Bedre borgerinddragelse i fremtidige budgetprocesser efterlyses


Foto: Unsplash.com

 
Af Ina Lindemark, VoresSolrød, og Morten Scheelsbeck, Det Konservative Folkeparti, byrådsmedlemmer i Solrød Kommune
 
Vi har lige vedtaget budgettet for Solrød Kommune for næste år, og selve indholdet er vi sådan set meget tilfredse med, og vi og vores partier har begge fået mærkesager igennem og har derfor stemt for. Men vi synes alligevel, at der har været en indbygget ‘fejl’ i den budgetproces, vi lige har været igennem, og det ærgrer os.
 
Vi føler, at alle de gode og grundige høringssvar, som folk har skrevet, og som vi fik tilsendt efter førstebehandlingen, har været nærmest spildt arbejde fra de mange engagerede interessenter. Og det er jo både synd og ærgerligt, når alt fra brugerråd til forældrebestyrelser tager sig tid til at sætte sig ind i et budget og derefter sender os grundigt og gennemarbejdet input. Problemet er nemlig, at vi først får høringssvarene, efter at udkastet til og dermed det meste af budgetaftalen er forhandlet på plads.
 
Høringssvar kommer for sent i processen
Vi fik høringssvarene en torsdag eftermiddag, og ja, bevares, der var da en sidste forhandlingsrunde søndag, men hvis man ønsker reel høring, er det jo ikke et helt retfærdigt eller brugbart tidspunkt i processen at have dem. Tre ud af fire forhandlingsmøder var endda allerede overstået.
 
Så kan man selvfølgelig sige, at vi jo nok på forhånd havde en velbegrundet idé om, hvad de forskellige borgere og foreninger ville komme med af ønsker. Men dette er jo slet ikke sikkert, og under alle omstændigheder er det et dårligt politisk signal at sende, når budgetmøderne er planlagt sådan, at høringssvarene ikke som sådan kan tænkes ordentligt ind.
 
Det er ærgerligt, at borgerinddragelse via høringssvarene fra alle vores aktive borgere på den måde negligeres. Vi vil derfor i god tid inden næste budgetforhandling komme med konkrete forslag til, hvordan vi undgår denne fejl i processen igen.
 
Mere fælles politisk idéudvikling sammen med borgerne
Da det nye byråd trådte til, var det også med flere nye fagudvalg end tidligere. Fagudvalgene skal sikre, at vi får en særlig indsigt i et bestemt fagområde. Her laver vi det politiske rugbrødsarbejde, her har vi den tætte dialog med engagerede og kompetente borgere og brugerbestyrelser, og her får vi viden om, hvad der rører sig på fagområdet.
 
Derfor var det også naturligt, om vi fremover i højere grad drøfter fælles budgetønsker i fagudvalgene, som efterfølgende tages med i budgetforhandlingerne. Denne fremgangsmåde bruges også i andre kommuner, så det er ikke uladsiggørligt. Men det vil naturligvis være en lidt anden budgetproces end den, vi er vant til i Solrød, men hvor der er vilje, er der vej.
 
Vi lover i hvert fald at komme tilbage til byrådet med forslag til en bedre budgetproces næste år.
Flere artikler

Sommerkoncert

Kom til GRATIS koncert med dygtige musikere og sangere fra Solrød! OBS: Tilmelding behøves ikke

Solrød Gymnasiums Idrætsdag 2023

OBS! OBS! OBS!
Idrætsdagen nærmer sig snart på Solrød Gymnasium.

Gotved bevægelse i Solrød Idrætscenter

Gotved bevægelse - hvad er det?

Læs disse tips til en god søvn

Hvis du ønsker at forbedre din søvnkvalitet, er her tre tips, der kan hjælpe dig med at opnå en god søvn

Gospelkoret Joyful Noise søger nye medlemmer

Joyful Noise inviterer til åbent hus for nye medlemmer de første tre gange.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online