Vi skal huske de gode energispareråd, når vi tager på arbejde

Energistyrelsen har fået lavet en ny undersøgelse, som viser at danskerne glemmer at tage de gode energisparevaner med på arbejde. Lidt over halvdelen svarer i undersøgelsen, at de tænker meget mere på at spare energi, når de er hjemme, end når de er på arbejde. Omkring en tredjedel af medarbejderne angiver, at de slet ikke har foretaget nogle energibesparende initiativer på arbejdet i de seneste seks måneder.

En ny undersøgelse blandt medarbejdere i danske virksomheder viser, at mange af os glemmer de gode energisparevaner, når vi tager på arbejde. Energistyrelsen opfordrer derfor til at tage en drøftelse om muligheder for energibesparelser ude på arbejdspladserne og til at bruge de gode råd til energirigtig adfærd på arbejdspladser. Mange små energibesparelser kan tilsammen have stor betydning for at sikre forsyningssikkerheden.

Det kniber for danskerne med at tage de gode energisparevaner med fra hjemmet, når de går på arbejde.

Det kortlægger en ny undersøgelse foretaget for Energistyrelsen. I undersøgelsen svarer lidt over halvdelen af de adspurgte medarbejdere på danske arbejdspladser, at de tænker meget mere på at spare energi, når de er hjemme, end når de er på arbejde. Omkring en tredjedel af medarbejderne angiver, at de slet ikke har foretaget nogle energibesparende initiativer på arbejdet i de seneste seks måneder.

”Danskerne er blevet gode til at spare på strømmen, skrue ned for varmen, tænke over forbruget af varmt vand og generelt være meget mere opmærksomme på energiforbruget derhjemme. Men når vi tager på arbejde, ser det ud til, at mange af os glemmer at tage de gode energisparevaner med,” siger Stine Leth Rasmussen, vicedirektør hos Energistyrelsen.

På trods af, at danskerne tænker mindre på energibesparelser på arbejdspladsen end i privaten, så føler over halvdelen sig alligevel forpligtet til at spare på energien, når de er på arbejde. Undersøgelsen viser desuden, at 2 ud af 3 medarbejdere føler sig motivererede for at gøre mere for at spare på energien, mens de er på arbejde, og kun en tredjedel af alle medarbejdere synes, at deres arbejdsplads gør meget for at spare på energien.

Stort potentiale for energibesparelser, når vi løfter i flok bruger omkring 1/3-del af døgnets Europa og dermed også Danmark står i en alvorlig situation i forhold til forsyningssikkerheden af energi.

Energistyrelsen har derfor søsat en energisparekampagne, der skal få danskerne til at tage de gode vaner med på arbejde.

”Vi står i en ekstraordinær situation, og vi kommer ikke udenom, at vi skal spare på energien, uanset om vi befinder os i vores eget hjem eller på vores arbejdsplads. Vi bruger mange timer på vores arbejde, og her skal vi også have de gode spareråd i spil,” siger Stine Leth Rasmussen, vicedirektør hos Energistyrelsen.

Energistyrelsens opfordrer derfor til, at danske arbejdsgivere taler med medarbejderne om, hvilke muligheder der er for at spare på energien på netop deres arbejdsplads. Derudover er man godt hjulpet ved at downloade Energistyrelsens kampagnemateriale, hvis formål er at hjælpe de danske arbejdspladser med at få de gode energivaner implementeret i organisationen. Materialerne findes her:


Om undersøgelsen
Undersøgelsen består af en dataindsamling foretaget af Bilendi i perioden 21.06 -31.06. Indsamlingen er
sket via webinterviews med 500 beslutningstagere og 700 medarbejdere i danske virksomheder.

Resultater fra undersøgelsen blandt medarbejdere:

Q: Jeg tænker meget mere på at spare energi når jeg er hjemme, end på mit arbejde
Helt enig: 27 procent
Overvejende enig: 31 procent
Hverken enig eller uenig: 30 procent
Overvejende uenig: 5 procent
Uenig: 7 procent

Q: Har du bidraget til, at din arbejdsplads har sparet på energien inden for de seneste seks måneder?
Nej: 35 procent

Q: Som medarbejder føler jeg mig ikke forpligtet til at spare på energien, når jeg er på arbejde:
Helt enig: 5 procent
Overvejende enig: 13 procent
Hverken enig eller uenig: 30 procent
Overvejende uenig: 27 procent
Uenig: 25 procent

Q: Er du generelt motiveret for at du gør mere for at spare på energien, når du går på arbejde?
Ja: 66 procent
Nej: 19 procent
Ved ikke: 15 procent

Q: Jeg synes vi gør rigtig meget for at spare på energien på min arbejdsplads
Helt enig: 7 procent
Overvejende enig: 26 procent
Hverken enig eller uenig: 43 procent
Overvejende uenig: 15 procent
Uenig: 8 procent

Kilde: RadiusANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online