Fugt kan snige sig ind i hjemmet ad flere vejeFugt i hjemmet er noget skidt. Det er primært derfor, du skal huske at lufte ud efter bad, hvis ikke du stoler på, udsugningen ude på badeværelset kan gøre jobbet. Men selv når du tænker på at åbne vinduer efter en tur i bruseren, kan hjemmet stadigvæk hærges af fugt. Bl.a. i form af det vand, der trænger ind via undergrunden efter regn. Er du så magtesløs, hvad angår at gøre noget ved dette?

Hold vand væk fra boligens fundament
Nej, for du kan tage fat i Renkloak og få omfangsdræn stillet an. Det er oplagt at få gjort, når husets fundament ikke selv kan slippe af med regnvand. Finder du mørke pletter på ydermures inderside, eller krakelerer puds og maling, tyder det på, at et omfangsdræn er oplagt. Et omfangsdræn vil lede vand væk fra fundamentet, og du kan passende få ét i forbindelse med en renovering af hjemmet.

Strømpeforing af hjemmets beskadigede kloakrør
Vand kan også komme i omløb de forkerte steder i hjemmet, når kloakrør bliver utætte. Den træge og dyre måde at håndtere beskadigede kloakrør på er at få dem gravet op og erstattet med nye. Du kan som et billigere alternativ overveje strømpeforing af rørene, hvis holdbarhed kan måles i årtier. Det behøver altså ikke være nogen dyr fornøjelse at gøre noget ved kloakrør, der har set bedre dage.

Få tv-inspektion af din kloak
Men hvordan finder du lige ud af, om der er et problem med dine kloakrør? De er jo gravet ned, så skader er ikke synlige for det blotte øje – om end fugtskader i kølvandet på utætheders opståen nok vil være det. Svaret kunne her være tv-inspektion. Kort fortalt så kan et videokamera benyttes til at identificere problemer i kloakken, herunder brud på kloakrør. Så sådan én kan du blot få foretaget.ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online