Bispevisitats i Solrød Strandkirke

14. oktober 2019

Søndag 17. november bliver der afholdt Bispevisitats i Solrød kommunes kirkesogne!

”Bispevisitats” – hvad er det? 


Kort fortalt betyder det, at bispen dvs. biskoppen kommer på visit. Der er ti biskopper i Danmark, én for hvert stift og i hvert stift er der et antal provstier, der hver består af et antal kirkesogne. Sognene Havdrup, Solrød, Karlstrup, Jersie og Kirke Skensved i Solrød kommune er en del af Greve-Solrød provsti, som er en del af Roskilde stift, biskoppen hedder Peter Fischer-Møller og han kommer på visit eller som det hedder på Bispevisitats. Han kommer for at se, hvordan kirkelivet udfolder sig her, høre om de udfordringer vi har, dem vi kan forudse, om glæderne ved at være kirke netop her. Han mødes med menighedsrådsmedlemmer, præster, kirkernes medarbejdere og med nogle af kirkernes samarbejdspartnere i civilsamfundet og repræsentanter for Solrød kommune, bl.a. borgmester Niels Hörup. Skikken med Bispevisitats stammer helt tilbage fra 1500-tallet, hvor de første lutherske biskopper der blev udnævnt efter Reformationen tog rundt i deres områder og tilså kirkelivet. Dengang var Bispevisitatsens formål bl.a. at holde øje med, at der blev holdt ordentlige lutherske gudstjenester på alle søn- og helligdage, at kirkerne var korrekt indrettet og blev holdt rimeligt rene, at der var en Bibel på hvert alter, at folk gik i kirke, at præsterne fik løn. 

Alt det behøver nutidens biskopper ikke holde øje med, de opgaver ligger dels hos de folkevalgte menighedsråd, dels hos provst og provstiudvalg, dels hos kirkeministeriet. For nutidens biskop er visitatsens formål at følge med i hvad der sker på det kirkelige område helt lokalt, at lytte til de mennesker, der dagligt arbejder i eller har deres gang i kirkerne, at opmuntre til og selv bidrage til det gode samvirke mellem civilsamfund og kirke. 

Biskop Peter Fischer-Møller kalder sin bispevisitats for en ”Gruppevisitats” idet han netop vil mødes med repræsentanter for alle sognene i Solrød kommune og med repræsentanter for nogle af sognenes lokale samarbejdspartnere. 

Solrød Strandkirke lægger hus til visitatsdagens forløb, som indledes kl. 11.00 med gudstjeneste ved biskoppen, en gudstjeneste som enhver er velkommen til. Efter gudstjenesten bydes der på kirkekaffe til alle, hvorefter de indbudte gæster begynder visitatsen i kirkens tilstødende lokaler. 

Da præsterne i Havdrup, Karlstrup, Jersie, Kr. Skensved og Solrød sogne deltager som menighed i gudstjenesten i Solrød Strandkirke, holdes der ikke gudstjeneste i disse sognes kirker søndag 17. november. Der er naturligvis mulighed for komme til gudstjeneste andre steder i provstiet og på www.provstiet.dk kan man under punktet ”Gudstjenester” finde henvisning til alle kirker i Greve-Solrød provsti, og se hvor og hvornår der er gudstjeneste. 

Anne Bredsdorff, provst

Kilde: Havdrup Kirke


Flere artikler

Engageret filminstruktør besøgte Havdrup Kirkes filmklub

21-11-2019
Filminstruktør Pernille Fischer Christensen fortalte levende om sit eget møde med Astrid Lindgrens bøger og liv, både som barn og siden hen da en tilfældig avisartikel satte hende på sporet af de hændelser i forfatterens liv, som "Unge Astrid" handler om.

Fredagstræf - andagt, middag, julehistorie og julesalmer

21-11-2019
Kirsten Frisk Andersen fra Menighedsrådet, vil fredag den 29. november kl. 16:45-20:45, invitere til nogle hyggelige juletimer i Jersie Sognehus.

Guidet fælleslæsning i sognehuset

18-11-2019
Konceptet er meget enkelt. Marianne Asmussen fra Havdrup kirke er læseguide og læser en kort novelle op i mindre bidder. Alle får teksten udleveret. Undervejs taler vi om vores oplevelse af historien, og hvad den får os til at tænke på.

Kig Ind - sangeftermiddag med julesange

18-11-2019
Kig Ind er for dig, der gerne vil deltage i en hyggelig stund med andre.

Syng julen ind med Adventskvartetten

18-11-2019
Tirsdag den 3. december kl. 19:30 i Solrød Kirke er alle velkomne til at synge julen ind i den stemningsfyldte landsbykirke.

Bibelen og dig

18-11-2019
Kom og vær med når vi læser og taler om ''Bibelen og dig'', onsdag d. 20. november kl. 19:00 i Solrød Strandkirke.

Gudstjeneste i Solrød Strandkirke pga. bispevisitats

14-11-2019
Ingen gudstjeneste i Jersie Kirke pga. bispevisitats. I stedet er der gudstjeneste i Solrød Strandkirke kl. 11:00.

Tirsdagscafeen: Foredrag ved Helle Arevad

14-11-2019
Tirsdag den 19. november kl. 14 i Solrød Strandkirke kommer Helle Arevad og fortæller om sine mange oplevelser som frivillig på børnehjem i henholdsvis Mongoliet og Nepal.

Familiegudstjenste - på vej til jul

11-11-2019
Søndag den 24. november kl. 11:00 i Solrød Strandkirke handler gudstjenesten om, at vi så småt er på vej til jul og om, hvad adventskransen betyder.

Babysalmesang i Kirkens Hus

11-11-2019
Der er sang, dans, sæbebobler, fagter og masse af sjov. Første og sidste gang er kl. 16.00, forældre, søskende og bedsteforældre kan være med, der sluttes af med at spise aftensmad sammen.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online