Solrød Kommunes nye kultur- og fritidspolitik er nu undervejs

Af Morten Scheelsbeck (K), byrådsmedlem og formand for byrådets kultur-, idræts- og fritidsudvalg


 

Jeg hører sommetider folk kvække (eller måske snarere undre sig) lidt over, om vi i byrådet nu er gode nok til borgerinddragelse. Får vi nu lyttet nok til Solrød-borgerne, til kulturlivet, til foreningerne og til resten af de andre meget aktive interessenter, vi har.

Næste gang jeg hører sådan en undren, så vil jeg henvise til mandag den 28. november 2022. For den dag mødte 100 tilmeldte op i Aktivitets- og Frivilligcenteret til det første dialogmøde, der kickstartede det arbejde, der skal munde ud i, at Solrød Kommune får en ny fritids- og kulturpolitik.

Et grundigt arbejde ligger foran os

Stærkt, at er der kom så mange – og tak til alle, der vil være med i arbejdet. Og det er jo et hammervigtigt arbejde, for det kommer til at sætte rammen for, hvordan byrådet og kommunen arbejder med fritids- og kulturpolitik de kommende år.

På dette første dialogmøde havde vi inviteret foreningerne, og på senere dialogmøder til næste år har vi så andre grupper såsom selv- eller uorganiserede brugere af kultur- og fritidstilbud på programmet. Det er med andre ord et grundigt arbejde, og jeg håber, at endnu flere vil tage del i flere elementer af arbejdet undervejs.

Vi smider alt op i luften

De emner, vi i første omgang drøftede var:
  • Hvad skal fritids – og kulturpolitikken kunne for frivilligheden i foreningerne?
  • Hvordan bliver det nemmere at drive en forening?
  • Hvordan skabes rammerne for borgernes aktive deltagelse i kulturlivet?
  • Og hvordan får vi alle – eller i hvert fald flere – til at være en del af de aktive kultur- og fritidsliv?

Formålet er kort sagt, at vi gerne vil smide alt op i luften og have alle gode forslag på bordet. Så skal vi nok holde nogenlunde styr på processen og tage idéer og forslag med videre i arbejdet.

Til sidst skal lyde en opfordring til alle, der har gode idéer: I skal endelig ikke holde jer tilbage med debatten, forslagene og idéerne undervejs. Mød op til de senere dialogmøder eller send jeres forslag til os byrødder på mail.


Af Morten Scheelsbeck (K), byrådsmedlem og formand for byrådets kultur-, idræts- og fritidsudvalgANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online