VI SKAL FASTHOLDE DE GRØNNE AMBITIONER

4. februar 2021

SOLRØD KOMMUNE HAR GENNEM TRE ÅRTIER HAFT EN AMBITIØS POLITIK FOR DEN GRØNNE OMSTILLING I SAMFUNDET. VI HAR IKKE ALTID VÆRET DE FØRSTE, MEN BREDE FLERTAL I SKIFTENDE BYRÅD HAR GENNEM TIDERNE ALTID HAFT EN FÆLLES AMBITION OM AT VÆRE BLANDT DE BEDSTE.

Det har vi faktisk fortsat. For visionen om en bæredygtig fremtid for os og vores efterkommere bør vi alle kunne samles om. Derfor skal vi fastholde planen for den grønne omstilling i Solrød Kommune. Og vi skal fastholde ambitionerne om at være blandt de bedste på området. Det er godt for miljøet, klimaet, virksomhederne og borgerne.

Men det er jo valgår. Og så er der åbenbart enkelte, der har behov for at indtage det ledige standpunkt. Eller fremsætter vilde idéer, der umiddelbart kan lyde besnærende, men som ikke har nogen gang på jord. Dette kan, forståeligt nok, forvirre borgerne.

Fra mad til strøm og varme
Lad os tage det aktuelle eksempel med udvidelsen af Solrød Biogas, der gennem Solrød Bioenergi fremover også kan håndtere mad- og husholdningsaffald. Det er sund fornuft, at i stedet at brænde vores madaffald af i de store forbrændingsanlæg, så udnytter vi i Solrød Kommune den viden, vi sammen med private virksomheder har om produktion af biogas til at omdanne madaffaldet til grøn energi, som kan give varme og strøm til vores boliger og virksomheder.


Ingen kan løfte opgaverne alene
For at få økonomi i et sådant anlæg skal der mere affald ind i anlægget, end vi selv kan levere fra borgerne i Solrød Kommune. Derfor er planen at modtage madaffald fra andre kommuner. Indvendingerne om, at vi kun skal håndtere vores eget affald giver ingen mening – og er både egoistisk og kortsynet. Hvis Argo Energitårnet i Roskilde eksempelvis ikke ville aftage Solrød-borgernes og virksomhedernes affald og kun tænkte lokalt, så ville vi hurtigt have et problem.

Et par misforståelser
Nogle politikere har lanceret en idé om at satse på solceller i stedet for biogas. Det aktuelle forslag indebærer et behov for areal på 47 hektar, svarende til tre gange Solrød Erhvervskile. Derfor har det ikke gang på jord.

Andre har foreslået, at fjernvarmen skal udvides til de 1.200 boligejere på strandsiden i Solrød, som så skal have erstattet deres naturgas-fyr, der i dag også har fordel af biogassen. Det vil ifølge beregninger fra Solrød Fjernvarme og Rambøll kræve en investering på 110 mio. Derfor har Solrød Fjernvarme A.M.B.A takket nej til at udarbejde en varmeplan for området. Selv efter tilskud fra staten vil det koste hver husejer 80.000 kroner at installerer en varmepumpe, og her er der ovenikøbet en række tekniske udfordringer ved omstillingen.

Der har også været indvendinger om øget trafik. Det forstår vi godt. Vi skal dog huske på, at vi har en række store færdselsårer, der i forvejen skærer gennem vores kommune. Så der er tale om marginalt få biler og lastbiler i forbindelse med det nye anlæg. Det er ganske enkelt mest praktisk og logisk for de fleste vognmænd at køre til og fra anlægget på Åmarken via tilslutningsanlægget ved motorvejen frem for at køre gennem Ll. Skensved og landsbyerne. Det fremgår af analyserne at det giver en merbelastning på 0,2% på Roskildevej og 0,05% på Køge Bugt Motorvejen.

Tænk globalt – handl lokalt
Ingen kommuner kan lukke sig om sig selv. Så kommer vi ikke videre. Vi skal naturligvis se på den grønne omstilling i et større perspektiv, og vi skal arbejde sammen på tværs af kommune- og landegrænser. I Solrød Kommune har vi en enestående mulighed for at bidrage til de lokale og globale udfordringer med vores ekspertise inden for biogas. Derfor har vi en forpligtelse til at tænke ud over vores egen næsetip. Det skylder vi vores efterkommere og klimaet. Vi opfordrer derfor byrådets partier at samles om opgaven.

Med venlig hilsen

Henning Christiansen
Havdruplisten

Hans Odder
Det Konservative Folkeparti

Lene Stevnhoved
Venstre

Henrik T. Larsen
SF


Flere artikler

Konservative støtter ikke et nyt rådhus til over 200 millioner

01-03-2021
Det er totalt og aldeles forkert, når det påstås, at Det Konservative Folkeparti har besluttet at støtte opførslen af et stort nyt rådhus til over 200 millioner kroner. Det passer simpelthen ikke, og det bliver ikke sandt af at blive gentaget.

Genåbning - Solrød Center

01-03-2021
Fra 1. marts er det muligt for detailhandlen, som ligger på strøg under åben himmel, at åbne op igen.

Skal vi finde os i magtkulturen i kommunen?

01-03-2021
Det er ikke Færch! Der er noget rivende galt i kommunen, når man som borger bliver tvunget til at rive sit skur ned, fordi det står to cm for tæt på skellet.

BORGERNES HUS - HVAD ER OP OG NED?

01-03-2021
IDEEN – DER SKAL UNDERSØGES - HANDLER OM AT SKABE BEDRE FACILITETER FOR FORENINGS- OG KULTURLIVET, UDVIKLING AF BYMIDTEN I STRANDOMRÅDET, MERE PLADS TIL DET STIGENDE ANTAL ÆLDRE I AKTIVITETS- OG FRIVILLIGCENTRET, SAMLE OG FORBEDRE RÅDHUSFACILITETER OG SKABE BOLIGER TIL MENNESKER I ALLE ALDRE PÅ DEN NUVÆRENDE RÅDHUSGRUND.

NÆRVÆR OG TRIVSEL I HJEMMEPLEJEN

01-03-2021
Kommunen har i samarbejde med konsulentfirmaet Conopor, arbejdet målrettet gennem hele 2020 med projekt nærvær og trivsel i Den kommunale Hjemmepleje, finansieret af såvel puljemidler fra STAR som kommunalt afsatte puljemidler.

TILSKUD TIL NYT KLUBHUS TIL SOLRØD FC

01-03-2021
ET ENIGT BYRÅD HAR MED BEVILLING AF ET BETINGET ANLÆGSTILSKUD PÅ 850.000 KR. GJORT SIT TIL, AT SOLRØD FODBOLD CLUB KAN REALISERE DERES ØNSKE OM EGET PERMANENT KLUBHUS.

Click & collect: Udlevering af reserveringer

01-03-2021
5 gange ugentlig kan du hente opfyldte reserveringer i lukkeperioden.

Ny eventyrlig slægtsroman fra Charlotte Weitze

01-03-2021
Rosarium er en vildtvoksende slægtsroman om en ung pige, som slår rod i skoven, et kloster fuld af nonner, der lever af lysnæring, og en botaniker på jagt efter en rose med usædvanlige egenskaber. Charlotte Weitze er tilbage med en smuk slægtsfortælling, der trækker inspiration fra folkefortællinger, det eventyrlige og naturen.

Nu er de digitale magasiner på eReolen Global

01-03-2021
Fremover vil du skulle bruge hjemmesiden www.ereolenglobal.dk eller appen Libby, hvis du vil læse digitale magasiner som tidligere fandtes på RB Digital.

Brunch og foredrag med Per Pallesen

01-03-2021
er landskendt som den opblæste tjener Boldt fra Matador eller som Mathiesen med blotterkittel og hinkestensbriller og udødelige ydtryk som "osse li´ på en studs" og "what do you have in your tæjsk today".


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online