Ny bog fortæller den sande historie om ØK's endeligt

Et kapitel i dansk erhvervshistorie om ØK bør skrives om

For mange danskere med historisk interesse, især erhvervsfolk, vil navnet Østasiatisk Kompagni være forbundet med en lidt sentimental erindring om storhed, noget ophøjet og eksotisk, møbler af teak og mahogni og frem for alt en verdensomspændende tilstedeværelse. Firmaet som hjalp mange af de i dag største danske koncerner ud på verdensmarkederne.

Men de hidtil kendte og accepterede forklaringer på Kompagniets dramatiske lukning dækker ikke den dybere virkelighed, så sidste kapitel i selskabets danske erhvervshistorie bør skrives om. Det mener i hvert fald erhvervsmanden Henrik Rasmussen, der selv blev uddannet i ØK og gjorde karriere i Kompagniet i over 30 år.For et halvt århundrede siden var ØK ikke bare Danmarks men Nordens største virksomhed med over 40.000 ansatte indenfor mange forskelligartede brancher. ØK's omsætning i 70-erne svarede til 10 pct. af hele Danmarks nationalprodukt. ØK-folk var internationalt orienterede ofte med erfaringer fra flere kontinenter længe før ordet globalisering blev en fast bestanddel af det danske sprog. ØK var et nationalt klenodie med historiske forbindelser til Kongehuset.

Op gennem 1980’erne sejlede det stolte Kompagni ind i stiv modvind og høj søgang. Kritikere talte om indavl og indspisthed i ledelse og bestyrelse som en hovedårsag til problemerne. Det stolte selskab blev ramt af turbulens.

Efter årtusindeskiftet var ØK kun en skygge af sig selv. Frasalgene og lukning af selskabets aktiver gik stærkt i et uforståeligt forløb. I dag er ØK kun et navn fra historiebøgerne og glemt af de fleste.

Henrik Rasmussen har gjort holdning til handling ved at skrive en bog om sin mangeårige arbejdsgivers kranke skæbne. Den hedder ’Solen gik ned over det Østasiatiske Kompagni’ og udkommer her i august.Om bogens indhold:
Første del opridser ØK's spæde start - helt fra Andersen & Co. i Siam, datidens Thailand i 1884 over ØK's registrering som dansk børsnoteret selskab i 1897 over stifteren H. N. Andersens død i 1937 og Prins Axel's og Hakon Kristiansens dygtige overtagelse af ledelsen indtil den moderne tid i 1960.

Anden del beskriver Kompagniets udvikling i perioden 1960-1992 med udgangspunkt i direktørerne Mogens Pagh og Henning H. Sparsøs regeringstider. Tredje del omhandler perioden 1992-2020 med lederne Jan Erlund, Michael Fiorini, Carsten Dencker Nielsen, Mark Wilson og Henning Kruse Petersen.

Den anden og tredje periode af bogen baserer sig i overvejende grad på insider oplysninger fra ledere, kolleger og/eller forfatteren. For den tredje periodes vedkommende, dvs. 1992-2020, har flere af de direktører, som var ansvarlige for de tilbageværende firmaer i denne periode, gennemlæst og/eller medskrevet og godkendt handlingsforløbet for alle deres respektive foretagender, inden de blev solgt, lukket eller tabt til kreditorerne.
Dette omfatter bl.a. lederne af EAC Shipping, EAC Graphics, EAC Timber, EAC Industrial Ingredients, EAC Trading, Santa Fe, Plumrose, ØK’s Kina handel og Denerco. Ledernes navne er nævnt bag i bogen, hvor forfatteren takker for al hjælp. Ingen tidligere forfattere har haft adgang til så megen faktuel information specielt omkring de sidste faser af ØK koncernens levetid.

Fjerde del beskriver ØK's unikke elevuddannelsessystem, som dannede baggrund for ’ØK-ånden’ samt et afsnit specifikt om ledelse af ØK og generelt om ledelse i almindelighed.

Femte del gør status over ØK's skæbne helt fra problemernes start i perioderne fra 1960-1992 og ikke mindst årene 1992 -2020, hvor Henrik Rasmussen med kollegers assistance giver nogle bud på, hvorfor de udefra kommende bestyrelser fejlede, og hvilke gode muligheder, de ikke ØK uddannede ledere havde for at bevare et stærkt og levedygtigt ØK, da de overtog ansvaret og magten i 1992. I både anden og tredje del beskriver Henrik Rasmussen levende nogle af sine egne observationer og arbejdsopgaver, hvor det passer ind i fortællingen. Forfatterens historie i Kompagniet bliver fortalt til sidst.
Bogen udkommer på forfatterens eget forlag i kommission hos Forlaget Underskoven. 207 sider med mange originale illustrationer – alle tegninger. Udgivelsesdato: 19. august 2022.
Bogen kan bestilles hos stort set alle boghandlere allerede nu, men bliver først frigivet på udgivelsesdagen. Bogen anbefales til alle med interesse for dansk erhvervsliv og Danmarks historie.ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online