Kystsikring: Nu er første del af planen godkendt

30. april 2020

Efter at have fået borgernes kommentarer har byrådet nu godkendt den kystsikringsplan, der skal sikre området og beboerne vest for Strandvejen mod oversvømmelser.

Flere end 1.200 borgere i Solrød Kommune har haft mulighed for at komme med kommentarer til den første del af kommunens kystsikringsplan, som byrådet sendte i høring tilbage i januar måned. Nu er planen rettet til, og byrådet godkendte på april måneds byrådsmøde den kystsikringsplan, der skal sikre området og beboerne vest for Strandvejen mod oversvømmelser.

Det betyder, at Solrød Kommune nu tager fat på at sikre det store område, som i kystbeskyttelsesplanen kaldes for område C, og som udover at omfatte mange private boliger også dækker over fx Uglegårdsskolen, Solrød Idrætscenter, flere daginstitutioner og ikke mindst S-togsbanen.


”Køge Bugt er af staten udpeget som et af ti områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser, og der er derfor ingen tvivl om, at det er nødvendigt med en kystbeskyttelsesplan, så vi kan sikre både borgere og offentlige institutioner mod klimaforandringerne og de ekstreme vejrsituationer, som finder sted oftere og oftere. På både byrådets og borgernes vegne glæder jeg mig derfor også over, at vi nu er nået så langt med planerne, at vi snart kan gå i gang med at realisere første del af projektet,” siger borgmester Niels Hörup. 

Både borgere og kommunen bidrager
Sikringen af område C er et omfattende projekt, og ifølge rådgivningsfirmaet Rambøll løber udgifterne til projektet samlet set op i ca. 7 mio. kr. De endelige udgifter kendes dog først, når projektet har været sendt i udbud og er bygget færdigt, men sikkert er det, at både borgere og kommunen skal bidrage økonomisk til projektet. 

Det skyldes, at de grundejere, som opnår beskyttelse eller andre fordele ved kystsikring ifølge Kystbeskyttelsesloven, også skal betale for selve kystbeskyttelsen. Halvdelen af udgifterne har byrådet valgt, at Solrød Kommune skal betale, fordi der er en stor fælles interesse for alle borgere i kommunen i at beskytte fx bymidten, institutioner og infrastruktur i området. Den resterende del af udgifterne skal fordeles blandt områdets grundejere – herunder også Solrød Kommune.

Borgernes bidrag til kystsikringen bliver bl.a. regnet ud efter, hvor stor en grund man har, og hvis man er direkte berørt af oversvømmelser, er der et ekstra tillæg. For borgerne i område C betyder det helt konkret, at det forventes, at de skal betale ca. 1 kr. per m2 samt et årligt driftsbeløb og evt. et tillæg. 

Fakta om kystsikringen
Solrød Kommune har i samarbejde med repræsentanter fra grundejerforeninger langs med kysten og Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet et forslag til en plan for kystsikring af Solrød Kommune.

Planen er delt op i tre delområder: 

  • Område A, der dækker fra Karlstrup Mosebæk til Ventegodtsvej
  • Område B, der dækker fra Ventegodtsvej til Skensved Å
  • Område C, der dækker området vest for Strandvejen

 Byrådet har i april 2019 besluttet, at kystsikringen i område C skal bestå af højvandslukker i de tre vandløb i området samt enkelte forhøjninger af det eksisterende terræn.

Der er meget mere information om kystbeskyttelsesprojektet på www.solrod.dk under fanen ’aktuelle projekter’ og emnet ’kystbeskyttelse’. Her er der også videoer, der forklarer betalingsmodellen og de specifikke anlæg til kystbeskyttelse.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Klimahjælp: Nu bliver lokal biogas til endnu mere lokal, grøn fjernvarme

27-05-2020
Efter at have spurgt ind til borgernes holdninger har byrådet i Solrød Kommune nu godkendt et projekt, hvor overskudsvarme fra det lokale biogasanlæg kan forsyne op imod 324 lokale husstande med bæredygtig fjernvarme.

Solrød Svømmehal bliver renoveret for knapt 5 mio. kr.

27-05-2020
På grund af en nødvendig renovering, der skal sikre, at både luft- og vandkvaliteten er i top, er Solrød Svømmehal lukket i uge 27-38.

Nu bliver tennisbanerne ved Solrød Idrætscenter renoveret

27-05-2020
Alle partier i byrådet vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2019, at der i 2020 skulle sættes penge af til at renovere tennisbanerne ved Solrød Idrætscenter, og nu har byrådet på maj måneds byrådsmøde frigivet 662.000 kr. til projektet.

Nu kan du besøge din pårørende i haven på Christians Have

27-05-2020
Du kan også tage din pårørende med ud fra plejecenteret.

Her kan du se og høre byrådsmødet

27-05-2020
På grund af den nuværende coronasituation og forsamlingsforbuddet mod begivenheder, hvor flere end 10 personer er samlet, blev byrådsmødet i Solrød Kommune mandag den 25. maj afholdt digitalt.

Ren Strand kampagne

25-05-2020
Tag en kurv og hjælp med at holde stranden ren.

Forlænget sagsbehandlingstid i forbindelse med overgang til nyt it-system

25-05-2020
Solrød Kommune skifter til et nyt it-system til udbetaling af sygedagpenge den 3. juni. Det nye system, Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), skal benyttes i alle landets kommuner.

Unikt og bæredygtigt boligbyggeri

18-05-2020
Nu sendes lokalplanen for Green Hills i høring

Solrød Bibliotek og Kulturhus åbner for ind- og udlån

18-05-2020
Du kan låne og afleverer bøger som du plejer

Byrådsmødet bliver afholdt over Skype

18-05-2020
Den 25. maj 2020 er det ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmødet. Det bliver i stedet for optaget og lagt digitalt på www.solrod.dk.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online