Solrød Kommune går forrest i klimakampen: Vil sænke egen CO2-udledning med 95 procentI 2030 skal Solrød Kommune som virksomhed have sænket udledning af CO2 med 95 procent i forhold til 2019 niveau. Sådan lyder den ambitiøse målsætning, som byrådet nu har vedtaget.
Verden over er der enighed om, at der skal fokus på klimaet, og i Solrød Kommune tager man også den grønne dagsorden seriøst. Endda så meget, at byrådet nu har besluttet, at kommunens egen virksomhed skal have som mål at reducere udledningen af CO2 med 95 procent i 2030 set i forhold til 2019 niveau.

”Klimaforandringerne er vor tids helt store udfordring. Handling er ikke et valg, det er en nødvendighed, og selvfølgelig skal kommunen gå forrest med et ambitiøst mål og være det gode eksempel for borgere og virksomheder,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget.

En kortlægning af kommunens CO2-udledning som virksomhed med udgangspunkt i 2019 viser, at Solrød Kommune årligt udleder ca. 1.800 tons CO2. Det sker i forbindelse med kommunens eget varme- og elforbrug i bygninger og ved drift og i forbindelse med kørsel i kommunens biler og de ansattes arbejdsrelaterede kørsel.

Planen for at komme hele 95 procent af CO2-udledningen til livs indebærer bl.a., at kommunens bygninger konverteres til grøn fjernvarme, og at alle kommunens biler bliver fossilfri. For at nå målet kræver det også, at elproduktionen i Danmark bliver mere grøn frem mod 2030. Den del er kommunen ikke selv herre over, men kommunen kan bidrage ved fortsat at arbejde for etablering af anlæg til grøn energi. Allerede i dag bidrager Solrød Kommune væsentligt til produktionen af grøn el godt hjulpet på vej af Solrød Biogas, der producerer grøn el til flere end 5.000 husstande. 

En del af landsdækkende klimapartnerskab
Det nye ambitiøse klimamål, som byrådet har vedtaget for Solrød Kommune, er en del af kommunens engagement i det landsdækkende klimapartnerskab mellem KL, regionerne og Realdania ’DK2020 - klimaplaner for hele Danmark’.

Partnerskabet betyder bl.a., at Solrød Kommune skal lave en DK2020-klimaplan, som forventes klar i juni 2023. Her er de to overordnede mål, at kommunen som geografisk område skal være klimaneutralt i 2050 – det vil sige, at der ikke udledes mere drivhusgas, end der optages – og at der inden da allerede i 2030 skal være sket en reduktion på 70 procent af drivhusgasserne for kommunen som geografisk område.

Deltager også i projekt om bæredygtigt byggeri
På samme byrådsmøde, hvor byrådet vedtog det ambitiøse nye klimamål, besluttede byrådet også at give grønt lys til, at Solrød Kommune kan deltage i et projekt om bæredygtigt byggeri finansieret af EU. Projektet hedder Circular Builders – for the planet og går kort sagt ud på at hjælpe administrationen med erfaring og viden til, hvordan de kommunale bygninger – herunder også nybyggeri – kan gøres mere bæredygtige. Initiativer, som også vil hjælpe på kommunens klimaregnskab.

Fakta
Byrådet vedtog på byrådsmødet den 30. november 2022, at kommunens egen virksomhed skal have som mål at reducere udledningen af drivhusgasser med 95 procent i 2030 set i forhold til 2019 niveau. På samme byrådsmøde vedtog byrådet også, at administrationen skal deltage i projektet Circular Builders – for the planet. Deltagelse i projektet koster 900.000 kr., som finansieres af EU-puljemidler.


Kilde: Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online