Tåstrupvej bliver en periode ensporet fra mandag d. 2 januar 2023Et stykke af Tåstrupvej mellem Cordozavej og Parkvej bliver mandag d. 2 januar ensporet grundet ombygning. Det betyder, at en midlertidig lysregulering sættes i drift, mens arbejdet foregår. Der vil samtidig også være en selvstændig lysregulering ind til Green Hills. Lysreguleringen vil være i drift frem til og med uge 10, hvor arbejdet forventes afsluttet. Du skal i perioden forvente ekstra køretid på strækningen, når du færdes i myldretiden.

Ensporingen er nødvendig for at færdiggøre den 60 centimeter hævning af Tåstrupvej, som entreprenørfirmaet Gorm-Hansen startede i maj 2021 efter perioder, hvor oversvømmelser spærrede den sydlige del af Tåstrupvej for gennemkørsel og samtidig gjorde det umuligt at bruge den nyetablerede svingbane til Green Hills.

Kilde: Solrød Kommune
ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online