Sundhedsberedskabsplan

4. februar 2021

DET VIL NOK FREMSTÅ SOM ET LANGT INDLÆG, MEN IKKE DESTO MINDRE ER DET ET MEGET VIGTIGT OMRÅDE, DER BESKRIVER, HVORDAN BYRÅDET ÉN GANG I HVER VALGPERIODE SKAL VEDTAGE EN PLAN PÅ SUNDHEDSBEREDSKABET.

Den seneste Sundhedsberedskabsplan blev godkendt i 2017 og i den forbindelse har Solrøds administration revideret Sundhedsberedskabsplanen, der i år er suppleret med rammer for, hvordan beredskabet agerer omkring COVID19.

Sundhedsberedskabsplanen – skal ifølge gældende lov – beskrive de overordnede rammer for, hvordan kommunen skal håndtere forskellige ekstraordinære hændelser, der påvirker borgernes sundhed. Det gælder for eksempel håndtering af hedebølger og smitsomme sygdomme, hvor kommunen skal kunne udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet mv.

Sundhedsberedskabsplanen beskriver, hvordan Solrød Kommune skal kunne udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v. – ud over det daglige beredskab ved større ulykker og hændelser.Planen kan revideres og udvikles efter behov – som fx nu ifbm Covid19 – dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Imellem de politiske godkendelser af planen kan der løbende tilføjes yderligere indsatsplaner og instrukser, der godkendes administrativt og som består af to dele:

· Krisestyringsorganisering og
· Indsatsplaner, herunder konkrete instrukser, der beskriver, hvem der gør hvad i forbindelse med en krisesituation.

Formålet med sundhedsberedskabet er at sikre, at beredskabet under større ulykker, hændelser, katastrofer og krigsforhold kan sikre en videreførelse af de daglige opgaver, der tilpasses de ændrede krav samt varetagelse af forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver.

Solrød Kommune rummer ca. 23.000 indbyggere. Formålet med nærværende indsatsplan er alene at planlægge for de sundhedsberedskabsmæssige hændelser, som Solrød Kommune kan stilles overfor.

Der er udarbejdet indsatsplaner/instrukser for hændelser som fx ekstraordinære udskrivninger og aflastning af sygehuse, smitsomme sygdomme, vejrbetingede beredskabssituationer mm.

Krisestaben består af ledelsen for sundhedsberedskabet, som er repræsenteret af kommunens øverste ledelse.

Planen har været i høring i bla region Sjælland, der anfører, at planen vurderes at være overskuelig og klart formuleret.

Køge og Greve kommune har ligeledes bidraget med input til planen.

Venstre støtter punktet.

Kilde: Venstre i Solrød


Flere artikler

Konservative støtter ikke et nyt rådhus til over 200 millioner

01-03-2021
Det er totalt og aldeles forkert, når det påstås, at Det Konservative Folkeparti har besluttet at støtte opførslen af et stort nyt rådhus til over 200 millioner kroner. Det passer simpelthen ikke, og det bliver ikke sandt af at blive gentaget.

Genåbning - Solrød Center

01-03-2021
Fra 1. marts er det muligt for detailhandlen, som ligger på strøg under åben himmel, at åbne op igen.

Skal vi finde os i magtkulturen i kommunen?

01-03-2021
Det er ikke Færch! Der er noget rivende galt i kommunen, når man som borger bliver tvunget til at rive sit skur ned, fordi det står to cm for tæt på skellet.

BORGERNES HUS - HVAD ER OP OG NED?

01-03-2021
IDEEN – DER SKAL UNDERSØGES - HANDLER OM AT SKABE BEDRE FACILITETER FOR FORENINGS- OG KULTURLIVET, UDVIKLING AF BYMIDTEN I STRANDOMRÅDET, MERE PLADS TIL DET STIGENDE ANTAL ÆLDRE I AKTIVITETS- OG FRIVILLIGCENTRET, SAMLE OG FORBEDRE RÅDHUSFACILITETER OG SKABE BOLIGER TIL MENNESKER I ALLE ALDRE PÅ DEN NUVÆRENDE RÅDHUSGRUND.

NÆRVÆR OG TRIVSEL I HJEMMEPLEJEN

01-03-2021
Kommunen har i samarbejde med konsulentfirmaet Conopor, arbejdet målrettet gennem hele 2020 med projekt nærvær og trivsel i Den kommunale Hjemmepleje, finansieret af såvel puljemidler fra STAR som kommunalt afsatte puljemidler.

TILSKUD TIL NYT KLUBHUS TIL SOLRØD FC

01-03-2021
ET ENIGT BYRÅD HAR MED BEVILLING AF ET BETINGET ANLÆGSTILSKUD PÅ 850.000 KR. GJORT SIT TIL, AT SOLRØD FODBOLD CLUB KAN REALISERE DERES ØNSKE OM EGET PERMANENT KLUBHUS.

Click & collect: Udlevering af reserveringer

01-03-2021
5 gange ugentlig kan du hente opfyldte reserveringer i lukkeperioden.

Ny eventyrlig slægtsroman fra Charlotte Weitze

01-03-2021
Rosarium er en vildtvoksende slægtsroman om en ung pige, som slår rod i skoven, et kloster fuld af nonner, der lever af lysnæring, og en botaniker på jagt efter en rose med usædvanlige egenskaber. Charlotte Weitze er tilbage med en smuk slægtsfortælling, der trækker inspiration fra folkefortællinger, det eventyrlige og naturen.

Nu er de digitale magasiner på eReolen Global

01-03-2021
Fremover vil du skulle bruge hjemmesiden www.ereolenglobal.dk eller appen Libby, hvis du vil læse digitale magasiner som tidligere fandtes på RB Digital.

Brunch og foredrag med Per Pallesen

01-03-2021
er landskendt som den opblæste tjener Boldt fra Matador eller som Mathiesen med blotterkittel og hinkestensbriller og udødelige ydtryk som "osse li´ på en studs" og "what do you have in your tæjsk today".


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online