Bispevisitats i Solrød Strandkirke

14. oktober 2019

Søndag 17. november bliver der afholdt Bispevisitats i Solrød kommunes kirkesogne!

”Bispevisitats” – hvad er det? 


Kort fortalt betyder det, at bispen dvs. biskoppen kommer på visit. Der er ti biskopper i Danmark, én for hvert stift og i hvert stift er der et antal provstier, der hver består af et antal kirkesogne. Sognene Havdrup, Solrød, Karlstrup, Jersie og Kirke Skensved i Solrød kommune er en del af Greve-Solrød provsti, som er en del af Roskilde stift, biskoppen hedder Peter Fischer-Møller og han kommer på visit eller som det hedder på Bispevisitats. Han kommer for at se, hvordan kirkelivet udfolder sig her, høre om de udfordringer vi har, dem vi kan forudse, om glæderne ved at være kirke netop her. Han mødes med menighedsrådsmedlemmer, præster, kirkernes medarbejdere og med nogle af kirkernes samarbejdspartnere i civilsamfundet og repræsentanter for Solrød kommune, bl.a. borgmester Niels Hörup. Skikken med Bispevisitats stammer helt tilbage fra 1500-tallet, hvor de første lutherske biskopper der blev udnævnt efter Reformationen tog rundt i deres områder og tilså kirkelivet. Dengang var Bispevisitatsens formål bl.a. at holde øje med, at der blev holdt ordentlige lutherske gudstjenester på alle søn- og helligdage, at kirkerne var korrekt indrettet og blev holdt rimeligt rene, at der var en Bibel på hvert alter, at folk gik i kirke, at præsterne fik løn. 

Alt det behøver nutidens biskopper ikke holde øje med, de opgaver ligger dels hos de folkevalgte menighedsråd, dels hos provst og provstiudvalg, dels hos kirkeministeriet. For nutidens biskop er visitatsens formål at følge med i hvad der sker på det kirkelige område helt lokalt, at lytte til de mennesker, der dagligt arbejder i eller har deres gang i kirkerne, at opmuntre til og selv bidrage til det gode samvirke mellem civilsamfund og kirke. 

Biskop Peter Fischer-Møller kalder sin bispevisitats for en ”Gruppevisitats” idet han netop vil mødes med repræsentanter for alle sognene i Solrød kommune og med repræsentanter for nogle af sognenes lokale samarbejdspartnere. 

Solrød Strandkirke lægger hus til visitatsdagens forløb, som indledes kl. 11.00 med gudstjeneste ved biskoppen, en gudstjeneste som enhver er velkommen til. Efter gudstjenesten bydes der på kirkekaffe til alle, hvorefter de indbudte gæster begynder visitatsen i kirkens tilstødende lokaler. 

Da præsterne i Havdrup, Karlstrup, Jersie, Kr. Skensved og Solrød sogne deltager som menighed i gudstjenesten i Solrød Strandkirke, holdes der ikke gudstjeneste i disse sognes kirker søndag 17. november. Der er naturligvis mulighed for komme til gudstjeneste andre steder i provstiet og på www.provstiet.dk kan man under punktet ”Gudstjenester” finde henvisning til alle kirker i Greve-Solrød provsti, og se hvor og hvornår der er gudstjeneste. 

Anne Bredsdorff, provst

Kilde: Havdrup Kirke


Flere artikler

Havdrup kirke søger gravermedhjælper fra 1/9.

06-08-2020
Vi søger ny gravermedhjælper til Havdrup Kirke. Stillingen er på 37 t/uge. Havdrup Kirke er en lille landsbykirke med en relativt stor kirkegård, beliggende i Solrød Kommune, hvor vi arbejder med bæredygtig kirkegårdsdrift efter naturlige principper.

Jersie Kirkes Juniorkor

06-08-2020
Elsker du at synge? Vil du gerne være en del af fællesskabet i Jersie Juniorkor? Vi søger flere børn til vores juniorkor.

Babysalmesang i Kirkens Hus

03-08-2020
Husk at der er babysalmesang hver torsdag, kl. 10:30 i Kirkens Hus, Trylleskov Alle 111, 2680 Solrød Strand.

Er I nybagte forældre? Så er babysalmesang lige sagen

27-07-2020
Sang og musik er vigtigt. Selv meget små børn mærker musikken og fornemmer, når far eller mor synger for dem. Sangen stimulerer barnet og skaber kontakt og glæde.

Bliv minikonfirmand i din ferie

23-07-2020
Skal du starte i 3.B eller 3.D på Munkekærskolen efter sommerferien? Og ved du ikke, hvad du skal få tiden til at gå med i uge 32? Så meld dig som minikonfirmand i Solrød Strandkirke.

Kom ind og nyd roen i Solrød Strandkirke

23-07-2020
Hvis du trænger til et pusterum, er det - trods corona - nu igen muligt at komme ind i Solrød Strandkirke.

Nu kan vi også flage

16-07-2020
Jersie Sognehus har fået flagstang, så nu kan vi også flage med på højtidelige dage og mærkedage.

Sommercafé i Karlslunde Sognegård

02-07-2020
Vi mødes onsdag d. 8. juli, kl. 14:00-16:00 i Sognegårdshaven til sang, fællesskab, kaffe og kage. Alt med håndsprit og afstand.

Sommer Kig-Ind i Jersie Sognehus

02-07-2020
Synes du, at sommeren er lang? Savner du nogen at tale med og mødes med? Kig Ind er et par hyggelige timer med kaffe, brød, snak og sang i uformelle rammer.

Er minikonfirmand lige sagen?

02-07-2020
Går du efter sommerferien i 3. eller 4. klasse på Sydkystens Privatskole, åbner Jersie Kirke nu hold for minikonfirmander – med start i september 2020.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online