Gør kommunerne erstatningsansvarlige for deres omsorgssvigt

Det er et problem, at det ingen direkte økonomiske konsekvenser har for kommunerne, hvis de groft undlader at levere den hjælp og omsorg, som vores svageste borgere har krav på.

Se bare på sagen om plejehjemmet Nørremark i Køge Kommune, som er omdrejningspunktet i TV 2-dokumentaren “Opråb fra plejehjemmet”. Her møder vi plejehjemsmedarbejderen Anne Andreasen, der flere gange gør ledelsen opmærksom på en række kritisable forhold, uden at der bliver reageret.

Først efter at medierne gik ind i sagen, reagerede Køge Kommune på Annes opråb. Først ved at indkalde hende til en tjenstlig samtale og hjemsende hende, hvilket så efterfølgende blev trukket tilbage med en undskyldning fra Køge-borgmesteren Marie Stærke (S).

Men hvad med de sager, hvor der ikke er nogen Anne til at råbe op?
En løsning kunne være en administrativ erstatning, hvor kommunen skal betale for sådanne former for svigt. Udgangspunktet bør være objektivt ansvar, med en takstmæssig erstatning. Derudover bør der indføres en mulighed for præsumptionsansvar. I dag har kommunerne nemlig intet økonomisk incitament til at overholde serviceloven.

Det vil vi arbejde for at ændre på, hvis vi bliver valgt til Folketinget.
Jacob Stryhn (C), folketingskandidat i Slagelsekredsen
Helle Laursen Petersen (C), folketingskandidat i Kalundborgkredsen
Mads Silberg (C), folketingskandidat i Greve/Solrød-kredsen.Det Konservative FolkepartiANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online