En stor, hjertevarm tak til alle de frivillige for deres sociale arbejde i Solrød Kommune

26. oktober 2020

De indstillede til Frivillighedsprisen 2020 og alle frivillige engageret i frivilligt socialt arbejde i Solrød Kommune har modtaget en hilsen fra borgmester Niels Hörup og formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget, Ivar Haugaard-Hansen, på vegne af Solrød Byråd.

Kære frivillige i Solrød Kommune

Hvert år i november måned afholdes Frivillighedsaftenen med uddeling af Solrød Kommunes Frivillighedspris. Men som så meget andet i 2020 vil Frivillighedsaftenen desværre ikke blive afholdt på grund af de nuværende smittetal og restriktioner, men det skal ikke spænde ben for vores ønske om at hylde og anerkende jeres fantastiske indsats.

2020 er på mange måder et anderledes år. Vi skal holde afstand, vi skal afspritte vores hænder og må aflyse vores sociale arrangementer. 2020 har dog også været et år, hvor vigtigheden af den frivillige sociale indsats blev endnu mere tydelig. I takt med at aktiviteter og arrangementer er blevet aflyst på stribe, har vi måtte finde ud af, hvordan vi holder sammen på afstand: Hvordan hjælper vi de ældre, sårbare og udsatte borgere, der ikke får besøg i samme grad? Hvordan holder vi livskvaliteten oppe, mens vi holder fysisk afstand til hinanden?


De frivillige sociale fællesskaber i Solrød Kommune har en samfundsrolle, som er unik og uundværlig. Vi er i Solrød Kommune beriget med mange aktive frivillige, der tager ansvar for fællesskabets ve og vel. I bidrager med en frivillig indsats, der på mange måder er fuldstændig uselvisk, og som gør en forskel for andre mennesker. Det skal I have stor tak for.

I år har jeres indsats været ekstra værdifuld. Der er mange, der føler sig ensomme, i denne coronatid, og jeres indsats og støtte knytter borgerne tættere sammen og giver mulighed for at blive en del af et fællesskab. Flere af jer har i år betrådt nyt land ved at gå ny veje og se muligheder i stedet for begrænsninger og på den måde vist styrken ved det frivillige sociale arbejde.

Vi vil med denne hilsen gerne hylde og takke alle seks indstillede til Frivillighedsprisen 2020 samt sende en stor tak for indsatsen til alle frivillige ildsjæle.

Nedenfor er de seks indstillede til Frivillighedsprisen 2020 præsenteret. Prisen overrækkes til modtageren ved et lille arrangement mandag den 2. november, hvor navnet på den 12. modtager af Frivillighedsprisen 2020 bliver offentliggjort.

De bedste hilsner

Niels Hörup, borgmester

Ivar Haugaard Hansen, formand for Social-, sundheds og fritidsudvalget 

Fakta: De seks indstillede til Frivillighedsprisen 2020

  • De otte indlæsere af Solrød/Greve Lydavis: Indstillet for deres indsats som indlæsere af lydavis for blinde og svagtseende.
  • Annette Nielsen: Indstillet for sin indsats som formand for Havdrup Seniorklub.
  • Inge Kjeldsen: Indstillet for sin indsats som leder af Røde Kors genbrugsbutik i Solrød.
  • Preben Petersen (Centerrådet i AFC), Sonja Poulsen (Solrød Senior Klub), Greta Larsen (Alzheimerforeningen) og Niels Bierbum (Ældre Sagen): Indstillet for deres indsats med at søge midler til og afholdelse af udflugter for borgere med demens og deres pårørende.
  • Anette Wernblad: Indstillet for sin indsats som tovholder i Dansk Folkehjælps ”Frivillig Økonomisk Rådgivning”.
  • Alzheimerforeningen: Indstillet for deres indsats for borgere med demens og deres pårørende, og for deres bidrag til Solrød Kommunes Demensstrategi.

Fakta om Frivillighedsprisen:

Byrådet stiftede Frivillighedsprisen i 2009, og den gives som påskønnelse af en person, en gruppe eller en forening, der har gjort en særlig indsats for det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune. Prisen bliver uddelt årligt og ud over anerkendelsen følger der 7.000 kr. med.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Spørgsmål og svar om lokalplanforslag til muligt nyt biogasanlæg

26-11-2020
I dette spørgsmål/svar-ark gennemgår vi de mest stillede spørgsmål i forbindelse med lokalplanforslaget.

Her kan du se og høre byrådsmødet

26-11-2020
På grund af stigende corona-smittetal i Solrød Kommune blev byrådsmødet mandag den 23. november afholdt digitalt.

Tilfældigheder førte til etableringen af succesfuld Solrød-virksomhed

26-11-2020
Nordic2care, der sælger mobile luftrensere, bød borgmester Niels Hörup indenfor til en snak om virksomhedens tilblivelse og en rundtur i domicilet på Lerbækej i Solrød Strand.

Nu begynder anden del af sikringen af Solrød Kommunes kyststrækning

26-11-2020
Byrådet har godkendt næste del af den plan, der skal sikre borgerne langs med kysten mod oversvømmelser, og planen sendes nu i høring hos flere end 950 borgere.

Ny plan skal sikre Solrød Kommunes sjældne og særlige natur og hjælpe biodiversiteten på vej

26-11-2020
Byrådet har nu godkendt Naturkvalitetsplan 2020-2024, som sætter rammerne for de kommende års arbejde med naturen i Solrød Kommune, hvor der både skal passes godt på de sjældne og truede dyre- og plantearter og samtidig skal søsættes nye initiativer for at hjælpe biodiversiteten på vej.

Pladsen ved Solrød Rådhus bliver forvandlet til indbydende grønt mødested

26-11-2020
En hyggelig og indbydende, grøn oase med plads til både bier, blomster og borgere, hvor man har lyst til at opholde sig. Det er fremtidsplanerne for pladsen med springvandet foran Solrød Rådhus.

Som en del af nyt samarbejde: Nu får Solrød Kommune en vandtankvogn

26-11-2020
I juni 2020 vedtog Solrød Byråd en ny risikobaseret dimensionering for kommunens beredskab, hvor det bl.a. blev besluttet, at Solrød Kommune skulle have en vandtankvogn. Nu har byrådet på grund af lang leveringstid besluttet midlertidigt at leje en vandtankvogn for at sikre, at den er klar til 1. januar 2021.

Byrådsmødet den 23. november afholdes over Skype

23-11-2020
På grund af stigende corona-smittetal i Solrød Kommune bliver november måneds byrådsmøde afholdt digitalt.

Udfordring med at signere opgaver i MitSygefravær

23-11-2020
Der er i øjeblikket en udfordring med at signere opgaver i selvbetjeningsløsningen MitSygefravær.

Orientering om byggearbejder

23-11-2020
I en periode kan der forekomme støj fra pælefundering på Green Hills.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online