Solrød Kommunes folkeskoler er fortsat i top

30. april 2020

Evnerne i både dansk og matematik ligger over landsgennemsnittet, og eleverne trives på deres folkeskoler. Det viser kvalitetsrapporten for de tre folkeskoler i Solrød Kommune for skoleåret 2018/2019.

Forældre kan med sindsro fortsat sende deres børn i skole på både Munkekærskolen, Uglegårdsskolen og Havdrup Skole, for kvaliteten er god på alle tre skoler, og eleverne trives med at være der. Det viser resultaterne af kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019 for de tre skoler, som byrådet blev orienteret om på april måneds byrådsmøde. 

Rapporten viser, at det samlede karaktergennemsnit for de tre folkeskoler placerer Solrød Kommune på en flot 12. plads ud af alle 98 kommuner, og at Solrød-eleverne klarer sig bedre end landsgennemsnittet i både dansk og matematik.

Og det er er ikke kun fagligt, der er tilfredsstillende resultater, eleverne er nemlig heldigvis også glade for at gå i skole. Det viser rapporten, som fortæller, at eleverne har en gennemsnitlig trivsel på 92 procent, hvilket er lidt over landsplan.


Også når det gælder 9. klasses afgangseksamen i de bundne prøvefag ligger de tre folkeskoler samlet set med et karaktergennemsnit på 7,3 over landsgennemsnittet på 6,9. Ser man på de socioøkonomiske forhold er det forventede gennemsnit i forhold til elever med samme socioøkonomiske baggrund på 7,2, og alle tre skoler løfter dermed eleverne mere end forventet. Dog er der sket en lille tilbagegang set i forhold til de to tidligere skoleår, hvor det samlede karaktergennemsnit for de tre lokale folkeskoler lå på henholdsvis 7,5 og 7,4. 

”Kvalitetsrapporten viser nogle flotte resultater både fagligt og i forhold til elevernes trivsel, som vi godt kan være tilfredse med. Vi kan naturligvis altid gøre det endnu bedre, og jeg ved, at både ansatte og elever på vores tre skoler dagligt gør en rigtig god indsats, og at rapportens resultater bliver brugt aktivt på alle tre skoler,” siger Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget, og understreger, at alle tre skoler også arbejder aktivt med Solrød Kommunes dannelsesstrategi.

”Arbejdet med vores dannelsesstrategi hænger i høj grad sammen med både faglighed og trivsel. Her arbejder skolerne med at fremme de fire karaktertræk nysgerrighed, mod, medmenneskelighed og robusthed for at give vores børn og unge et solidt fundament til at klare sig godt i livet. Det er mindst lige så vigtigt som karaktergennemsnit, hvis ikke vigtigere,” siger Kim Sunesen.

Fakta
I Solrød Kommune bliver der hvert år gennemført en kvalitetsrapport for kommunens tre folkeskoler fremfor kun hvert andet år, som lovgivningen ellers foreskriver det. Den årlige rapport skal sikre, at udviklingen på folkeskolerne kan følges tæt samtidig med, at rapportens resultater kan inddrages aktivt i hverdagen.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Klimahjælp: Nu bliver lokal biogas til endnu mere lokal, grøn fjernvarme

27-05-2020
Efter at have spurgt ind til borgernes holdninger har byrådet i Solrød Kommune nu godkendt et projekt, hvor overskudsvarme fra det lokale biogasanlæg kan forsyne op imod 324 lokale husstande med bæredygtig fjernvarme.

Solrød Svømmehal bliver renoveret for knapt 5 mio. kr.

27-05-2020
På grund af en nødvendig renovering, der skal sikre, at både luft- og vandkvaliteten er i top, er Solrød Svømmehal lukket i uge 27-38.

Nu bliver tennisbanerne ved Solrød Idrætscenter renoveret

27-05-2020
Alle partier i byrådet vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2019, at der i 2020 skulle sættes penge af til at renovere tennisbanerne ved Solrød Idrætscenter, og nu har byrådet på maj måneds byrådsmøde frigivet 662.000 kr. til projektet.

Nu kan du besøge din pårørende i haven på Christians Have

27-05-2020
Du kan også tage din pårørende med ud fra plejecenteret.

Her kan du se og høre byrådsmødet

27-05-2020
På grund af den nuværende coronasituation og forsamlingsforbuddet mod begivenheder, hvor flere end 10 personer er samlet, blev byrådsmødet i Solrød Kommune mandag den 25. maj afholdt digitalt.

Ren Strand kampagne

25-05-2020
Tag en kurv og hjælp med at holde stranden ren.

Forlænget sagsbehandlingstid i forbindelse med overgang til nyt it-system

25-05-2020
Solrød Kommune skifter til et nyt it-system til udbetaling af sygedagpenge den 3. juni. Det nye system, Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), skal benyttes i alle landets kommuner.

Unikt og bæredygtigt boligbyggeri

18-05-2020
Nu sendes lokalplanen for Green Hills i høring

Solrød Bibliotek og Kulturhus åbner for ind- og udlån

18-05-2020
Du kan låne og afleverer bøger som du plejer

Byrådsmødet bliver afholdt over Skype

18-05-2020
Den 25. maj 2020 er det ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmødet. Det bliver i stedet for optaget og lagt digitalt på www.solrod.dk.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online