Vores velfærdssamfund svigter de svageste

31. august 2020

Der er et yndigt land - sådan lyder startsordene på vores smukke danske nationalsang. Men, hvor yndigt er vores velfærdssamfund egentlig? Vi kan alle blive enige om, at TV2-dokumentaren "plejehjemmene bag facaden" var hjerteskærende. De uhyrlige forhold, omsorgssvigt og pligtforsømmelse af værste skuffe. Ingen årsager eller forklaringer kan retfærdiggøre denne umenneskelig behandling!

Nu må vi ikke slå alle over en kamp – der er mange fagligt dygtige og kompetente sosu-assistenter med hjertet på rette sted. Som gør det godt, selvom vilkårene tit og ofte er elendige.

Der er noget skræmmende over vores fælles bevidsthed. Ordene ”Jeg vil hellere dø, end at skulle på plejehjem” er et ekko der oftest gentager sig, når ældreområdet eller blot alderdom er omdrejningspunktet i vores samtaler.  Vi har hele tiden været vidne til den negative udvikling på landets plejehjem ikke er i orden. Vi har i fællesskab bare valgt at fortrænge det – ligesom med handicapområdet.

I Dansk Folkeparti ønsker vi at indføre minimumsnormeringer i ældreplejen – så vi sikre ressourcerne til en ordentlig ældrepleje, så vi får skabt et godt og trygt ældreliv for den enkelte.  De ældre i dag på vores plejehjem bliver ofte rigtig gamle og dermed også rigtig dårlige, og mange bliver meget demente. Det, der i dag er brug for er, tid, hjerterum, ro, omsorg, nærhed og en nænsom hånd. Vi skal lytte på- og inddrage de pårørende i hele processen. Men det handler ikke bare om normeringer, uddannelse eller dårlig kultur på et par enkelte plejehjem.  Samfundets svigt af de svageste er blevet en del af kulturen i vores velfærdssamfund.


Helle Zelasny

Bestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti Solrød lokalforening.


Flere artikler

Nåede du det, du ville?

19-10-2020
Efterårsferien er slut og vi skal alle tilbage i rillen

#Me too

12-10-2020
Vi skal opføre os ordentligt overfor hinanden

Tag Coronasnakken med dit barn

28-09-2020
Dansen med Corona er i fuld gang

Psykiatrien får et løft

07-09-2020
I de kommende år får psykiatrien et velfortjent løft


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online