Flere penge til daginstitutioner

14. december 2020

I ly af Corona fik vi en ny finanslov for næste år. Regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om at holde hånden under danske job, styrke den grønne omstilling og passe på vores velfærd.

Udover at aftalen fokuserer på at få Danmark igennem Corona-krisen, så er der også fokus på børnene.

For at nå målet, skal dagtilbudsportalen forbedres, så der kan skabes det nødvendige overblik over normeringer på institutionsniveau.

Intentionen med aftalen er, at minimumsnormeringerne skal sikre en bund for alle børn, og det er derfor forventningen, at midlerne tilføres til de daginstitutioner i de enkelte kommuner, hvor der i dag er normeringer under minimumsnormeringen.

Aftalen indebærer desuden, at det skal være pædagogiske hensyn, der styrer tidspunktet for børns oprykning til børnehave således, at kommunerne prioriterer en bedre normering, hvis børnene rykkes op i børnehave, før de er fyldt tre år.

Konkret betyder det at minimumsnormeringer i daginstitutionerne skal gælde fra år 2024 og at den tidlige overgang til børnehave stoppes.

Sidst men ikke mindst er der afsat en opkvalificeringspulje til pædagogerne, så der kan opnås en uddannelsesdækning på mindst 85 pct.

Med den finanslov -”blev det alligevel jul!”.

John Wennerwald
Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Flere artikler

Fire skræmmende år

11-01-2021
De seneste fire års tid med præsident Donald Trump har været skræmmende

Velfærdsgaver

21-12-2020
Regeringen fortsætter med at leverer ægte velfærd til danskere i dagligdagen

Solrød Biogas

02-12-2020
Borgerafstemning


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online