Solrød Centerforening vil undersøge mulighed for tv-overvågning

8. oktober 2020

Et flertal i byrådet har godkendt Solrød Centerforenings anmodning om at undersøge muligheden for at tv-overvåge Solrød Center.

Det sker desværre, at der er ind imellem er bøller på færde i det ellers fredelige Solrød Center, og det skaber en utryghed, som Solrød Centerforening gerne vil til livs. Solrød Kommune ejer en del af arealerne i Solrød Center såsom cykelstierne, gangarealer og parkeringspladser, og disse arealer er også en del af de områder, som Solrød Centerforening vil undersøge muligheden for overvågning af. Derfor har centerforeningen anmodet Solrød Kommune om en undersøgelse for muligheden for tv-overvågning i Solrød Center.


Den anmodning har et flertal i byrådet på byrådsmødet den 5. oktober 2020 godkendt under forudsætning af, at politiet også inddrages i undersøgelsen, og at reglerne om persondataret tænkes med ind i en eventuel overvågningsløsning. 

”Det er klart, at vi i byrådet absolut har en interesse i, at vi alle sammen kan færdes trygt og sikkert i Solrød Center. Vi har desværre oplevet nogle episoder, som har skabt utryghed, og Midt- og Vestsjællands Politi har i den forbindelse forsikret byrådet om, at politiet er opmærksomme på udfordringen. Om tv-overvågning kan være en del af løsningen, der skaber større tryghed i Solrød Center, vil jeg ikke gisne om, men i byrådet kan vi godt se det fornuftige i at undersøge sagen og bl.a. få politiets holdning til overvågning,” siger borgmester Niels Hörup.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Foredrag om Bent Fabricius-Bjerres tre liv

19-10-2020
Man kan sige at Bent Fabricius-Bjerre levede tre liv

Gør en forskel ved at fortælle om dine bevægelsesvaner

19-10-2020
Er du mest til gåture eller sofahygge? Løb eller ludo? Forskningsprojektet Danmark i Bevægelse sætter nu fokus på vores bevægelsesvaner i Solrød Kommune.

Snart er det tid til indskrivning til børnehaveklassen august 2021

19-10-2020
I perioden 2. november til 15. november 2020 er der åbent for digital indskrivning på skolerne i Solrød.

Åsvej afspærres mellem banen og Åsager

19-10-2020
Fra den 20. oktober 2020 frem til jul bliver Åsvej spærret, og du skal i stedet køre ad den nye vejadgang via Roskildevej.

Der er konstateret smitte med COVID-19 på Plejecenter Christians Have

15-10-2020
To beboere og tre medarbejdere er konstateret smittede med COVID-19 på den kommunale del af Christians Have. Situationens alvor betyder, at der er indført besøgsforbud på hele den kommunale del af plejecenteret.

Flere tider til COVID-19-test i Solrød Kommune

12-10-2020
Alle borgere uden symptomer kan nu blive testet for COVID-19 i Aktivitets- og Frivilligcenteret hver onsdag og fredag.

Pulje - "Tilskud til forskønnelse af grønne områder m.m."

12-10-2020
Nu åbnes der igen for ansøgninger om støtte til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød Kommune.

Søg tilskud til natur- og friluftsprojekter 2021

12-10-2020
Ansøgningsfristen er den 1. december 2020. Alle borgere inkl. lokale foreninger har mulighed for at søge. Tilskuddet gives efter naturbeskyttelsesloven, og har til formål at inspirere og motivere til arbejdet med natur- og friluftsprojekter.

Regnbuen og Skovhuset bliver til Regnskoven

08-10-2020
Regnbuen og Skovhuset i Solrød Kommune har valgt at skifte navn

Peter Klokker erstatter Sabrina Zimmerman i Solrød Byråd

08-10-2020
Byrådsmedlem Sabrina Zimmerman fra partiet Venstre flytter fra Solrød Kommune, og hendes plads i byrådet overtages derfor af suppleant Peter Klokker.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online