Godt nyt for Køge Bugt: 3 millioner kr. skal bruges til at etablere stenrevEt politisk flertal i Folketinget har afsat tre millioner kr. til at genetablere flere stenrev i Køge Bugt. Et skridt i den rigtige retning, mener borgmester Emil Blücher, der dog stadig er bekymret for havmiljøet i bugten med de mange store andre projekter, der er planlagt.

En glædelig nyhed er tikket ind hos borgmestrene i kommunerne langs Køge Bugt. Et politisk flertal i Folketinget har nemlig afsat tre millioner kr. til at etablere stenrev to forskellige steder i Køge Bugt. Det drejer sig helt konkret om lokaliteten ”Klintekongen”, som ligger i bugten ud for Solrød og Greve samt ved Køge Sønakke.

Stenrevene kan bidrage til mere liv under havoverfladen, bl.a. fordi stenrev skaber små hulrum og overflader, som er gode levesteder for havets dyr og planter. I mange hundrede år er sten fra havbunden blevet fisket op til brug for at opføre byggeri af bl.a. havnemoler og anlæg, og derfor er en stor del af stenrevene forsvundet. 

”Etablering af stenrev er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Med stenrevene kan der skabes bedre levevilkår for havets mange dyr og planter, og det er glædeligt, at Køge Bugts havmiljø nu får en hjælpende hånd,” siger borgmester Emil Blücher og fortsætter:

”Når det så er sagt, så er jeg fortsat bekymret for konsekvenserne af de mange store og indgribende projekter, som er planlagt i Køge Bugt-området. Der er ingen tvivl om, at hvis de projekter bliver gennemført, så vil stenrevenes effekt på havmiljøet være en mikroskopisk dråbe i havet.”

Miljøstyrelsen begynder nu på at koordinere processen med lokale aktører, og derudover vil der blive foretaget yderligere undersøgelser af lokaliteterne. Før stenrevene kan anlægges, skal der lave geologiske og biologiske forundersøgelser for at undersøge, om områderne er egnede til etablering af stenrev, fx om havbunden kan bære de udlagte sten.

Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online