Spændende kunst i Portalen

Bugten 22 – en censureret kunstudstilling

Kunstforeningen Køge Bugt afholder i år sin fjerde censurerede udstilling i Portalen.
Udstillingen afholdes fra 17. september til 15. oktober 2022 fernisering lørdag den 17. september kl. 14-17.


Billede af Preben Schubell, Helsingør ©, der medvirkede i sidste års censureredeudstilling.

En censureret udstilling som denne er tænkt som bidrag til, at kunstnere kan søge om at få adgang til at præsentere kunst, der kan blive en slags fortælling om, hvilken kunst og udtryksform, som i øjeblikket, har kunstnernes særlige opmærksomhed.

Fortællingen ligger i et samspil mellem den ansøgende kunstner, censorerne der bedømmer og udvælger værker til udstillingen samt publikum, der som iagttagere får en oplevelse af, hvor og hvad kunsten er i nuet. Kunstforeningen Køge Bugt ser sig som formidler af denne fortælling.

De indsendte kunstværker er blevet bedømt af en jury bestående af de kendte billedkunstnere Kirstine Vaaben, Claus Handgaard Jørgensen og Geert Daae Funder.

Der er tale om værker indenfor kategorierne maleri, skulptur, grafik, tekstil, keramik og foto samt mix, der blander flere kunstarter.

I 2019 havde kunstforeningen debut på det område og med udstillingerne i 2020 og – 21 kunne kunstforeningen konstatere, at censurerede udstillinger én gang om året er blevet en succes. Sagt med andre ord så havde man fået skabt en ny tradition i kunstforeningens virke og med Portalens smukke galleri som ramme.

Udstillingstiderne er torsdage og fredage kl.14-17 og lørdage kl. 13-17 i udstillingsperioden 17. september til 15. oktober.

Kunstforeningen Køge BugtANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online