Ældrerådet i Solrød stiller krav og ønsker til den kollektive trafik i Solrød Kommune

Pressemeddelelse

Ældresagen i Solrød har fremsendt nedenstående krav og forslag til den fremtidige kollektive trafik til kommunen.

Solrød Kommune skal inden den 31. oktober 2022 afgive bestilling af kollektiv trafik for 2023 til Trafikselskabet Movia. Ældrerådet lægger vægt på en god intern kollektiv trafik – ikke mindst for de ældre - og har i den anledning fremsendt følgende høringssvar til Solrød Kommune:

Buslinje 215 foreslås at fortsætte med udvidet drift i myldretiden mellem Solrød Strand st. og Viby Sjælland st.. Derudover mener vi, at der er behov for, at denne udvidelse også gælder fra kl. 8.00 til kl. 14.00 altså 1/2 times kørsel. Dette for at give borgerne i Havdrup mulighed for at komme til Solrød Strand og retur. 

I år skriver administrationen, at de har undersøgt mulighederne for at udvide 215, så der er halvtimesdrift mellem Solrød Strand St. og Viby Sjælland St. i tidsrummet kl. 8.00-14.00. Ældrerådet er ikke bekendt med resultatet af undersøgelserne i øvrigt, men anbefaler og håber at det bliver en realitet.

Om Buslinje 246 skrev Ældrerådet sidste år, at der skulle være busbetjening frem til ca. kl. 22.00, men ifølge køreplanen er sidste afgang fra Solrød strand st. 20.49 med ankomst Borup kl. 21.45. Vi foreslår en udvidelse hverdage med sidste afgang 21.49 fra Solrød og fra Borup 20.49 og 21.49 med ankomst Solrød 21.45 og 22.45. Derudover bør der indføres lørdag og søndag/heldagskørsel med mindst 2 timers interval. En udvidelse vil også komme de nuværende beboere i Jersie Landsby til gode, ligesom de nye beboere på Jersie gl. skole.

I år har administrationen skrevet at de har undersøgt mulighederne for at udvide linje 246 med en ekstra sen afgang i begge retninger, samt udvidelse på linje 246 med afgange, så der også køres lørdage og søndage med afgange min. hver anden time. Også dette anbefaler og håber Ældrerådet på bliver en realitet.

· På Linje 220 mangler der en udvidelse af kørslen i weekenden. Dette foreslås indarbejdet i det endelige forslag.
· På Linje 121, om aftenen er afgangene ikke tilpasset at der er 20. min. drift på S-toget, afgang er samtidig med at S-toget ankommer.
· Flextur og Plustur bør genbestilles. Der er behov for mere information om, hvorledes der bestilles Flexture og Plusture og alle kan bruge dem.
· Der bør også fremover arbejdes på at få etableret S-station i Trylleskoven. Tager man S-toget fra Solrød, er der lang ventetid på regionaltog på Køge Nord (begge veje)
· Ældrerådet forventer også, at kommunen er opmærksom på trafikdrift i forbindelse med nye boligforhold især i forbindelse med indflytning i Green Hills.og Jersie Gamle Skole.


Med venlig hilsen
På Ældrerådets vegne
Claus Olsson
Formand


Flere artikler

Sommerkoncert

Kom til GRATIS koncert med dygtige musikere og sangere fra Solrød! OBS: Tilmelding behøves ikke

Solrød Gymnasiums Idrætsdag 2023

OBS! OBS! OBS!
Idrætsdagen nærmer sig snart på Solrød Gymnasium.

Gotved bevægelse i Solrød Idrætscenter

Gotved bevægelse - hvad er det?

Læs disse tips til en god søvn

Hvis du ønsker at forbedre din søvnkvalitet, er her tre tips, der kan hjælpe dig med at opnå en god søvn

Gospelkoret Joyful Noise søger nye medlemmer

Joyful Noise inviterer til åbent hus for nye medlemmer de første tre gange.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online