Liberal Alliances svar på SFs læserbrev

I Liberal Alliance har vores hovedformål her under budgetforhandlingerne været, at samle et bredt flertal bag budgetaftalen. Derfor er vi utrolig glade for, at et enigt byråd står bag den indgåede budgetaftale. Vi vil derfor gerne benytte anledningen til at sige tak til SF, for at bemærke netop dette, i deres læserbrev om budgetaftalen.

Friplejehjem i Havdrup er et vigtigt supplement til Chr. Have
En anden ting som vi er glade for, er udsigten til et friplejehjem i Havdrup. Disse tanker skal der arbejdes videre med i 2023, helt som det var planen i sidste budgetaftale, hvor SF sad i byrådet og tilsluttede sig den daværende budgetaftale.

Årets budgetaftale betyder, at plejecenter Christians Have skal udvides, således at en ny fløj kan tages i brug i starten af 2025. Muligheden for et friplejehjem i Havdrup skal derfor ikke ses som en erstatning af vores private og kommunale plejecenter i Jersie Strand, men alene som et supplement til vores eksisterende tilbud.

Frit valg for vores plejekrævende borgere
Et friplejehjem i Havdrup, giver i vores optik rigtig god mening, af en række forskellige årsager. Først og fremmest vil det give borgerne i Havdrup, en mulighed for at blive i deres lokalområde, hvis de får brug for en plejehjemsplads. Som det er nu, er der nemlig kun ét plejecenter i hele Solrød Kommune.

Dernæst kommer, at et friplejehjem vil øge borgernes valgfrihed. Som det er nu, stemmer kapaciteten på Christians Have nemlig lige akkurat overens med behovet for plejeboliger.

Som borger er man derfor tvunget til at takke ja, til den første og bedste plejehjemsplads som man bliver tilbudt, for at undgå at plejehjemsgarantien bortfalder.

Ønsker man eksempelvis en plads på den kommunale del af Christians Have, og bliver tilbudt en plads på den private del af plejecentret, er det bare ærgerligt – og det samme gælder, hvis man tilbydes en plads på den kommunale del, selvom at man ønsker den private afdeling. Det synes vi i Liberal Alliance er problematisk, og derfor ønsker vi mere kapacitet på området, for at afhjælpe problematikken.

Vores håb med et friplejehjem er desuden, at plejehjemmet kan få en helt anderledes profil, som på den måde også kan være med til, at give plejekrævende borgere mere at vælge imellem.

Et friplejehjem vil også give mulighed for, at der kan indtænkes seniorboliger ind i nær tilknytning til plejehjemmet. På den måde kan man have sin ægtefælle boende tæt på, og friplejehjemmet vil eksempelvis kunne levere mad til de omkringliggende seniorboliger.
Sidst men ikke mindst er det ikke en hemmelighed, at kommunernes økonomiske rammer er pressede i disse år. Her vil et friplejehjem kunne opføres uden at kommunen skal binde anlægsmidler heri, som det ville være tilfældet med et klassisk kommunalt plejehjem.

En stor kassebeholdning køber os tid
I Solrød Kommune er vi privilegerede, at vi med årets budget kan fastholde et uændret serviceniveau. Netop dette er ikke tilfældet for vores nabokommuner, som ser ud i effektiviseringer og besparelser.

Vi kan dog ikke komme udenom, at Solrød Kommunes økonomi gennem en årrække, har båret præg af store salgsindtægter fra salget af Trylleskoven Strand og Havdrup Vest. I budgetaftalen er der aftalt at se nærmere på byudvikling på Stationspladsen, og på parkeringspladsen ved Jersie Station. Salgsindtægterne på disse projekter ligger dog nogle år ude i fremtiden, samtidig med at de slet ikke er af samme størrelse, som ved salget af Trylleskoven Strand og Havdrup Vest. På den baggrund er det nødvendigt, at se på hvordan vi som kommune kan sikre en langsigtet økonomisk balance.

I sidste års budget undlod man at pris- og lønfremskrive budgetterne, hvilket man kan argumentere for, er det samme som en rammebesparelse. Vurderingen har dog været, at det ville være uklogt at lave samme øvelse igen i år. Byrådet har derfor helt bevidst valgt at indgå et budget, hvor der tæres på kommunens kassebeholdning.

I stedet vil vi bruge det kommende år, på at udarbejde konkrete effektiviseringsforslag. Dette har netop til formål, ikke at lave nogle pludselige eller tilfældige prioriteringer, som vi efterfølgende risikerer at fortryde.

Liberal Alliance er på den baggrund utrolig tilfredse med budgetaftalen. Vi havde dog gerne set, at det ville have muligt at aflyse de tidligere planlagte skattestigninger. Dette var der dog ikke flertal for.ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online