Ambitiøs ny strategi: Solrød styrker børn og unges dannelse

19. december 2019

Som en af de eneste kommuner i landet, har Solrød nu fået en dannelsesstrategi for børn og unge. Solrød Byråd har nemlig vedtaget en ambitiøs dannelsesstrategi, der skal ruste kommunens børn og unge til at klare sig godt i livet. Særligt fire karaktertræk skal hjælpe de 0-18 årige godt på vej.

Byrådet i Solrød Kommune har en vision om, at kommunen skal være det bedste sted at leve og bo. Den vision gælder også for kommunens børn og unge, og som en af de eneste kommuner i landet har Solrød Kommune nu fået en ambitiøs dannelsesstrategi, der rummer hele 0-18 års området. Byrådet vedtog nemlig på årets sidste byrådsmøde en dannelsesstrategi, der skal sikre, at kommunens børn og unge får styrket udviklingen af præcis de karaktertræk, der gør, at de kan klare sig godt i livet.

”Vi har sat barren højt med vores dannelsesstrategi. Det har vi gjort, fordi vi har et meget stærkt ønske om at give vores børn og unge et solidt fundament til at klare sig godt i livet,” siger Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget efter byrådsmødet og fortsætter:

”Vi har en ambition om, at vores børn og unge skal være livsduelige og så godt forberedt på deres børne-, unge- og voksenliv som muligt. Det betyder, at de gennem deres børne- og ungdomsliv skal udvikle sig både personligt, fagligt og socialt, og at de skal have den rette dannelse med i rygsækken på deres videre færd.”


For at ramme virkelighedens behov så præcist som muligt er dannelsesstrategien blevet til på baggrund af input fra både fagprofessionelle, forældre, børn, unge, ungdomsuddannelser, erhvervsliv, foreninger og kulturlivet, som alle er kommet med deres bud på, hvad der er centralt for, at nutidens børn og unge er i stand til at mestre den verden, de møder nu og på sigt.

”Det har været en meget spændende og givende proces at være en del af, og jeg vil gerne takke alle de aktører, der med deres gode input har hjulpet os med at lave en strategi, som ikke kun giver mening på papiret, men også i de sammenhænge, som vores børn og unge indgår i,” siger Kim Sunesen.

Den brede inddragelsesproces har bl.a. ført til, at dannelsesstrategien tager udgangspunkt i, at børn og unge skal kunne navigere i skiftende miljøer og fx kunne håndtere forandringer, indgå i fællesskaber og have udsyn. For at ruste kommunens børn og unge bedst muligt til det har Solrød Kommune udvalgt fire karaktertræk, der til sammen skal udgøre det kompas, som børn og unge kan navigere efter.

De fire karaktertræk, der skal sættes særligt ind på at fremme hos Solrød Kommunes børn og unge, er:

  • Nysgerrighed
  • Mod
  • Medmenneskelighed
  • Robusthed

Som fundament for arbejdet med de fire karaktertræk skal kommunens børn og unge hjælpes til at have et stærkt selvværd.

Fire konkrete indsatsområder

De kommende år bliver arbejdet med dannelsesstrategien udfoldet og konkretiseret løbende, men allerede nu har Solrød Kommune udvalgt de første fire indsatsområder, der skal give dannelsesstrategien luft under vingerne. De fire indsatsområder er:

  • Den gode overgang fra dagtilbud til skole.
  • Et endnu bedre samarbejde med ungdomsuddannelser, erhvervsliv og kultur- og foreningsliv.
  • En styrkelse af børn og unges it-kompetencer.
  • Et endnu stærkere forældresamarbejde.

Både indsatsområder og de fire specifikke karaktertræk er beskrevet indgående i dannelsesstrategien, som kan læses her 

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Fokus på børns sproglige udvikling

23-01-2020
Foredrag om fokus på den sproglige udvikling hos børn

Livestreamforedrag - Einsteins relativitetsteori

23-01-2020
Direkte livestreamet fra Aarhus Universitet

Skulderklap til Solrød Kommunes skolepatruljer

23-01-2020
Uanset vind og vejr står frivillige elever i skolepatruljer hver morgen og sikrer, at deres skolekammerater kommer sikkert over vejen. Denne indsats fortjener at blive hyldet, og det gør vi i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik igennem kampagnen "Den Sureste Uge", som falder i uge 5. En uge, hvor vi anerkender skolepatruljeeleverne indsats, sender et skulderklap og viser, at deres indsats er vigtig og værdsat. Derfor er der i perioden 27.-31. januar arrangeret forskellige aktiviteter for skolepatruljer i landet.

Lav dit eget silk clay ur

20-01-2020
Lav dit eget silk clay ur i Solrød Bibliotek og Kulturhus

Forsøg med bekæmpelse af Rynket Rose ved Trylleskoven

20-01-2020
Trylleskovens sjældne dyr og planter får en hånd. Læs her om hvorfor Rynket Rose skal bekæmpes, hvordan bekæmpelsen foregår og hvad der sker, hvis Rynket Rose ikke bekæmpes.

Solrød Kommune bekæmper invasiv pileurt

16-01-2020
Vi er i øjeblikket ved at bekæmpe pileurt på et større areal mellem Karlstrup Strandvej og Tanggårdsvej.

Solrød Kommune søger frivillige gruppeledere til konceptet

16-01-2020
Har du lyst til at gøre en forskel for seniorer + 65 år?

Stolt møbelpolstrer bød borgmesteren indenfor

16-01-2020
Borgmester Niels Hörup har besøgt Maria Buhl´s hyggelige møbelpolstrerforretning, som ligger på Tåstrupvej 2 i Solrød.

Scienceshow for børn

13-01-2020
Eksplosiv formiddag på Biblioteket med Scienceshow for børn

Fremtidens smarte hjem

09-01-2020
Oplev udstillingen på Solrød Bibliotek og Kulturhus


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online