Der er sagt og skrevet meget om padeltennis de seneste uger…

Af Morten Scheelsbeck, formand for byrådets kultur-, idræts- og fritidsudvalg, Det Konservative Folkeparti, Solrød Kommune


Som medlem af byrådet og især som formand for byrådets kultur-, idræts- og fritidsudvalg har jeg selvfølgelig fulgt spændt og interesseret med i debatten om projektet med et nyt padelcenter, som alle byrådets partier og lister støttede sidste år. 19 ud af 19 medlemmer.

Jeg har personligt været stor tilhænger af det ambitiøse projekt, siden jeg første gang fik fremlagt idéer fra nogle af de udviklere, der har kontaktet forskellige byrådsmedlemmer, og som sikkert vil byde ind på opgaven, når den inden længe sendes i udbud.Padeltennis er en sport, der er buldret frem de senere år, men der er stadig stort potentiale, for når vi ser mod udlandet, er de endnu længere fremme end os. Det sjove ved padel – og jeg ved det, for jeg har selv prøvet det en håndfuld gange – er, at de fleste kan være med. Det er ikke så svært at komme i gang og være med, og man spiller typisk sammen to og to, så der er både motion, konkurrence og holdånd på én og samme tid. Men først og fremmest er det bare sjovt, og jeg har længe syntes, at det var ærgerligt, at solrødderne skulle køre langt for at prøve at spille padel.

Nu har et enigt byråd så besluttet, at der skal kunne bygges et padelcenter på den tidligere grusbane bag tennisklubben, og høringsperioden på lokalplansforslaget er lige nu i gang, så alle kan byde ind med idéer og ønsker både for og imod de forskellige elementer af projektet. På torsdag (5. januar) klokken 17.00 er der borgermøde om samme lokalplansforslag i Hjerterummet i Solrød Idrætscenter, hvor alle interesserede selvfølgelig også er meget velkomne.

Jeg er stadig stor fan projektet. Dels fordi jeg gerne vil være med til at udvikle Solrød Kommune i en retning, hvor aktive og idrætsudøvende borgere får flere forskellige muligheder for at røre sig og holde sig sunde på kryds og tværs, og dels fordi jeg gerne vil bidrage til, at hele området omkring Solrød Idrætscenter bliver et større og bedre sammenhængende sted for diverse aktiviteter for alle generationer.

Solrød Idrætscenter er ret centralt i Solrød Strand, så det vil være let og enkelt for både børn og ældre at benytte sig af padelcenteret. Og derudover er jeg en stor fan af planerne om også at åbne nogle af de nye faciliteter såsom mødelokaler og andet op for nogle af vores eksisterende lokale foreninger til brug ved eksempelvis møder og andre typer af arrangementer, så vi i det hele taget får mere liv og mere aktivitet i de nye omgivelser. Det er ikke bare godt for idrætslivet men også for kulturlivet i kommunen.

Jeg har som sagt fulgt med i debatten, og jeg har også set, at nogle af de kommende naboer er utilfredse med placeringen. Jeg kan da godt forstå, at det kan virke overvældende – eller måske rettere lidt usikkert – med en ny og indtil videre ukendt nabo i lokalområdet. Men jeg kan i hvert fald sige, at de tegninger, som vi indtil videre har fået lov til at smugkigge på, giver et helt andet indtryk end det, vi har kunnet se i forskellige Facebook-grupper eller på print i forbindelse med byrådsmødet i december.

Højden er også noget andet end det, jeg har kunnet læse flere steder. Byggeriet må højst være 8,5 meter og altså ikke de 11 meter, som der står i de omdelte papirer.

Det er vigtigt at understrege, at det er holdningen hos alle de 19 byrådsmedlemmer, der står bag aftalen, at padelcenteret skal så langt væk fra rækkehuse og huse i området som muligt. På de illustrationer, som den borgergruppe, der indsamler underskrifter imod projektet, delte ud på byrådsmødet, var padelcenteret placeret tættest muligt på de omkringliggende huse. Det er misvisende, for det har ingen foreslået. Tværtom. Vi vil have padelcenteret så langt sydøst som muligt, så vi bevarer mest muligt luft i de eksisterende områder.

Flere steder har jeg læst, at det nye padelcenter kommer til at ligge ”klos op ad” naboerne. Men det passer altså ikke. Der bliver i omegnen af 50 meter og i øvrigt de eksisterende grønne arealer og træer imellem.

Flere har også spurgt, om byrådet ikke bare kan placere padelcenteret et andet sted. Der er kommet forslag om alle mulige steder såsom Jersie landsby, Solrød landsby, Havdrup og ikke mindst forskellige erhvervsområder. Men det korte svar er nej. Det er jo ikke kommunen, der poster kommunale skattekroner i projektet, og det er i mine øjne ikke en kommunal opgave at bruge skattekroner på at drive padelforretning. Det må foregå på markedsvilkår, så det må en privat investor gøre, og derfor er det klart, at eventuelle, private investorer er interesserede i de områder, hvor der er mest liv og de bedste muligheder for at binde forretningen sammen.

Det er i investors interesse, men det er faktisk også i vores og kommunens interesse, for det er byrådets ønske, at der også tænkes andre muligheder og fritidsaktiviteter ind i det nye padelcenter. Vi har blandt andet lagt vægt på, at vi gerne vil have indbyggede lokaler, som vores kulturliv og frivillige foreninger på en eller anden måde også kan benytte. Derfor er placeringen tæt på byens centrum også vigtig for almeninteressen.

Derudover vil der formentligt også blive indtænkt en eller anden form for spisested. Måske en burgerrestaurant eller en café af en slags med lidt pænere mad. Også det vil vi helst have i nogenlunde tilknytning til det resterende byliv, så et eventuelt spisested på lige vilkår kan konkurrere med de muligheder, solrødborgerne har for den slags spisesteder i dag.

Der er også blevet spurgt til de trafikale løsninger, når mange biler skal køre ind og ud hver dag. Her vil det selvfølgelig blive tænkt grundigt ind både i forhold til biler, cyklende og gående, at sikkerheden forbedres. Det har både kommune, naboer, en kommende investor og 19 byrådsmedlemmer al mulig interesse i, og det vil blive noget af det, vi lægger vægt på, når et vindende bud skal udvælges.

Jeg kan give et eksempel på, hvordan vi vil forsøge at tænke forbedret trafiksikkerhed ind i projektet. Nogen har spekuleret i, om der vil komme til at holde parkerede biler rundt på de eksisterende veje. Men der er det snarere vores ønske at få flyttet selve padelcenteret så langt ned på den sydøstlige del af grunden som muligt, så vi sikrer, at de nødvendige parkeringspladser findes inde på den vestlige og nordvestlige del af grunden, og kørslen dermed minimeres. Derudover vil der være særlige trafikale sikkerhedsforanstaltninger omkring den cykel- og gangsti, der fører forbi området, og der vil passende chikaner sikre, at biler højst kan trille over. Vi har alle en fælles interesse i at sikre området bedst muligt.

Det er vigtigt at understrege, at grunden ikke er solgt, og at der ikke er udvalgt en investor eller et endeligt projekt endnu. Indtil nu er de 19 byrådsmedlemmer ’blot’ blevet enige om, at vi gerne vil have et ambitiøst padelcenter på op til 4.500 kvadratmeter, og at det skal placeres på grunden for den tidligere grusbane bag tennisklubben.

Arbejdet efter høringsperioden bliver at sende projektet i udbud, og her kan alle interesserede investorer byde ind med netop deres forslag til et padelcenter.

Der var i byrådet, da vi stemte forslaget om projektet igennem, også enighed om, at vi ikke blot leder efter et discount-padelcenter, selvom det sikkert ville være den bedste forretning for en investor – næeh, vi ville gerne have noget lidt mere ambitiøst og af en høj kvalitet, som vi synes kendetegner Solrød. Noget, som er pænt og lækkert og af høj kvalitet, og som giver folk lyst til at bevæge sig og dyrke sport på kryds og tværs og i generationer. Noget, som kan holde i mange år, og som kan bruges til andet end blot padeltennis. Noget, som kan bringe sund aktivitet og liv til området.

Jeg glæder mig til den fortsatte debat om udviklingen af ikke blot dette område men af hele Solrød Kommune til glæde og gavn for små og store.

Af Morten Scheelsbeck, formand for byrådets kultur-, idræts- og fritidsudvalg, Det Konservative Folkeparti, Solrød Kommune
ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online