Nu er planen for en mere sikker strandvejsrundkørsel klar

30. april 2020

Byrådet i Solrød Kommune har bevilget 1,8 mio. kr. til initiativer, der skal gøre rundkørslen ved Karlstrup Strandvej og Cementvej mere sikker.

I december 2019 vedtog byrådet i Solrød Kommune at sætte penge af til at afdække, hvordan rundkørslen ved Karlstrup Strandvej og Cementvej i Solrød kunne gøres mere sikker med udgangspunkt i en trafiksikkerhedsanalyse fra rådgivende ingeniør COWI. Nu er planen for en opgradering af rundkørslen klar, og derfor vedtog byrådet på april måneds byrådsmøde at afsætte 1,8 mio. kr. til konkrete sikkerhedsinitiativer, som følger både politiet, Vejdirektoratet og COWI’s anbefalinger.

Det betyder bl.a., at der kommer højere beplantning i midten af rundkørslen, en tydeligere markering af kørselsforløbet og en skarpere kørselskurve for både bilister og cyklister, som er med til at sænke farten hos begge parter. Samtidig bliver cykelstien rykket tættere på kørebanen, så både bilister og cyklister kan se hinanden tydeligt både før, i og på vej ud af rundkørslen. 


”Der er forskellige holdninger blandt alle os borgere til, hvordan vores rundkørsler bliver så sikre som muligt, men ingen af os er eksperter på dette område. Derfor har det været afgørende for byrådet at sikre rundkørslen efter de anvisninger, vi har modtaget fra både Politiet, Vejdirektoratet og rådgivende ingeniør COWI, fordi det er dem, der er eksperter i trafiksikkerhed. Derfor har vi også lyttet nøje efter deres anbefalinger om at øge højden på beplantningen i midterrabatten og lave fartdæmpende foranstaltninger – vi tør simpelthen ikke at lade være,” siger borgmester Niels Hörup.

Ud over de allerede nævnte sikkerhedstiltag bliver der også etableret en forhøjet overkørsel med fortov på GL. Køgevej ved indkørslen til rundkørslen, og de to uafsluttede stisystemer ved Trylleskoven og Banestien bliver koblet mere trafiksikkert op på Strandvejens cykelstier og fortove.

Arbejdet med at gøre rundkørslen mere sikker forventes at starte op i 2020.

Fakta
Rundkørslen ved Karlstrup Strandvej og Cementvej er et af fire kryds, der er udpeget i Trafikplan 2016-2020 som vejkryds, hvor der over en femårig periode fra 2010-2014 er sket uheld. Som det sidste ud af de fire udpegede kryds bliver rundkørslen nu også sikkerhedsmæssigt opgraderet.

Opgraderingen sker bl.a. på baggrund af en analyse af trafiksikkerheden i kommunens rundkørsler, som den anerkendte analysevirksomhed COWI i 2019 udarbejdede for Solrød Kommune. Heri frarådede analysevirksomheden af hensyn til cyklisternes og fodgængernes sikkerhed, at der blev foretaget ændringer i kommunens rundkørsler, som kan være med til at øge hastigheden - fx ved at fjerne beplantningen i midterøerne.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Klimahjælp: Nu bliver lokal biogas til endnu mere lokal, grøn fjernvarme

27-05-2020
Efter at have spurgt ind til borgernes holdninger har byrådet i Solrød Kommune nu godkendt et projekt, hvor overskudsvarme fra det lokale biogasanlæg kan forsyne op imod 324 lokale husstande med bæredygtig fjernvarme.

Solrød Svømmehal bliver renoveret for knapt 5 mio. kr.

27-05-2020
På grund af en nødvendig renovering, der skal sikre, at både luft- og vandkvaliteten er i top, er Solrød Svømmehal lukket i uge 27-38.

Nu bliver tennisbanerne ved Solrød Idrætscenter renoveret

27-05-2020
Alle partier i byrådet vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2019, at der i 2020 skulle sættes penge af til at renovere tennisbanerne ved Solrød Idrætscenter, og nu har byrådet på maj måneds byrådsmøde frigivet 662.000 kr. til projektet.

Nu kan du besøge din pårørende i haven på Christians Have

27-05-2020
Du kan også tage din pårørende med ud fra plejecenteret.

Her kan du se og høre byrådsmødet

27-05-2020
På grund af den nuværende coronasituation og forsamlingsforbuddet mod begivenheder, hvor flere end 10 personer er samlet, blev byrådsmødet i Solrød Kommune mandag den 25. maj afholdt digitalt.

Ren Strand kampagne

25-05-2020
Tag en kurv og hjælp med at holde stranden ren.

Forlænget sagsbehandlingstid i forbindelse med overgang til nyt it-system

25-05-2020
Solrød Kommune skifter til et nyt it-system til udbetaling af sygedagpenge den 3. juni. Det nye system, Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), skal benyttes i alle landets kommuner.

Unikt og bæredygtigt boligbyggeri

18-05-2020
Nu sendes lokalplanen for Green Hills i høring

Solrød Bibliotek og Kulturhus åbner for ind- og udlån

18-05-2020
Du kan låne og afleverer bøger som du plejer

Byrådsmødet bliver afholdt over Skype

18-05-2020
Den 25. maj 2020 er det ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmødet. Det bliver i stedet for optaget og lagt digitalt på www.solrod.dk.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online