TURNERINGEN 2019-2020 INDSTILLES

21. maj 2020

DBU Sjællands bestyrelse har grundet situationen med COVID-19 besluttet, at turneringen 2019-2020 ikke spilles færdig. Resultaterne fra efteråret 2019 bruges i stedet til af afgøre op- og nedrykning i helårsturneringerne, som dog afventer en afklaring af Danmarksserien (Herre DS) i DBU.

En enig DBU Sjælland bestyrelse har efter grundige overvejelser besluttet, at turneringen 2019-2020 ikke spilles færdig grundet situationen med COVID-19. Holdenes resultater fra efteråret 2019 bliver brugt til af afgøre op- og nedrykninger i helårsturneringerne. De endelige op- og nedrykninger, afventer dog afklaring på Danmarksserien i DBU. DBU Sjælland vil i de næste uger bruge tiden på at forberede alternative fodboldaktiviteter, hvis myndighederne skulle åbne op for dette.


”Da vi i marts måned lukkede ned i idrætten grundet Corona, kunne vi ikke forestille os, at vi ville ende med at tage den beslutning, som vi nu træffer. Nogle vil synes, det er den rigtige beslutning, mens andre synes den er helt forkert. Det har vi fuld forståelse for, men vi har vurderet, at der er behov for at skabe ro og afklaring, så de frivillige kan få lov til at holde fokus på at genetablere klublivet”, siger DBU Sjællands formand Jakob Koed og fortsætter.

”Grundet de omstændigheder, som vi er underlagt på grund af corona-situationen, har vi vurderet, at deltagelse i kampe må og skal være baseret på et frivilligt tilvalg, så alle er trygge ved at være med. Vi ønsker ikke, at klubberne, de frivillige, dommere og spillere føler sig presset til at deltage i turneringer. Derudover må det forudses, at der i den første tid, efter en eventuel tilladelse til at spille kampe mod hinanden, vil være så mange restriktioner vedrørende brug af klubhuse, toiletter og eksempelvis omklædningsrum, at det i mange klubber reelt vil gøre det meget svært at afvikle disse, selv om det skulle blive muligt. Vi har derfor truffet den beslutning, som vi samlet set mener er bedst for sjællandsk fodbold. Og det er på den baggrund, at turneringen ikke spilles, siger DBU Sjællands formand Jakob Koed.

Den sportsligt set mest fair løsning
Bestyrelsen og administration har i de seneste uger modtaget mange input og haft rigtig mange samtaler med frivillige ildsjæle fra klubberne, der har givet deres syn på, hvordan sæsonen 2019-2020 bør afgøres. Vi takker for jeres mange bidrag, som alle har indgået i overvejelserne. Selvom vi ved, at det er umuligt at gøre alle tilfredse, så er vi kommet frem til følgende løsning: Halvårsturneringerne annulleres, da der kun, i enkelte turneringer, var spillet få kampe. I helårsturneringerne kommer resultaterne fra efteråret til at tælle, da alle hold, har mødt hinanden én gang, medmindre kampene er blevet udsat, afbrudt eller aflyst. Om denne beslutning udtaler Jakob Koed:

”Fodbold er en konkurrencesport, hvor trænere, ledere og spillere har investeret for meget i efterårets turnering til, at vi blot vil annullere resultaterne. Vi har vurderet, at det sportsligt set er den mest fair løsning, at resultaterne fra efteråret benyttes i forhold til op- og nedrykning”.

Du finder oversigten over op- og nedrykningstilfælde for sæsonen 2019-2020 her

Baseret på slutstillingerne i efteråret 2019 i Serie 5 skal der findes et antal oprykkere alt efter hvilket op- og nedrykningstilfælde vi ender med. 

Sjællandsmestre kan kåres til efteråret

Bestyrelsen besluttede, at der til efteråret, hvis det er muligt, skal spilles finalekampe om sjællandsmesterskaberne 2020 for U13 til U19 samt 8-mands. Da helårsturneringen ikke er færdigspillet, så kan der desværre ikke kåres sjællandsmestre her.

Herre DS og Kvinde 1. division
Der er fortsat et udestående i relation til nedrykninger fra Herre DS og Kvinde 1. division. Her arbejder DBU’s bestyrelse fortsat på at træffe en endelig beslutning. Denne beslutning kan påvirke antallet af op- og nedrykninger ned gennem serierækkerne. Først når DBU's bestyrelse har truffet en beslutning kan det fastslås om der vil være 2 oprykkere fra Sjællandsserien og Kvindeserie Øst. 

Pokalturneringer og fælles ungdomsrækker (opdateret 21. maj!)
Semifinaler og finaler i DBU Sjællands egne pokalturneringer Seriepokalen, 8-mands og B-pokalturneringen udsættes til afvikling efter sommerferien. Spillere som er spilleberettigede i turneringen på tidspunktet for afviklingen, kan deltage i disse kampe.

DBU København og DBU Sjælland er blevet enige om at aflyse fællesrækkerne ungdom (øst-rækkerne) grundet COVID-19. 

Se udmeldingen her 

Der kommer snarest en udmelding omkring fælles pokalturnering ungdom (Ungdomspokalen).  

Baggrund for beslutningen
Bestyrelsen har i forbindelse med sin beslutning inddraget overvejelser om de forhold, som en turnering ville kunne afvikles under, hvis myndighederne giver grønt lys turneringskampe samt at forsamlingsforbuddet bliver øget til minimum 40 personer efter 8. juni.

Et helt afgørende princip for bestyrelsen er, at det i disse coronatider må hvile på et frivillighedsprincip om folk føler sig trygge ved at deltage i aktiviteter som kampe og om klubberne føler sig trygge ved at skulle stå for en kampafvikling under de stramme Corona vilkår som der er gældende fra myndighederne.
Bestyrelsen har derfor vægtet hensynet til trænere, ledere, spillere, dommere og øvrige frivillige, som sideløbende med fodbolden har en hverdag med uddannelse, job og familieliv, der fortsat er påvirket af den genåbningsproces, som det danske samfund er i gang med.

Der ville ydermere være tale om et ekstremt komprimeret kampprogram ofte med kampe både onsdag og lørdag. og det vil stort set blive umuligt at flytte så meget som en enkelt kamp, fordi der tidsmæssigt ikke er råderum til det.

Også på dommersiden ville vi se ind i udfordringer, da det ekstra store træk på dommerne sandsynligvis ville medføre, at det ikke er muligt at påsætte uddannede dommere til alle kampe. Der ville også være en risiko for en øget skadesfrekvens hos de dommere, der skulle dømme en øget mængde kampe på kort tid efter en lang pause.

Sådan beregnes stillingerne
Bestyrelsen besluttede ligeledes, at grundet indstilling af turneringen, så ændres beregningsmodellen for stillingerne, så der ved pointlighed benyttes samlet målforskel i kampene frem for indbyrdes kampe, da der kun er spillet et indbyrdes opgør. Ikke afviklede kampe fra 1. turneringshalvdel i serie 4 – i alt fem kampe fastsættes til 0-0. Ingen af de fem kampe vil medføre at stillingerne bliver berørt omkring op eller nedrykning. Denne beslutning følger § 11.7 i turneringsreglementet.

Øvrige aktiviteter
Bestyrelsen har også truffet beslutninger om en række øvrige aktiviteter:

Disse aktiviteter er afklaret:

  • Forårets 3- og 5-mandsstævner – administrationen tager løbende stilling til om det er muligt at afvikle stævnerne.
  • Sydbank Pokal og Sydbank Kvinde LP: Såfremt det ikke er muligt at afvikle at gennemføre de indledende lokale runder i pokalturneringen, så vil de højest rangerende hold blive overført til 1. runde af Sydbank Pokal og Sydbank Kvinde LP.

Disse aktiviteter mangler afklaring:
I forhold til de følgende aktiviteter afventer vi fortsat en afklaring:

  • DBU eFodbold – afventer afklaring mellem lokalunionerne i DBU Bredde.
  • Kvindeserie Øst – afventer afklaring omkring Kvinde 1. division.
  • De udsatte indendørs ½ bane medaljestævner (oprindelig afviklingsdato 14.-15. marts) – fastsættes på et senere tidspunkt.
Kilde: DBU Sjælland


Flere artikler

1/2 pris efter nytår

03-12-2020
Grundet Covid-19 restriktioner har vi lukket for tilmelding til størstedelen af vores voksenhold. Til gengæld sætter vi priserne ned efter nytår, og håber på at kunne åbne igen.

SSB var i år bredt repræsenteret ved de individuelle sjællandsmesterskaber

03-12-2020
Mesterskaberne blev spillet i forskellige haller på Sjælland. Det blev til rigtig mange flotte præstationer og titler i de forskellige rækker.

Juletræssalg på Centertorvet

03-12-2020
Vores U12 afdeling sælger igen i år flotte kvalitets juletræer på torvet og vi håber i vil komme forbi og ønske god jul og købe jeres juletræ.

SSB er i julegavehumør

30-11-2020
Kom og støt ligaholdet og vær med til at skabe optimale rammer for en fed aften. SSB er i julegavehumør og giver derfor gratis entré til alle. Vi ses i hangaren.

FRI ENTRE I DECEMBER MÅNED!

30-11-2020
Vi minder om at SSB møder Vendsyssel på torsdag d. 3.12 kl. 18:30 i SIC. Her vil der være fri entre, da SSB ønsker at give alle en julegave med muligheden for at komme til gratis "ligafjer".

SSB mod Vendsyssel d. 3 december kl. 18:30 i SIC

26-11-2020
Badmintonligaen går nu ind i en afgørende fase. SSB ligger solidt på 2. pladsen, men holdet har 5 svære kampe tilbage i grundspillet.

Stor badminton weekend i vente for SSB's ungdomsspillere

26-11-2020
I weekenden d. 27.-30. november afholdes de traditonsrige Sjællandsmesterskaber for ungdomsspillere , hvor der dystes om medaljer i alle årgange og rækker, lige fra begyndere til elitespillere.

Nye Dan-grader i Sin-Sung

23-11-2020
Lørdag den 21/11 var Melanie Holm Møller og Nadia Melby oppe til Dan-graduering i OJD-Hallerne i Solrød.

Dans i Solrød Ballroom

19-11-2020
Solrød Ballroom har trods de svære vilkår under Corona tiden haft mange aktiviteter.

Havdrup Fodbold søger træner

16-11-2020
Da vi har stor medlemsfremgang på vores 2007-2009 årgang kunne holdet godt bruge en træner mere.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online