Solrød har sagt ja til at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet


11.842 vælgere i Solrød Kommune har i dag sat deres kryds på stemmesedlen til folkeafstemningen, hvor danskerne har taget stilling til afskaffelsen af EU-forsvarsforbeholdet.
Alle tre valgsteder i Solrød Kommune er nu talt op, og et flertal af solrødderne har givet deres ja til, at Danmark kan deltage i det europæiske forsvarsforbehold om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

I alt har 68,5 procent af solrødvælgerne stemt ja til folkeafstemningen, imens 31,5 procent har stemt nej til forsvarsforbeholdet.

Lidt færre solrødder end ved sidste folkeafstemning valgte i dag at lægge deres stemme i stemmeurnerne. I alt stemte 11.842 vælgere, og den lokale stemmeprocent nåede i dag op på 69,93 mod de 77,21 procent ved folkeafstemningen i 2015. Her stemte danskerne om omdannelse af retsforbeholdet.

De enkelte resultater fra alle kommuner kan ses på www.kmdvalg.dk i løbet af onsdag aften. Det samlede resultat for hele Danmark kan også ses på www.kmdvalg.dk, og det endelige resultat efter fintællingen af folkeafstemningen kan ses torsdag den 2. juni 2022 på www.kmdvalg.dk  

Solrød Kommune



ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrev



solrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online