Svar til Ina Lindemark, Jersie

2. november 2020

Tak for dit engagement og dine synspunkter vedrørende Solrød Biogasanlæg

Tak for dit engagement og dine synspunkter vedrørende Solrød Biogasanlæg, hvor du spørger til SF´s holdning til biogasanlæg. Det er altid godt at blive ”kigget efter” i sømmene i forhold til at skabe en større demokratiforståelse. Det mener bestyrelsen i SF Solrød er vigtigt i den demokratiske proces i forhold til at holde ”lokalpolitikere til ilden” og vi håber derfor, at du vil deltage i og fremføre dine synspunkter til det digitale borgermøde om lokalplanforslaget for et muligt nyt biogasanlæg d. 30. november 2020, da de fysiske borgermøder jo desværre på grund af Corona-situationen måtte aflyses i sidste måned.

Helt overordnet er SF et ”rød/grønt” parti, der overordnet set har større ambitioner på klimaområdet end den nuværende regering. Vi så gerne, at Danmark allerede i 2030 var CO2 neutral. 

Derfor har vi også i kommunen gennem mange år støttet alle klimavenlige projekter, der kunne medvirke til en reduktion i udledningen af CO2 og for at vise vejen til netto nul-udledning af CO2 for kommunen som geografisk område indenfor en overskuelig periode – blandt andet via etablering af Solrød Biogasanlæg, der på sigt jo skal levere CO2-neutral fjernvarme til Havdrup og erstatte de fossile brændsler ved Stranden.

I forhold til dine konkrete og absolut relevante spørgsmål gør du særligt opmærksom på, at ”det eksisterende biogasanlæg også lugter”.  

Jeg, Henrik, skal ærligt erkende, at jeg alene er orienteret om tilfælde af lugtgener, der kunne ”tælles på én hånd” og kun et ganske lille antal klager. Dette antal er efter dine bemærkninger og de forlydender, som vi har hørt, øget væsentligt indenfor den seneste tid, og dette skal naturligvis løses. 

Derfor er SF Solrød også glad for, at Solrød Bioenergi har etableret en hotline, som naboer kan ringe til døgnet rundt, hvis de oplever gener (eks. lugt) for at kunne holde lugtgenerne på et minimum. Dette ændrer ikke ved, at der selvfølgelig skal være styr på lugtgenerne inden en eventuel udvidelse.

I forhold til "gen-skind ind i folks huse" og antallet af gange, hvor Solrød Biogas har "faklet", er det selvfølgelig beklageligt, hvis dette har givet anledning til gener for naboerne, og dette skal naturligvis begrænses mest muligt. 

I forhold til lastbilernes ”ageren” på anlægget og kørevej til/fra anlægget skal der også stilles krav til, at lastbilerne som udgangspunkt kører ad Roskildevej/Åmarken og kun i meget begrænset omfang kører gennem de små landsbyer.

Afslutningsvis så vil vi igen opfordre dig til at deltage i det digitale borgermøde, og så igen slå fast, at SF er et ”rød/grønt” parti, vi er positive overfor alle, lokale klimavenlige projekter, som er med til at udvikle velfærdsstaten – også i forhold til biogas – og så har du via dit indlæg medvirket til at skabe større demokratiforståelse – så tak for det.

For SF Solrød
Byrådsmedlem Henrik T. Larsen
Byrådsmedlem Claus Redder Madsen
Formand Marianne Svane


Flere artikler

Er du klar til morgensang igen?

20-01-2022
Sangglade borgere inviteres til fælles morgensang. Alle kan være med! Sangglæde, godt humør og lysten til at synge sammen er de eneste forudsætninger.

Vi søger frivillige til livestream

20-01-2022
Solrød Bibliotek og Kulturhus søger frivillige til at afvikle livestreamede naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet.

Lette bøger for voksne via eReolen

20-01-2022
En ny side på eReolen til dig, der ikke er en stærk læser eller er ved at lære dansk.

Skal man neje? - et kærligt portræt af Danmarks dronning

20-01-2022
I Skal man neje? gives ordet til nogle af de mennesker, som har haft dronning Margrethe inde på livet.

TEATERKONCERT 2022

17-01-2022
Uanset, om du går på Solrød Gymnasium eller ej, så vær klar til billetkøb her på deres hjemmeside! I uge 3 starter billetsalget til vores legendariske TEATERKONCERT.

F for Får-dag

17-01-2022
Kom til workshop og lav din egen karakter fra F for Får universet. Målgruppe: 4-12 år.

Farverig Fredag: Vinterrystekugler

17-01-2022
Kom og lav din egen vinterrystekugle på Solrød Bibliotek og Kulturhus. Målgruppe: 4-12 år.

Froms kapel - koncert og fællessang

17-01-2022
Kom til en musikalsk aften med trioen Froms Kapel: Mette From (sang og violin), Jesper From (klaver) og Michael S. Petersen (kontrabas).

Mød Solrød bamserne

13-01-2022
Fastelavn er en årlig dansk tradition og vi har inviteret Solrød Bamserne til at komme og være med. Mød dem i centergaden kl. 10:30–14:00.

Hjertets Sang – Om at være i nuet

13-01-2022
Sanger, sangterapeut og stresscoach Anne Ryom præsenterer et interaktivt musikalsk foredrag.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online