Ældrerådets kommentar til Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 2 for Solrød Landsby, den Lille Gade 2

Dagsorden til Natur, klima- og Planudvalgets møde på mandag den 26.ds er ikke til gunst for Solrød kommunes mere end 6.000 seniorer, da der nu ændres fra 1 til 1½ etages boliger på ”Den lille gade 2”.
 
Det betyder at man i Administrationen i Solrøds sagsfremstilling lig Solrød Landsbylaug høringssvar ikke vil ta’ hensyn til Solrød seniorers boligønsker. 

Bolig i et plan er med respekt for dårligt gående og mobilitet i kørestol mv tages der ikke hensyn til ved opførelse af 1½ plans boliger, og det vil i den grad være en diskrimination af Solrød seniorers ønske om at få senioregnede boliger i 1 plan.
 
Kravet om en bolig per 500m2 er endnu en under stregen af Administrationen iSolrød og Solrød Landsbylaug ensidige og yderst egocentriske holdning til at se bort fra boligønsker fra Solrød seniorers og ikke mindst Solrød Ældreråds klare høringssvar.

Her er virkelig plads til forbedring og hensyntagen til seniorerne i Solrød kommune.På vegne af Solrød Ældreråd
Sonja Poulsen
ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online