Arbejdet med helhedsplanen for Havdrup By fortsatte med et fremtidsværksted


Den anden borgerworkshop i arbejdet med en helhedsplan for Havdrup By var et fremtidsværksted, hvor deltagerne med både fantasien og deres kritiske sans skulle forestille sig byudviklingen i Havdrup.

Til den første borgerworkshop om den nye helhedsplan for Havdrup By satte deltagerne ord på Havdrups særlige identitet. Alle udsagn blev dengang indsamlet af opgaveudvalget med henblik på at indgå i det videre arbejde. Her til den anden borgerworkshop lå udsagnene så klar til deltagerne kogt ned til 16 forskellige temaer, der dannede udgangspunktet for et fremtidsværksted.

Borgerworkshoppens omkring 50 deltagere skulle med udgangspunkt i temaerne forholde sig til byudviklingen i Havdrup. Deltagerne fordelte sig rundt omkring ved bordene og tog med tuscher og post-its fat på at bearbejde de 16 temaer, der lå spredt ud på store plancher. Med ved bordene sad også flere af kommunens byrådspolitikere, der deltog på lige fod med borgerne.

Fantast og kritiker
Workshoppens deltagere skulle arbejde i både en kritik- og en fantasifase. Det betød blandt andet, at deltagerne, efter selv at have udpeget de vigtigste udsagn om byudviklingen i Havdrup, skulle vende deres tankegang og finde alt det negative ved de selvsamme udsagn. I fantasi-fasen fik deltagerne så til opgave at bearbejde udsagnene og kritikpunkterne med helt frie rammer.

”Vores mål er at få borgerne til at forholde sig åbent, men også løsningsorienteret til byudviklingen i Havdrup, så nu står vi med en masse beskrevne ønsker samt muligheder og visioner for Havdrup,” siger opgaveudvalgets formand, Bo C. Christiansen, der samtidig glæder sig over, at deltagerne virker glade for processen.

”Da vi var færdige med workshoppens afsluttende refleksionsrunde, fik vi god feedback om den inddragende proces. Borgerne ser en mening med det her projekt og føler, at deres bidrag har en indflydelse, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for i udvalget.”

Kommer ud til arrangementer
I slutningen af april vil opgaveudvalget invitere til endnu en borgerworkshop. Til den tredje workshop skal der arbejdes med en række dilemmaer og samtidig findes konkrete forslag til, hvordan nogle helt bestemte områder i Havdrup kan byudvikles.

Opgaveudvalget vil i mellemtiden bearbejde resultaterne af begge de to overståede workshops, men vil også forsøge sig med andre metoder end workshops for at få borgernes holdninger i spil.

”Vi vil rigtig gerne høre, hvad de, der ikke har haft mulighed for at deltage i workshoppene, synes, der skal ske i Havdrup. Det gælder for eksempel de unge. Derfor kommer udvalget ud til nogle forskellige lokale arrangementer i Havdrup her det næste stykke tid for at se, om vi også kan få dem i tale,” fortæller Bo C. Christiansen.

Fakta
Opgaveudvalget skal levere et forslag til byrådet om en ny helhedsplan for Havdrup By med en både kort og langsigtet vision for udviklingen af den fysiske planlægning af Havdrup. Det gælder blandt andet inden for boligudvikling og etableringen af et friplejehjem.

Et enigt byråd besluttede i sommeren 2022 at nedsætte et opgaveudvalg, der skal udarbejde et forslag til en helhedsplan for Havdrup By. Opgaveudvalget er et såkaldt paragraf 17, stk. 4-udvalg, der er et midlertidigt udvalg, som byrådet i henhold til lov om kommunernes styrelse kan nedsætte til at varetage særlige opgaver eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg.
 

Kilde: Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online