Information om snerydning i Solrød Kommune

Snerydning når vinteren sætter ind. Her kan de læse hvad kommunen tager sig af og hvad du som grundejer selv skal gøre

Det tager kommunen sig af
Kommunen rydder sne, salter og gruser på alle offentlige veje, cykelstier og parkeringspladser m.v.

  • Først ryddes de største og vigtigste veje hvor der kører busser
  • Derefter kommer turen til stier og p-arealer
  • Til sidst de mindre veje og gader
  • Når der er "tryk på", kan der gå tid, inden sneen er ryddet alle steder. Men maskinerne er på vej!

Det skal grundejerne gøre

  • Alle har pligt til at rydde sne og foretage glatførebekæmpelse på fortov og sti ud for deres ejendom. Det skal ske lige fra morgenstunden.
  • Ligger din grund langs en privat fællesvej, skal du også rydde sne og bekæmpe is på kørebanen.
  • Husk at rydde og gruse indgange, trapper og pladser omkring affaldsbeholdere og postkasser.
  • Eventuelle brandhaner og installationer til trafikregulering ud for en grund skal også holdes fri for sne.
  • Husk at du kan påføres erstatningsansvar ved uheld eller ulykker, som sker, fordi du ikke har overholdt din pligt til at bekæmpe glatføre!
  • Kommunen fører tilsyn med, at grundejere opfylder deres forpligtelser. I tilfælde af mangler kan kommunen lade snerydning og lignende ske for ejers regning.

Er din indkørsel blokeret med sne
Undertiden kan sneploven blokere din indkørsel eller indgang med en vold af sne. Desværre har Solrød Kommune ikke mulighed for at rykke ud i hvert eneste tilfælde. Derfor er der som regel ingen anden vej frem end selv at grave dig ud!

Når det bliver rigtigt koldt virker saltningen ikke
Når temperaturen kommer under 6-7 minus grader, virker saltningen ikke længere og det kan derfor blive meget glat, ligesom nyfalden sne bliver kørt/stampet sammen til is.

I Solrød Center er der særlige forhold
Den meget færsel og udendørsudstillinger, gør det kun muligt at feje og rydde sne udenfor butikkernes åbningstid. Ydeligere bliver belægningsstenene meget koldere end f.eks. asfalt og derfor er der ofte mere glat i centeret.

Solrød Kommunes regulativ vedr. vintervedligeholdelse og renholdelse
Solrød Kommune har et regulativ, som beskriver de forpligtelser grundejerne har omkring snerydning, glatførebekæmpelse og renhold. Regulativet beskriver endvidere det serviceniveau som Solrød kommune tilstræber at levere på de arealer kommunen passer.

se lovgivning for offentlige veje

Se lovgivning for private fællesveje

Se vinterregulativ/vedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 

Se kort over vejklasserne

Kilde: Solrød Kommune, 14-12-2012 ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online