Åbent brev til Borgmester Niels Hörup

21. januar 2021

Kære Niels.

På din Facebookprofil skriver du, at man trygt kan kontakte dig, hvis man vil være med til at gøre en positiv forskel for borgerne. Det klinger hult, idet jeg i oktober sidste år sendte dig en e-mail, som jeg stadig ikke har fået noget svar på.

Forud for min e-mail havde du og jeg en telefonsamtale i februar 2020, hvor jeg som nabo til Solrød Biogas udtrykte stor bekymring for planerne om at bygge endnu et stort biogasanlæg til behandling af madaffald fra de københavnske kommuner. Et anlæg, der ville være til stor gene for Solrøds borgere, fordi hele Jersie-området ville ende med udsigt til et meget stort industrianlæg, flere lugtgener og endnu mere tung trafik.

Du beroligede mig med at sige: ”Det er slet ikke sikkert, at det overhovedet bliver til noget, og hvis det samlede anlæg bliver dobbelt så stort som nu, stemmer jeg imod det.”

Vi ved nu, at udvidelsen betyder mere end en fordobling af produktionen til i alt 500.000 tons pr. år. Hertil kommer, at Bigadan ærligt har meldt ud, at de ikke vil garantere, at der ikke kan ske en yderligere udvidelse i fremtiden.

Du nævnte i byrådssalen, at biogasudvidelsen var en nødvendighed af hensyn til den grønne omstilling, og fordi vi må udvise samfundssind.

Vi har allerede Solrød Biogas, og dermed har Solrød Kommune sikret en stor lokal CO2-reduktion med mulighed for levering af overskudsvarme til fjernvarmenettet.

I forbindelse med etableringen af det nye anlæg havde det været dejligt, hvis du klart meldte ud, at udvidelsen kun tjener kommercielle interesser, da Solrød Kommune intet økonomisk udbytte får, og at udbygningen heller ikke bidrager til Solrød Kommunes CO2-reduktion, fordi den tilfalder de københavnske kommuner.

Det danske klimaaftryk er stadig det samme, uanset hvor på Sjælland madaffaldet omdannes til biogas. At placere udvidelsen i en lille kommune som Solrød, hvor der i forvejen er et stort pres på naturen, giver ikke mening. Her findes heller ikke de nødvendige marker til at modtage de store mængder afgasset biomasse.

Min oplevelse som borger i landzonen i Solrød er, at I gerne vil modtage vores skatteindtægter, men I vil ikke være med til at sikre os en tålelig hverdag. Jeg oplever, at vi borgere på landet bliver kørt ud på et sidespor uden skyggen af retssikkerhed i forhold til kommunens planer.

Hvis du ikke fastholder det løfte, du gav mig i februar 2020, er jeg dybt skuffet og må konstatere, at vi landsbyborgere endnu en gang ender som de store tabere i kommunens politiske spil.


Med venlig hilsen

Ivar Lindemark
Åmarken 2Flere artikler

Partihoppere er ugleset

08-02-2021
Der er kraftig udluftning på Christiansborg i øjeblikket

Lokal ildsjæl fra Solrød stiller op til tryghedsvalg

01-02-2021
Bor du i Solrød Kommune, eller øvrige kommuner i Region Sjælland, og er Tryg- eller Alka-kunde, kan du netop nu stemme på mig og være med til at sikre, at en lokal repræsentant her fra kommunen vælges ind i TryghedsGruppen. En kandidat, som vil arbejde for rummelighed og medmenneskelighed samt øget fokus på trafiksikkerhed og ensomhed blandt danskere i alle aldre.

Fire skræmmende år

11-01-2021
De seneste fire års tid med præsident Donald Trump har været skræmmende


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online