Det er op ad bakke for Jersie

27. januar 2020

Hvad med de 600 levende sjæle, der bor i Jersie og omegn

Jersie synes ikke at have byrådets bevågenhed med henblik på at sikre landsbyens uomtvistelige kvaliteter fremover.

På trods af mange velbegrundede protester fra borgere i kommunen tromlede byrådet en lokalplan for et kommende transportcenter igennem. En lokalplan der på mange måder såvel miljømæssigt som visuelt vil svække blandt andet Jersie som et attraktivt sted at bo.

Nu har man også besluttet at udbygge Solrød Biogas, så det kan aftage diverse madaffald fra bl.a. Københavns Kommune med en øget risiko for lugtgener til følge. Igen et eksempel på, at hensynet til borgerne i Jersie ikke vejer tungt i byrådets planlægning eller mangel på samme.

Det er måske lige værd at repetere byrådets målsætning: ”Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo”.
I kommunens oplæg til udvidelsen af biogasanlægget skriver man bl.a. om anlæggets påvirkning af tilliggende områder ”Nærmeste fredede lokalitet er Jersie Kirkegård... som ikke forventes at blive væsentligt påvirket, som følge af etablering af biogasanlægget”.

Men hvad med de 600 levende sjæle, der bor i Jersie og omegn?

For nogle år siden vedtog borgmester Niels Hörup og det daværende byråd en bevarende lokalplan for Jersie Landsby. Den gang var man meget optaget af at fastholde Jersies kvaliteter som landsby.

Flemming Deichmann, Jersie


Flere artikler

Tålmodighed lønner sig

23-03-2020
Det nuværende udgangsforbud-light kan virke dræbende trist for alle

Vinteren kommer

16-03-2020
Mens vi venter på, at Corona-virus spreder sig som en vinterstorm, forbereder alle sig på anslaget

Fantastisk akutberedskab

09-03-2020
Vi kan være meget trygge og tilfredse med vores præhospitale akutberedskaber i region Sjælland

Brystundersøgelser i Roskilde

02-03-2020
Arbejdet fortsætter med at sikre en høj kvalitet inden for brystkræftsundersøgelser

Fordeling af velfærden

03-02-2020
Danmark er for lille til store forskelle i velfærden

Husk SFO-erne

27-01-2020
Vi skal huske at have fokus på SFO-tilbuddene

Au pair-ordningen til eftersyn

20-01-2020
Er au pair-ordningen kulturudveksling eller hårdt arbejde

Velfærdsgaver

23-12-2019
Den nye regering leverer ægte velfærd til danskere...


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online