Tine Bryld Prisen 2019 går til Ventilen Danmark

Tine Bryld Prisen er netop blevet uddelt for syvende gang. I år gik prisen til den frivillige og sociale ungdomsorganisation Ventilen Danmark, der i 20 år har kæmpet for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Med prisen følger op til 500.000 kroner, og juryen udvalgte Ventilen Danmark blandt 109 indstillede kandidater.

Lille Vega dannede i år rammen omkring Tine Bryld Prisen, Danmarks store socialpris, som blev sat i verden i 2013, og som således er blevet uddelt for syvende gang. Line Kirsten Nikolajsen, der til dagligt er vært på P3 bl.a. på radioprogrammet Tabu, stod i spidsen for showet, hvor Marie Key og Karl William optrådte.

Prisen, som uddeles i samarbejde med TrygFonden, Plan-B og DR, består af op til 500.000 kr. Halvdelen af pengene er selve prisen, men vinderen har derudover mulighed for i dialog med TrygFonden og Tine Bryld Prisen at formulere et projekt, der kan udløse yderligere 250.000 kr. til udvikling af den vindende organisations aktiviteter. Hertil kommer den særlige statuette, som Leif Sylvester har skabt.


Hæder til 20 års vedholdende arbejde for at gøre ungdommen mindre ensom

I år gik prisen til Ventilen Danmark, en frivillig, social ungdomsorganisation, der arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge, sprede viden om problemet og bryde tabuer.

Organisationen driver 22 lokale tilbud fordelt over hele landet, hvor de tilbyder et fælleskab rettet mod unge mellem 15-30 år, der føler sig ensomme. Her arrangeres forskellige hyggelige aktiviteter, hvor de unge kan tale om deres ensomhed, få trænet deres sociale kompetencer samt få øget deres selvværd i et trygt rum. Landsforeningen Ventilen Danmark blev stiftet i 1999, og fylder dermed 20 år i år, og er paraplyorganisation for alle de lokale tilbud.

Forebyggelse af ensomhed blandt unge er vigtigere end nogensinde før

Ventilen Danmarks arbejde for at gøre ungdommen mindre ensom er vigtigere end nogensinde før viser nye tal. De 16-29 årige er den aldersgruppe, hvor flest føler sig ensomme. 10-12 % eller ca. 120.000 unge mellem 16-29 år føler sig ofte eller altid ensomme, og det samme gælder for de herunder 9,1 % af danske gymnasieelever og 8 % af eleverne på erhvervsuddannelserne. På nationalt plan indsamler og udvikler Ventilen viden om ungdomsensomhed og redskaber til at forebygge og afhjælpe den. Alt sammen noget som de efterfølgende formidler via forskellige kanaler og driver nye projekter og tiltag ud fra, som kan være med til at hjælpe endnu flere ensomme unge.

Helte der tager kampen op

Gunvor Wibroe, der står i spidsen for prisudvalget, overrakte prisen til Ventilen Danmarks tidligere frivillige og nu formand, Michala Nielsen.I sin motivationstale, som kan læses i fuld længde herunder, begrundede Wibroe blandt andet overrækkelsen med følgende ord:

”Ikke alle helte bærer kapper. Men I ER helte, som i en destruktiv perfektheds-kultur tager kampen op mod et af tidens store tabuer, ensomhed. I ved, at den bedste medicin mod ensomhed er åbenhed, ærlighed og stærke fællesskaber.”

Michala Nielsen fra Ventilen Danmark udtaler følgende:

”Jeg har været frivillig i Ventilen i 10 år. I den tid har jeg ikke på noget tidspunkt været i tvivl om, at vi gør en forskel. Som frivillig i mødestedet i Roskilde har jeg fået lov at følge og støtte flere unge i deres ønske om, at komme ud af deres ensomhed. Jeg har mødt unge, der har oplevet Ventilen som et frirum, hvor de kunne være sig selv og skabe relationer med andre unge. Og jeg har set Ventilen vokse som organisation.

Nu viser prisen, at der også er andre, der har set os – og er enige i at vores arbejde er vigtigt. Det er jeg og vi enormt taknemmelige for. Både for æren og for pengene, der gør det muligt for os at gøre mere af det, vi gør i forvejen. Nemlig at knokle videre med at gøre ungdommen mindre ensom.”

109 indstillede kandidater

Ventilen Danmark blev udvalgt blandt 109 kandidater, som i år blev indstillet til Tine Bryld Prisen. Prisudvalget består foruden Gunvor Wibroe af Inger Bach, Katja Bergmann, Lea Bryld, Ida Koch, Jørgen Illum Frichke og Erik Valeur.

Idéen til at stifte prisen kom fra Plan-B og dennes bestyrelse, som Tine Bryld sad i fra bestyrelsens etablering i 2005 og frem til sin død i april 2011. Prisens hovedopgave er at give et skulderklap til ildsjæle, der kæmper for nye veje i det sociale arbejde.

Læs mere på www.tinebryldprisen.dk.

Tine Bryld Prisen – formandens motivationstale ved Gunvor Wibroe

Det er en ære at stå her og uddele Danmarks store socialpris, Tine Bryld Prisen til en forening, der i Tine Brylds ånd gør en ekstraordinær indsats for socialt udsatte mennesker. Som vært på Tværs hjalp Tine Bryld mange ensomme og fortvivlede unge. Ensomhed var et udbredt problem dengang, og er det desværre stadig. Tine Bryld Prisen 2019 går derfor til en forening, som hjælper ensomme unge - nemlig “Ventilen Danmark”.

Michala Nielsen, formand for Ventilen, vil du komme herop, så jeg kan begrunde vores valg af Ventilen.

Ensomhed kan ramme alle. Over 10 procent af alle unge mellem 16 og 29 år føler sig meget ensomme. Ventilen har i 20 år knoklet for at hjælpe ensomme unge. Et vigtigt arbejde for ensomme unge oplever angst, får hoved- og mavepine og har forhøjet stressniveau og blodtryk. Ensomhed gør det vanskeligt at koncentrere sig og dermed sværere at tage en uddannelse eller passe et job.

I den norske serie SKAM siger de: “Mennesker har brug for mennesker”. Det er et fint billede på Ventilens arbejde. I møder ensomme unge mennesker i øjenhøjde og uden fordomme. Ventilens tilbud “Mødestederne” og “KomSammen” er en tryg ramme, hvor unge møder andre unge. Får nogen at tale med. Nogen at grine sammen med. Hvor dårlige følelser erstattes med sjove oplevelser og rare følelser. Hvor man kan være sig selv. Men aldrig er alene. Ikke alle helte bærer kapper. Men Ventilens unge frivillige ER helte, som i en Instagram- og perfektheds-kultur tager kampen op mod et af tidens store tabuer, ensomhed. I ved, at den bedste medicin mod ensomhed er åbenhed, ærlighed og stærke fællesskaber.

Ventilen blev udvalgt blandt 109 indstillede kandidater, der alle knokler for udsatte mennesker. Tak for indsatsen, I viser Danmarks store hjerte. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke Tine Bryld Prisens partnere, TrygFonden og Plan-B for et godt og tillidsfuldt samarbejde om Prisen.

Kære Ventilen. I gør en forskel. I smadrer tabuer, løfter mennesker og insisterer på, at alle har ret til et liv uden ensomhed. Med prisen følger der op til 500.000 kr til jeres arbejde for ensomme unge samt en statuette af Tine Brylds gode ven, Leif Sylvester.

Til jer som kæmper med ensomhed: I skal vide, at I er modigere end I tror, og stærkere end I ser ud til. Og Ventilen er der for jer!

Stort tillykke med Tine Bryld Prisen 2019.

Om Tine Bryld

Tine Bryld var hele Danmarks socialrådgiver. Et fyrtårn, som med et sjældent set samfundsengagement var med til at ændre det sociale landkort – ikke mindst for de unge, de udstødte, for Christiania, fri abort og meget mere.

Som vært på radioprogrammet Tværs gav Tine Bryld i en menneskealder unge råd og vejledning. Hun lyttede, tog dem alvorligt men kunne også skære ind til benet og omsorgsfuldt stryge de unge mod hårene, når det var nødvendigt.

Som debattør havde Tine Bryld modet til at tale magthaverne imod på de udstødtes præmisser, men havde samtidig evnerne til at samarbejde. Dermed blev der skabt resultater, der har været med til at ændre det danske samfund. Det er i denne ånd prisen skal gives.

Om prisbeløbet

Tine Bryld Prisen er på kr. 250.000 (også kaldet Projektprisen) og gives til et projekt eller en organisation, der har markeret sig med en særlig indsats for socialt udsatte og marginaliserede mennesker eller grupper i Danmark.

Endvidere kan der uddeles et beløb på op til kr. 250.000 (også kaldet Udviklingsprisen) til at forankre og udvikle den indsats, som har begrundet prisen.

Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen står bag Tine Bryld Prisen, som uddeles i samarbejde med TrygFonden, Plan-B og DR.

Kilde: Have KommunikationANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online