Fyrtårnsprojekt: Byrådet vil sætte skub i udviklingen af bymidten i strandområdet

27. februar 2020

Et flertal i byrådet sætter nu gang i forundersøgelsen af et evt. Fyrtårnsprojekt på stationspladsen ved Solrød Center, der skal være med til at udvikle bymidten i strandområdet. Samtidig kan projektet gøre det muligt at bygge flere boliger nær Solrød Center og Solrød Strand Station.

Det har længe været byrådets ønske at se på muligheden for et fyrtårnsprojekt på stationspladsen ved Solrød Center, der kan udgøre et knudepunkt af liv til glæde for borgerne, og på den måde være med til at revitalisere hele bymidten i strandområdet. Projektet er også en del af aftalen om Budget 2020-2023, hvor budgetparterne bl.a. understreger, at der skal ske en bred inddragelse af borgerne i arbejdet med processen omkring Fyrtårnsprojektet. 

Forundersøgelsen af Fyrtårnsprojektet skal bl.a. indeholde bud på ikke-kommunale funktioner i Fyrtårnet, en undersøgelse af parkeringsforhold og forslag til en grundig borgerinddragelsesproces. Samtidig har byrådet besluttet, at forundersøgelsen af Fyrtårnsprojektet også skal undersøge muligheden for at bygge et nyt, moderne og fremtidssikret rådhus på stationspladsen, som kan være med til at skabe mere liv i bymidten og samtidig være borgernes hus.


”Fyrtårnsprojektet er en del af helhedsplanen for Solrød center, og det er med stor begejstring, at byrådet nu sætter gang i forundersøgelsen af et Fyrtårnsprojektet, som skal være med til at skabe mere liv i vores bymidte i strandområdet,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

”Samtidig er det ingen hemmelighed, at vi er blevet flere borgere i Solrød Kommune, og det betyder, at det er nødvendigt, at der også er flere medarbejdere i kommunen til at løfte opgaverne både ”ude i marken” hos borgerne, men også rent administrativt. Det gør, at vi kan mærke behovet for mere plads på rådhuset, som samtidig også trænger til renovering. Derfor giver det god mening at se på, om det er muligt at kombinere fyrtårnsprojektet med byggeriet af et nyt rådhus, som skal være borgernes hus og samtidig skabe rammerne, der passer til, at vi er en moderne offentlig arbejdsplads.”

Orden i økonomien og mulighed for centernære boliger

Som en del af forundersøgelsen bliver det undersøgt, om et eventuelt nyt rådhusbyggeri kan finansieres ved at sælge den grund, som det nuværende rådhus ligger på. Hvis den nuværende rådhusgrund sælges, betyder det samtidig, at det kan være muligt at bygge fx senioregnede boliger på grunden.

”Vi har et ønske om at skabe mere liv i bymidten i strandområdet, og der er et behov for flere center- og stationsnære boliger, som fx kan bygges som seniorvenlige boliger. Samtidig står vi med et rådhus, som trænger gevaldigt til at blive renoveret, men alfa og omega for, at vi går videre med tanken om, at et nyt rådhus kan være en del af Fyrtårnsprojektet, er, at projektet giver mening rent økonomisk. Byrådet har derfor bedt om, at der bliver lavet en business case, så vi har et kvalificeret grundlag for, om det langsigtet, samfundsøkonomisk er en god forretning at inddrage byggeriet af et nyt rådhus i Fyrtårnsprojektet.”

Forundersøgelsen af Fyrtårnsprojektet bliver efter planen præsenteret for byrådet i slutningen af juni 2020.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Har du lyst til at maile en hilsen til en beboer på Plejecenter Christians Have?

30-03-2020
I perioden fra den 30. marts til den 6. april kan du maile breve eller tegninger til beboere på Plejecenter Christians Have.

ARGOs genbrugspladser åbner igen

30-03-2020
Fra tirsdag d. 31. marts vil der igen være åbent på ARGOs genbrugspladser, dog under hensyn til at minimere risikoen for smittespredning.

Solrød Kommune: Vi er godt forberedt på coronakrisen på alle områder

30-03-2020
På alle områder lige fra skolerne til ældreplejen bliver der gjort et stort stykke arbejde for at sikre, at Solrød Kommune er klar til, hvis coronakrisen udvikler sig.

Byrådsmødet i Solrød Kommune bliver afholdt over Skype

26-03-2020
Det ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmøde den 30. marts, det bliver i stedet for optaget og lagt digitalt på www.solrod.dk.

Solrød Kommune søger sundhedsfaglige personer

19-03-2020
Vi er interesseret i at høre fra dig uanset, hvilken sundhedsfaglig baggrund du har

Tømning af affald fortsætter upåvirket de næste 14 dage

19-03-2020
Selvom store dele af Danmark er lukket ned, er afhentning af affald ikke påvirket. Alle i Solrød Kommune vil få hentet affald, som de plejer i de næste 14 dage.

Hotline til virksomheder

16-03-2020
Hotline til virksomheder, hvis de har spørgsmål om de midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af COVID-19.

Sundhedstjenesten i nødberedskab

16-03-2020
Sundhedstjenesten er gået i nødberedskab som følge af regeringens udmelding indtil den 30. marts 2020. Det betyder at Sundhedsplejerskerne kun varetager de mest nødvendige besøg, og de varetages efter aftale med sundhedsplejen, og hos sundhedsplejerskerne på Højagervænget 35, 2680 Solrød Strand.

Lukning af jobcenteret i Solrød Kommune

16-03-2020
For at sikre at der ikke sker en spredning af coronavirus har regeringen i dag besluttet at lukke alle landets jobcentre, dette gælder også i Solrød Kommune.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online