Endelig: Ny idrætshal på vej i Solrød

Af Morten Scheelsbeck, konservativt byrådsmedlem og formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i Solrød Kommune

Onsdag aften traf vi – selvfølgelig med konservativ støtte – i byrådet i Solrød Kommune langt om længe en endelig beslutning om at igangsætte byggeriet af en ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter. Det var et enigt byråd (dog minus Liberal Alliance og HavdrupListen), der støttede byggeriet, som går i gang allerede i år, og som efter planen skal være færdigt i 2024. Tak for den brede opbakning!


Foto: Halbyg A/S

Det er en stor sejr for hele idrætslivet og ikke mindst for de 10.000 medlemmer, som idrætsforeningerne har i Solrød Kommune, at vi efter lange og drøje forhandlinger både i byrådet og med forskellige entreprenører nu kan komme i gang med byggeriet.

Planerne begyndte allerede tilbage i 2018, og siden har idrætsorganisationerne været dybt involveret i, hvordan den kommende hal skulle udformes og bygges, og hvad den skulle indeholde, så vi kunne ende på en løsning, der i højeste grad tager højde for de aktive brugeres ønsker. Det er måske den grundigste og mest omfattende omgang borger- og brugerinddragelse, vi nogensinde har oplevet i Solrød Kommune, og jeg glæder mig over støtten fra vores aktive brugere, der virkelig har kastet sig ind i arbejdet, og som til fulde fortjener det, vi nu har besluttet og afsat penge til i budgettet.


Foto: Halbyg A/S

Jeg glæder mig på kommunens 10.000 aktive idrætsudøveres vegne, og beslutningen om den nye hal og de dermed klart forbedrede idrætsfaciliteter i Solrød vil på sigt både gavne sundheden og fællesskabet i byen. Tillykke til alle involverede parter!ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online