Konservative ønsker til Solrød Kommunes budget for 2023


Foto: Jeff Duckett

Af Jan Færch, Morten Scheelsbeck og Mads Silberg, konservative byrådsmedlemmer, Solrød Kommune

Budgetforhandlingerne er gået i gang, og vi melder her ud, hvad vi fra konservative har taget med til forhandlingerne. Nogle af tingene vil de andre partier være enige i, og nogle af tingene vil vi ikke kunne skaffe flertal for. Sådan er politik.

Vælgerne har en berettiget forventning om, at vi søger indflydelse og forsøger at få mest muligt af vores politik igennem, og når den endelige aftale ligger fast, vil vi gøre op, om det alt i alt er noget, vi vil og kan være en del af. Men I kan stole på, at vi er borgerlige stemmer, der arbejder. Vi er hverken købt eller solgt på forhånd, og vi håber på bredest mulig opbakning blandt byrådets partier.

Vi har herunder kort listet et uddrag af vores ønsker op, og derudover vil de andre partier helt sikkert også bringe gode idéer til bordet, som vi kan støtte.

Nyt støjudvalg
Vi ønsker at nedsætte et støjudvalg eller et støjråd med både politisk engagement og faglig ekspertise, så vi kan komme nærmere nogle løsninger, der kan dømme op for den stigende støj fra motorvejen.

Ny helhedsplan for idrætsområdet
Vi ønsker en langsigtet strategi for, hvordan vores i forvejen stærke og omfattende idrætsliv skal udvikle sig i fremtiden. Det er et arbejde, vi ønsker at lave i samarbejde med eksempelvis Solrød Idræts Union, så det bliver forankret i både faglig ekspertise og brugernes egne ønsker.

Idrætsanlægsfonden skal bevares
I Solrød Kommunes administrations udkast til budgettet for 2023 er vores populære idrætsanlægsfond desværre sparet væk. Den besparelse ønsker vi at annullere, fordi fonden igennem mange år har ydet vigtige og værdifulde støtter til vores lokale idrætsliv og mange tusind idrætsudøvere.

Særlig indsats for højtbegavede børn i folkeskolen
De fleste børn har – lige som alle os andre – deres udfordringer, og vi skal hele tiden blive bedre til at tilbyde særlige løsninger til dem, så vi styrker deres trivsel. Et af de områder, hvor vi kan blive bedre, handler om såkaldt højtbegavede børn, der desværre også kan ende i mistrivsel. Folkeskolen skal favne bredt.

Pulje til særligt fokus på frivillige i Aktivitets- og Frivilligcenteret
Antallet af frivillige i Aktivitets- og Frivilligcenteret er desværre langt nede efter Corona. Det betyder, at fx de ældres frivilligcafé har det svært, og mange af de andre aktiviteter er desværre af samme årsag truet på eksistensen. Derfor foreslår vi at afsætte en lille pulje på fx 50.000 kroner, som skal bruges på forskellige tiltag for at få de frivillige ’tilbage i folden’.

Deltidspladser i dagtilbud
Vi ønsker at indføre muligheden for, at familier med mulighed for det, kan få en deltidsplads i deres børns dagtilbud og dermed både spare penge og få mere tid derhjemme.

Padelcenter
Vi ønsker at få igangsat et stort projekt om etablering af et privat padelcenter på den gamle grusbane bag Solrød Tennisklub, så vi kan sikre vores aktive borgere endnu flere idræts- og fritidsmuligheder. Vi ser desuden gerne, at man i et nyt padelcenter også indtænker lokaler og andre faciliteter, som kommunens foreninger kan benytte sig af.

Nyt klubhus
Fodboldklubben Solrød FC og deres 1.000 medlemmer har i mange år skreget på et klubhus. Det vil vi gerne hjælpe på vej, men når vi skal støtte så stort et projekt, ser vi gerne, at man breder projektet ud og måske snarere arbejder videre med tanken om et idrættens hus, som flere idrætsforeninger end bare fodboldklubben kan benytte.

Ny daginstitution i strandområdet
Vi fik allerede under budgetforhandlingerne sidste år skrevet en ny daginstitution i strandområdet ind i budgettet – dog oprindeligt først i 2024. Vi ønsker stadig kapaciteten styrket, og derfor vil vi i det nye år tage dette op igen for grundigt og på et sagligt og fagligt grundlag vurdere, hvor og i givet fald hvornår institutionen skal bygges.


Nogle af tingene er mindre ting, som vi kan iværksætte eller måske endda udføre allerede næste år, og nogle af tingene har længere perspektiv, men jo før vi kommer i gang, desto hurtigere kan det også realiseres.

Men lad os se, hvor langt vi kommer. Tak for jeres interesse!ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online