Solrød Sogn har brug for en graver – er det dig?

14. maj 2020

Her kan du se stillingsopslaget for "Graver 2020" i Solrød Sogn.

Stillingen er til besættelse snarest og er uden kirketjenerfunktion.

 

Dine overordnede ansvarsområder er:


• Varetage driften af vores to kirkegårde; hovedsagelig vedligeholdelse af gravsteder, græsplæner, hække, træer og stianlæg samt udplantning af årstidens blomster og grandækning.

• Daglig ledelse af kirkegårdenes personale.

• Anvise gravsteder, gravning og dækning af grav, urnenedsættelser og rådgivning om gravstedets indretning.

• Administrative opgaver – vi anvender it-systemet Brandsoft.

• Vedligeholde maskiner og værktøj. 

Har du:


• en uddannelse som gartner

• erfaring med drift og administration af kirkegårde

• erfaring med personaleledelse eller interesse for og lyst til personaleledelse

• kørekort B

 

Så er det dig, vi søger. Køn, alder og etnicitet er underordnet.

 

Vi tilbyder:


• En stilling på fuld tid under mottoet: frihed under ansvar.

• En alsidig arbejdsplads med mulighed for videre uddannelse.

• En arbejdsplads, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på arbejdsgange og -processer

• Et aktivt kirke-kirkegårdsudvalg

• En arbejdsplads hvor vi værdsætter det gode samarbejde mellem ansatte på tværs af kirkegårde, kirker og sognehus.

 

Ansættelsesvilkår:

 

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst for gravere på landsbykirkegårde.

 

Ansættelsen sker ved Solrød Menighedsråd, Mosevej 1, 2680 Solrød Strand og er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

 

Aftalerne kan ses på http://folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Stillingen indplaceres i løngruppe 2 for gravere med gartnerisk uddannelse, årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,46 kr. – 368.721,33 kr. (i nutidskroner pr. 1. april 2020) Fikspunktet er årligt kr. 303.653,57 (i nutidskroner pr. 1. april 2020).

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen, som honoreres med et rådighedstillæg på kr. 12.245,92 (i nutidskroner pr. 1. april 2020).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Foreningen af Kirke – og kirkegårdsansatte (FAKK) under hensyn til kvalifikationer og funktioner.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Der vil blive indhentet referencer og børneattest.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos:

 

Daglig leder Vibeke Engqvist Terney, tlf. 8140 0706.

 

Menighedsrådsformand Arne Nielsen, tlf. 2063 8885.

 

Ansøgning med relevante bilag stilles til Solrød Sogns Menighedsråd og sendes til Solrød Strandkirke, Mosevej 1, 2680 Solrød Strand, mrk.: ”Ansøgning Graver” eller på mail til 7203fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag d. 1. juni 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 11. juni 2020.

 

Om Solrød Sogn:

 

Graverkontoret ligger på Solrød Annekskirkegård, hvor der også findes mandskabs- og omklædningsrum samt værksted, hvor sognets maskiner og værktøj opbevares.

 

Arbejdet udføres på Solrød Sogns 2 kirkegårde; - Annekskirkegården og den gamle kirkegård ved Solrød Kirke, de grønne arealer ved de to præsteboliger samt ved Solrød Strandkirke.

 

Den øvrige medarbejdergruppe består af 3 præster og 13 ansatte, der holder til i Solrød Strandkirkes lokaler på Mosevej 1.


Kilde: Solrodkirker.dk


Flere artikler

Kom til pinsegudstjeneste i Jersie Kirke

28-05-2020
Jersie Kirke inviterer til pinsegudstjeneste søndag d. 31. maj, kl. 10:30 til kl. 11:30.

Velkommen tilbage til Solrød Strandkirke

25-05-2020
Har du lyst til at tænde et lys eller bede en bøn, er kirkerummet åbent tirsdag-fredag kl. 10-12.

Kirker åbner langsomt op

25-05-2020
Siden 18. maj har det igen været tilladt at holde gudstjeneste, barnedåb og bryllupper i Solrød Strandkirke. Dog kun med et begrænset antal deltagere, da myndighederne kræver, at der er to meter mellem folk, når der synges.

Langsom genåbning af kirken

21-05-2020
Vi glæder os til rigtig meget til igen at fejre gudstjeneste i Havdrup. Vi markerer genåbningen med festlig gudstjeneste i sognehuset Pinsedag kl. 11:00. Med sprit og afstand. Vi åbner dørene kl. 10:30.

1. fase af frugtlunden er nu etableret

18-05-2020
Mandag den 11. maj har vi fået plantet 2 tdr land til med frugt- og bærtræer, sat areal af til kirke under åben himmel og shelterplads.

Minikor i Jersie Sognehus

18-05-2020
Noget nyt i Jersie Sognehus er minikor for de 3-5 årige. Vi skal synge børnesange, salmer og lære rim og remser, som vi vil optræde med i kirken, når vi er dygtige nok.

Er minikonfirmand lige sagen?

14-05-2020
Går du efter sommerferien i 3. eller 4. klasse på Sydkystens Privatskole, åbner Jersie Kirke nu hold for minikonfirmander – med start i september 2020.

Solrød Strandkirke hjælper Mosebo Børnehave

14-05-2020
Solrød Strandkirke har siden mandag den 4. maj lagt konfirmandlokaler og græsplæne til 16 børn og personale fra Mosebo Børnehave. Hver formiddag tumler børnene i haven, tegner, spiller, spiser og har andre aktiviteter i konfirmandlokalerne – næsten som hvis de havde været hjemme i børnehaven 200 meter længere nede ad Mosevej.

Medbragte familien som papfigurer i kirken

04-05-2020
Dette glade par skulle giftes forleden, men kunne jo naturligvis ikke have deres nærmeste familie med i kirken. Derfor fandt de på denne kreative idé - at medbringe familien som papfigurer.

Brug store bededag til bøn

04-05-2020
I haven ved Solrød Strandkirke har jeg i løbet af april kunnet se påskeliljer, som blev plantet af konfirmander i efteråret. Det var sørgmodigt at se de påskeliljer stå og blomstre uden, at der var hverken konfirmander eller andre til at nyde dem.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online