Hesten som coach for Team Solrød

Onsdag den 10. oktober holdt Team Solrød medlemsarrangement på Kumlegaard Kursuscenter lidt uden for Roskilde. Her blev deltagerne præsenteret for "The art of Leadership", hvor centrets heste assisterer som coach på udviklings- og lederkurser.

På Kumlegaarden tilbyder ægteparret Anne og Jørgen Kühnell bl.a. udviklings- og lederkurser, hvor hesten spiller en central rolle i forhold til afkodning af kropssprog, adfærd og handlekraft. Heste er meget intuitive, og deres reaktion eller mangel på samme i interaktionen med mennesker kan fungere som en god pejling af hvordan man udtrykker sig både kropsligt og verbalt. Som en enkel demonstration af dette princip fik flere af deltagerne lov til at prøve en øvelse, hvor de med kropslig autoritet og viljefasthed skulle forsøge at drive tre heste samlet rundt i ridestalden – noget, der viste sig ikke at være helt lige til.

Allerførst skulle deltagerne tavst studere de tre heste, mens de gik omkring i ridehuset. Efter nogle minutter havde man fået et indtryk af, om en hest i flokken var kontaktsøgende, legesyg, rolig, bestemmende m.v. Derefter blev hver deltager bedt om at vælge, hvilken hest man følte sig mest tiltrukket af – og overveje, om valget udtrykker noget om en selv som leder eller medarbejder…

Forud for prøvelserne i ridestalden holdt Anne Kühnell et oplæg omkring "The art of Leadership", og fortalte herunder hvordan og hvorfor heste fungerer så godt i forbindelse med udviklings- og lederkurser. Og som afslutning blev der trakteret med grillet oksehøjreb og lækkert tilbehør - til de over 40 deltageres udelte tilfredshed.

Arrangementet var kommet i stand via Team Solrøds kasserer, filialdirektør i Danske Bank Erik Vejlebo, der glædede sig over arrangementet. "Jeg har kendt Anne og Jørgen Kühnell igennem nogle år, og de er altid garanter for gode og inspirerende arrangementer." Heri var formand og Borgmester Niels Hörup enig, og kunne samtidig glæde sig over det flotte deltagerantal. "Mere end 40 deltagere vidner om, at medlemmerne værdsætter arrangementer afholdt i Team Solrød, og det er samtidig herligt at se, hvorledes kendskabet til hinanden og dialogen mellem medlemmerne bliver bedre og bedre."

Næste arrangement er torsdag den 1. november hos firmaet Villa Watt i House of Dreams. Her vil direktør Birger Hauge fra Villa Watt fortælle om arbejdet med at udvikle verdens mest intelligente energiforsyning, samt om hvorledes Team Rynkeby har udviklet sig fra et lille firmahold til et højtprofileret velgørenhedsprojekt.ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online