Solrød: Konservative ønsker senioregnede boliger på Jersie StationspladsI byrådet skal vi nu tage hul på debatten om, hvad der skal ske med Jersie Stationsplads, der i dag blot er udlagt til parkeringspladser. Og så kan vi også lige så godt få taget hul på at debattere de forskellige muligheder, så beslutningen i sidste ende kan ske på så gennemarbejdet og oplyst et grundlag som muligt.

Og vi lægger gerne ud fra konservativ side: Vores ønske er, at stationspladsen nedlægges som parkeringsplads, og i stedet får vi dels et supermarked, der kan udvide indkøbsmulighederne i området og i øvrigt styrke konkurrencen, og dels bygges der nye senioregnede boliger eller et seniorvenligt bofællesskab af en slags.

Et særligt ønske for lokale Solrød-seniorer
Det er vigtigt, at byggeriet bliver klimavenligt og i et både grønt, lyst og trygt miljø, og det er vores forhåbning, at vi på den ene eller den anden måde kan sikre, at det er ’vores egne’ Solrød-seniorer, der primært vil flytte ind. Vi ved nemlig fra tidligere undersøgelser her i kommunen, at mange lokale seniorer faktisk gerne vil ud af deres villaer og ind i mindre og mere praktiske boliger, og det er et ønske, vi gerne vil forsøge at imødekomme.

Vi mener, at placeringen er helt perfekt til kombinationen af senioregnede boliger og gode indkøbsmuligheder lige ved en togstation. At inkludere et supermarked i planerne ville ikke kun være til stor gavn for de fremtidige beboere i de nye boliger, men også for pendlere og eksisterende beboere i nærområdet.

Respekt for områdets karakter
Det er selvfølgelig vigtigt, at byudviklingsprocessen involverer borgerinddragelse, og vi glæder os til den kommende hørings- og dialogfase, hvor naboer, seniororganisationer og andre interessenter får mulighed for at ytre deres meninger og bidrage med lokale indsigter.

Som afsluttende bemærkning vil vi gerne understrege vigtigheden af, at denne udvikling sker med respekt for områdets karakter, klimaet og de eksisterende samfundsstrukturer. Ved at fokusere på seniorboliger, et nyt supermarked og inddragelse af borgerne, kan vi sammen skabe et levende, inkluderende og bæredygtigt lokalsamfund omkring Jersie Stationsplads, og vi glæder os til at arbejde videre med planerne og høre, hvad de andre partier har gjort sig af tanker.


Den konservative byrådsgruppe,
Mads Silberg, Morten Scheelsbeck og Jan FærchANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online