Klimavisioner i Solrød Kommune skaber flere spørgsmål end svar

15. oktober 2020

Når spørgsmålet om en eventuel udvidelse af det eksisterende biogasanlæg kommer på tale, kan man forstå, at vi skal udvise samfundssind. Borgmester Niels Hörup tager afsæt i, at baggrunden for udvidelsen af biogasanlægget er ønskerne hos Solrød Kommune og Solrød Biogas A/S om grøn omstilling – Solrød Kommune har nemlig ambitiøse klimamål lyder det. Solrød Biogas har det seneste år medvirket til at reducere CO²-udledningen med 40.100 tons ud af de 67.000 tons, som Niels Hörup henviser til.

Det er korrekt, at biogasproduktion kan være med til at reducere CO², men det afhænger altså af, hvad man kommer i biogasanlægget, hvor man henter det henne, og hvor man kører gødningen hen bagefter.
Man kan ikke tage en beregningsmodel og konkludere, at der er et fast forhold mellem input af biomasse i anlægget og reduktion i CO².

Man kan navnlig ikke konkludere dette for biogasanlægget i Solrød Kommune, fordi biomasseinputtet, som f.eks. pektinresterne, tidligere blev formuldet som gødning på landbrugsjord uden væsentlig CO² udledning, og fordi både input til og output efter biogasproduktionen køres rigtigt langt.
Bl.a. ejer Solrød Biogas A/S 9 store tanke, som står på Bregentved Gods ved Haslev, hvortil der køres til og fra.

Udvidelsen fra anlæg til storindustri sker, fordi Amager Ressourcecenter (ARC) vil køre affald fra hovedstaden til Ll. Skensved. De 5 ejerkommuner bag ARC mener, at de kan medtage CO² reduktionen hos dem selv. Hvis Solrød Kommune også medtager CO² reduktionen i deres regnskab, er det således den samme reduktion, der medtages 2 gange og er derfor mere en øvelse i talgymnastik end udtryk for et reelt klimatiltag.

Niels Hörup forsøger at drage den konklusion, at hvis man er modstander af en udvidelse af biogasanlægget er man samtidig modstander af grøn omstilling. Men det har Niels Hörup ikke ret i - man kan altså godt være modstander af udvidelsen af biogasanlægget uden at være modstander af grøn omstilling.
Biogasproduktion, hvor gassen erstatter fossile brændstoffer som naturgas er grøn omstilling pr. definition. Men om der reelt er tale om grøn omstilling afhænger jo i høj grad af, hvor meget fossilt brændstof som afbrændes for at få biogasproduktionen til at køre f.eks. i forbindelse med transporten af in- og output.

Af det tilgængelige materiale kan man læse, at der er beregnet, at den afgassede biomasse fra madaffaldet skal køres 15 km væk til økologiske jorde. Den afgassede biomasse svarer til gødning til ca. 7.000 ha landbrugsjord. Vel og mærke 7.000 ha ekstra landbrugsjord oveni i de ca. 6.000 ha landbrugsjord, som det nuværende anlæg producerer gødning til. En mængde, som det allerede i dag er svært for Solrød Biogas at få afsat, hvorfor det som tidligere nævnt bl.a. køres til Bregentved Gods i dag.

Til sammenligning kører Bigadan, som står bag biogasudvidelsen, i dag deres afgassede biomasse fra Kalundborg til Lolland. Det er altså ikke så nemt at komme af med og slet ikke i en radius af 15 km, som er den afstand der er lagt til grund for den CO² reduktion COWI har beregnet for ARC.

Så de estimerede ca. 55 ekstra daglige lastbiler, der vil køre til og fra biogasanlægget oveni de eksisterende transporter, er derfor en væsentlig kilde til udledning af CO², som skal modregnes i CO² reduktionen. Regnestykket er altså ikke så simpelt, som kommunen forsøger at gøre det til. Og for hvert svar der gives, kan der således rejses en lang række spørgsmål.

Så der kan stilles spørgsmål ved om Solrød Kommune får særlig stor glæde af den CO² beregning der foreligger, og hvorfor belemre Solrøds borgere med ulemper og gener på det grundlag.

Desuden findes der eksisterende biogasanlæg der kan/gerne vil håndterer den mængde affald der er tale om.
Vel at mærke uden at skulle bygge nye anlæg ( info dansk industri).

Venlig hilsen

Lis Brandtberg
4623 Ll. Skensved


Flere artikler

Tillykke til Biden

09-11-2020
Tillykke til Biden, USA og verden

De miljørigtige S-tog erstattes af gamle dieselbusser

05-11-2020
I oktober og november har DSB i weekenderne erstattet S-togene med Togbusser på strækningen mellem Køge og Vallensbæk. Det betyder at de støjsvage og lugtfrie elektriske S-tog, erstattes af en masse dieseldrevne busser, som skal fragte passagerne. For hvert tog der skal erstattes, kører der op til 3 busser ned gennem vores boligkvarterer.

Nåede du det, du ville?

19-10-2020
Efterårsferien er slut og vi skal alle tilbage i rillen

#Me too

12-10-2020
Vi skal opføre os ordentligt overfor hinanden


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online