Det er op ad bakke for Jersie

27. januar 2020

Hvad med de 600 levende sjæle, der bor i Jersie og omegn

Jersie synes ikke at have byrådets bevågenhed med henblik på at sikre landsbyens uomtvistelige kvaliteter fremover.

På trods af mange velbegrundede protester fra borgere i kommunen tromlede byrådet en lokalplan for et kommende transportcenter igennem. En lokalplan der på mange måder såvel miljømæssigt som visuelt vil svække blandt andet Jersie som et attraktivt sted at bo.

Nu har man også besluttet at udbygge Solrød Biogas, så det kan aftage diverse madaffald fra bl.a. Københavns Kommune med en øget risiko for lugtgener til følge. Igen et eksempel på, at hensynet til borgerne i Jersie ikke vejer tungt i byrådets planlægning eller mangel på samme.

Det er måske lige værd at repetere byrådets målsætning: ”Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo”.
I kommunens oplæg til udvidelsen af biogasanlægget skriver man bl.a. om anlæggets påvirkning af tilliggende områder ”Nærmeste fredede lokalitet er Jersie Kirkegård... som ikke forventes at blive væsentligt påvirket, som følge af etablering af biogasanlægget”.

Men hvad med de 600 levende sjæle, der bor i Jersie og omegn?

For nogle år siden vedtog borgmester Niels Hörup og det daværende byråd en bevarende lokalplan for Jersie Landsby. Den gang var man meget optaget af at fastholde Jersies kvaliteter som landsby.

Flemming Deichmann, Jersie


Flere artikler

Snot for sig og skæg for sig

25-05-2020
Blev loven overholdt? Det handler sagen om

Skeletterne vælter ud af skabet

18-05-2020
I ly af Corona-pandemien vælter det fortsat ud med skandalesager fra Forsvaret

Vi åbner, når vi er klar!

04-05-2020
Der er ingen slingrekurs i regeringens åbning af Danmark

Kom nu, Danmark!

27-04-2020
Det er vigtigt, at vi stadig er varsomme så vi undgår smitte med Covid-19

Husk, at hundene skal i snor

26-04-2020
I Naturfredningsloven #22 står der at hunde skal i snor fra 1. april til 30. september.

Vaccineproduktion på danske hænder

20-04-2020
Staten skal igen kunne producere vacciner

Tak til sundhedspersonalet

13-04-2020
Stor tak til sundhedspersonalet

Efterslæbet bliver stort

06-04-2020
Nedlukningen af Danmark koster på alle fronter

Solidaritet når regningen kommer

30-03-2020
Når regningen kommer efter pandemien, skal vi stadig løfte i flok


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online