Planen er i gang: Solrød Kommune arbejder på bedre sagsbehandling til børn og unge

Familieafsnittet i Solrød Kommunes Børn og Unge Rådgivning har været presset i en grad, der gør, at der er brug for hjælp til at rette op på arbejdsgangene. Derfor har kommunen iværksat en handlingsplan og bedt om hjælp hos Social- og Ankestyrelsens Task Force, som peger på en række udfordringer i sagsbehandlingen. Sammen med Task Forcen laver kommunen nu en ny udviklingsplan.

8 nye ansatte, faglig udvikling og styring samt et intensivt forløb med Social- og Ankestyrelsens Task Force. Det er blandt de tiltag, som Solrød Kommune har sat gang i for at styrke sagsbehandlingen i Familieafsnittet i kommunens Børn og Unge Rådgivning.

Indsatserne er sat i værk på baggrund af landsdækkende tendenser til et stigende antal underretninger og en stigende udvikling med, at flere og flere børn og unge har brug for specialiseret hjælp. Det har nemlig været med til at presse arbejdsgangene i Familieafsnittet i en grad, der gør, at der er brug for hjælp til at forbedre sagsbehandlingen.

Derfor satte Solrød Kommune i midten af 2021 gang i konkrete handlingsplaner for at forbedre arbejdet i afdelingen. Samtidig bad Solrød Kommune Social- og Ankestyrelsens særlige Task Force om hjælp til at udpege udfordringerne i Familieafsnittet og samtidig hjælpe til med, hvordan Familieafsnittet bedst muligt kan sætte ind for at løse problemerne. 

”Der er ingen tvivl om, at det specialiserede børne- og ungeområde har været under voldsomt pres. For at være helt sikre på, at vi afdækker alle kroge, har vi bedt om hjælp til udviklingen af området hos Social- og Ankestyrelsens Task Force. Nu har vi fået rapporten fra Task Forcen, og den peger på en række konkrete udfordringer. Vi har jo selv bedt om hjælp, og vi kender derfor også allerede til udfordringerne, men det er da ikke rar læsning. Det er tydeligt, at der er plads til forbedring,” siger Jesper Tangbæk, direktør i Solrød Kommune, og fortsætter:

”Vi har selvfølgelig ikke siddet på vores hænder og ventet på rapporten, og vi er derfor også allerede i gang med at arbejde med flere af de anbefalinger, der nævnes af Task Forcen. Samtidig har vi besluttet at gennemgå alle de ca. 430 igangværende sager i Familieafsnittet, så vi er sikre på, at sagsbehandlingen er i orden.”

Generelt manglende rød tråd og opfølgning i sagsbehandlingen
Rapporten fra Task Forcen bygger bl.a. på 20 sager, som Task Forcen har dykket ned, i samt interviews med en række aktører i kommunen. Rapporten peger bl.a. på, at der helt generelt mangler en rød tråd i sagsbehandlingen, at der har været foretaget børnefaglige undersøgelser, som ikke er gode nok, og at der ikke er fulgt godt nok op i forbindelse med underretninger.

Samtidig viser rapporten også problemer med en mangelfuld inddragelse af både børn, familier og professionelle netværk, langsommelig sagsbehandling og problemer med at overholde tidsfrister.  

Ny udviklingsplan med fundament i rapporten er på vej
I samarbejde med Task Forcen og på baggrund af rapporten vil Solrød Kommune nu gå i gang med at lave en udviklingsplan, der supplerer den nuværende handlingsplan og har grobund i alle de områder, der er nævnt i rapporten. Udviklingsplanen vil blive lagt op til politisk behandling i november måned. I mellemtiden arbejder Familieafsnittet videre med at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen, og samarbejdet med Task Forcen fortsætter også frem til efteråret 2023.

”Området bliver fulgt meget tæt. Vi skal være helt sikre på, at vi kommer omkring alle udfordringer og får skabt nogle arbejdsrutiner og et arbejdsmiljø, som sikrer, at medarbejderne kan udføre deres arbejde på en god måde, og borgeren kan være helt trygge ved kommunens sagsbehandling,” siger Jesper Tangbæk.

Solrød Kommune
ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online