Nu træder nye retningslinjer for udeservering i Solrød Center i kraft

27. april 2020

Nye retningslinjer for udeservering i Solrød Center
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget godkendte den 20. april 2020 nye retningslinjer for udeservering i Solrød Center, som tillader udeservering året rundt.
De nye retningslinjer træder i kraft pr. 23. april 2020:

De nye retningslinjer er stort set en videreførelse af de tidligere retningslinjer, men med følgende væsentlige undtagelser:

  • Det vil fremadrettet være muligt at have udeservering året rundt (og ikke kun fra 1. maj til 1. oktober).
  • Der skal vedlægges samtykke fra grundejeren (hvis Solrød Kommune ikke ejer arealet) og fra de virksomheder, som udeserveringsstedet etableres ud for.
  • Der kan fremadrettet indgås lokale aftaler om reduceret åbningstid.

Retningslinjerne gør sig udelukkende gældende for restaurationer, som ønsker fast areal til udendørs servering. Således har udeserveringsreglerne ikke indflydelse på andre arrangementer i centret eller på scenen i centret.

Hvorfor revision?
Ønsket om at kunne opholde sig udendørs året rundt er steget, siden retningslinjerne blev udarbejdet i 2003. Dette ønske er også til stede i Solrød Center, hvor restauranter og caféer har udtrykt ønske om at forlænge perioden for udeservering ud over den indtil nu tilladte periode fra 1. maj til 1. oktober. Vejrforholdene har desuden ofte været gunstige for udendørs ophold både før 1. maj og efter 1. oktober.

Dertil kommer Byrådets arbejde med Helhedsplanen for Solrød Center, der anbefaler, at vi i centret arbejder for at skabe mere liv og aktiviteter året rundt i centergaden.
De tidligere gældende retningslinjer for udeservering i Solrød Center blev vedtaget af Økonomi-, teknik- og miljøudvalget i juni 2003.
Centerforeningen behandler fortsat ansøgninger
Kompetencen til at give tilladelse til etablering af udeservering efter retningslinjerne er fortsat uddelegeret til Solrød Centerforening ud fra en betragtning om, at centerforeningen i øvrigt administrerer udendørs opstilling i gadebilledet, fx ved arrangementer, vareudstilling, stadepladser m.m. i centeret.
Inventar skal dog godkendes af Solrød Kommune inden indkøb


Solrød Kommune


Flere artikler

Klimahjælp: Nu bliver lokal biogas til endnu mere lokal, grøn fjernvarme

27-05-2020
Efter at have spurgt ind til borgernes holdninger har byrådet i Solrød Kommune nu godkendt et projekt, hvor overskudsvarme fra det lokale biogasanlæg kan forsyne op imod 324 lokale husstande med bæredygtig fjernvarme.

Solrød Svømmehal bliver renoveret for knapt 5 mio. kr.

27-05-2020
På grund af en nødvendig renovering, der skal sikre, at både luft- og vandkvaliteten er i top, er Solrød Svømmehal lukket i uge 27-38.

Nu bliver tennisbanerne ved Solrød Idrætscenter renoveret

27-05-2020
Alle partier i byrådet vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2019, at der i 2020 skulle sættes penge af til at renovere tennisbanerne ved Solrød Idrætscenter, og nu har byrådet på maj måneds byrådsmøde frigivet 662.000 kr. til projektet.

Nu kan du besøge din pårørende i haven på Christians Have

27-05-2020
Du kan også tage din pårørende med ud fra plejecenteret.

Her kan du se og høre byrådsmødet

27-05-2020
På grund af den nuværende coronasituation og forsamlingsforbuddet mod begivenheder, hvor flere end 10 personer er samlet, blev byrådsmødet i Solrød Kommune mandag den 25. maj afholdt digitalt.

Ren Strand kampagne

25-05-2020
Tag en kurv og hjælp med at holde stranden ren.

Forlænget sagsbehandlingstid i forbindelse med overgang til nyt it-system

25-05-2020
Solrød Kommune skifter til et nyt it-system til udbetaling af sygedagpenge den 3. juni. Det nye system, Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), skal benyttes i alle landets kommuner.

Unikt og bæredygtigt boligbyggeri

18-05-2020
Nu sendes lokalplanen for Green Hills i høring

Solrød Bibliotek og Kulturhus åbner for ind- og udlån

18-05-2020
Du kan låne og afleverer bøger som du plejer

Byrådsmødet bliver afholdt over Skype

18-05-2020
Den 25. maj 2020 er det ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmødet. Det bliver i stedet for optaget og lagt digitalt på www.solrod.dk.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online