Svar til Ina Lindemark, Jersie

2. november 2020

Tak for dit engagement og dine synspunkter vedrørende Solrød Biogasanlæg

Tak for dit engagement og dine synspunkter vedrørende Solrød Biogasanlæg, hvor du spørger til SF´s holdning til biogasanlæg. Det er altid godt at blive ”kigget efter” i sømmene i forhold til at skabe en større demokratiforståelse. Det mener bestyrelsen i SF Solrød er vigtigt i den demokratiske proces i forhold til at holde ”lokalpolitikere til ilden” og vi håber derfor, at du vil deltage i og fremføre dine synspunkter til det digitale borgermøde om lokalplanforslaget for et muligt nyt biogasanlæg d. 30. november 2020, da de fysiske borgermøder jo desværre på grund af Corona-situationen måtte aflyses i sidste måned.

Helt overordnet er SF et ”rød/grønt” parti, der overordnet set har større ambitioner på klimaområdet end den nuværende regering. Vi så gerne, at Danmark allerede i 2030 var CO2 neutral. 

Derfor har vi også i kommunen gennem mange år støttet alle klimavenlige projekter, der kunne medvirke til en reduktion i udledningen af CO2 og for at vise vejen til netto nul-udledning af CO2 for kommunen som geografisk område indenfor en overskuelig periode – blandt andet via etablering af Solrød Biogasanlæg, der på sigt jo skal levere CO2-neutral fjernvarme til Havdrup og erstatte de fossile brændsler ved Stranden.

I forhold til dine konkrete og absolut relevante spørgsmål gør du særligt opmærksom på, at ”det eksisterende biogasanlæg også lugter”.  

Jeg, Henrik, skal ærligt erkende, at jeg alene er orienteret om tilfælde af lugtgener, der kunne ”tælles på én hånd” og kun et ganske lille antal klager. Dette antal er efter dine bemærkninger og de forlydender, som vi har hørt, øget væsentligt indenfor den seneste tid, og dette skal naturligvis løses. 

Derfor er SF Solrød også glad for, at Solrød Bioenergi har etableret en hotline, som naboer kan ringe til døgnet rundt, hvis de oplever gener (eks. lugt) for at kunne holde lugtgenerne på et minimum. Dette ændrer ikke ved, at der selvfølgelig skal være styr på lugtgenerne inden en eventuel udvidelse.

I forhold til "gen-skind ind i folks huse" og antallet af gange, hvor Solrød Biogas har "faklet", er det selvfølgelig beklageligt, hvis dette har givet anledning til gener for naboerne, og dette skal naturligvis begrænses mest muligt. 

I forhold til lastbilernes ”ageren” på anlægget og kørevej til/fra anlægget skal der også stilles krav til, at lastbilerne som udgangspunkt kører ad Roskildevej/Åmarken og kun i meget begrænset omfang kører gennem de små landsbyer.

Afslutningsvis så vil vi igen opfordre dig til at deltage i det digitale borgermøde, og så igen slå fast, at SF er et ”rød/grønt” parti, vi er positive overfor alle, lokale klimavenlige projekter, som er med til at udvikle velfærdsstaten – også i forhold til biogas – og så har du via dit indlæg medvirket til at skabe større demokratiforståelse – så tak for det.

For SF Solrød
Byrådsmedlem Henrik T. Larsen
Byrådsmedlem Claus Redder Madsen
Formand Marianne Svane


Flere artikler

Hastighedskontrol ved skole – Karlslunde Landevej, Karlslunde

14-10-2021
Fra kl. 12:30 og to timer frem havde færdselspolitiet taget opstilling med et lasermålerudstyr ud for en skole, så hastigheden på de trafikanter, der passerede skolen, kunne kontrolleres.

Konservative vil nedsætte konkret støjudvalg i Solrød Kommune

14-10-2021
Arbejdet med at minimere støjen fra Køge Bugt-motorvejen bør fokuseres og formaliseres yderligere, og det fortjener mere politisk opmærksomhed og vedholdenhed. Det mener den konservative borgmesterkandidat Jan Færch, der derfor nu stiller forslag om, at byrådet efter valget nedsætter et konkret støjudvalg i kommunen, der skal arbejde videre med de forskellige muligheder.

PARTIFORMAND JAKOB ELLEMANN-JENSEN BESØGER SOLRØD

12-10-2021
I morgen, onsdag den 13. oktober, gæster Venstres formand Jakob Ellemann-
Jensen Solrød

Jubiii – Efterårsferie!

11-10-2021
Kom en tur i Solrød Center i efterårsferien, hvor vi har pyntet op til Halloween og få en (u)hyggelig oplevelse med vores populære børnebillet under åben himmel.

SOLRØD KAN MERE

11-10-2021
Socialdemokratiet har en klar målsætning om at vinde borgmesterposten i Solrød Kommune, og tirsdag den 5. oktober præsenterede Socialdemokratiet deres valgprogram for 2022 – 2025 under sloganet SOLRØD KAN MERE.

50 års Jubilæum i Solrød Billard Klub

11-10-2021
I Solrød Billardklub kan vi nu, med stor glæde, se frem til, at skulle fejre vores 50 års Jubilæum. I den anledning inviterer vi fredag d. 22. oktober kl. 15:30-18:30
 til reception, og åbent hus, i vores dejlige klublokaler på adressen: 
Solrød Skole, Højagervænget 21, 2680 Solrød Strand.

Pimp dit værelse

11-10-2021
Gør dit værelse Instagram-klar med skønne DIY-projekter, der både pynter på væggene og i dit feed.

Livestream - Yngre med årene

11-10-2021
Professor Bente Klarlund Pedersen fortæller om hvordan forskning viser at ikke bare din livsstil, men også livsindstilling - er med til, i et vist omfang - at bestemme om du vil dø som en rask 90-årig eller som en syg 80-årig.

Det nye arrangementsprogram er landet!

11-10-2021
Det nye arrangementsprogram er kommet fra trykken - og vi glæder os til at dele det med dig.

Foredrag om skam i Solrød Center

11-10-2021
LAP Køge og Omegn afholder et foredrag om emnet skam
, tirsdag den 16. november fra klokken 13.30 til 15.45 i I Aktivitet- og Frivilligcenteret.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online