Høring af Forslag til Affaldsplan 2022-2034

2. juni 2022Forslaget er i høring i perioden den 1. juni 2022 til den 14. august 2022.
Byrådet i Solrød Kommune har d. 18. maj 2022 godkendt forslag til ”Affaldsplan 2022-2034” til offentliggørelse. Forslaget erstatter Affaldsplan 2014-2024. Forslaget er i høring i perioden den 1. juni 2022 til den 14. august 2022.

Affaldsplan 2022-2034 er en lovpligtig plan, som indeholder rammerne for affaldsplanlægningen i Solrød Kommune i perioden 2022-2034 med særlig fokus på de første seks år. Kommunernes affaldsplaner skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan og må ikke stride imod denne. Den nationale affaldshåndteringsplan tager afsæt i retningslinjer fra EU.

Den 6-årige planperiode drejer sig i høj grad om at få udført en række projekter på affaldsområdet, der skal hjælpe til at nå de mål, der er sat fra nationalt niveau.

De nationale visioner er forsøgt fulgt i formuleringen af visionen for Solrød Kommunes Affaldsplan 2022-2034: "En fremtid med kvalitet og cirkularitet". Denne vision rummer både de nationale ønsker om den cirkulære økonomi og nødvendigheden af at øge kvaliteten i affaldets cyklus for at fremme en bæredygtig og langtidssikret cirkulær økonomi.

Projekterne under affaldsplanen skal i de næste seks år skabe de resultater, der opfylder visionen. I affaldsplanen er projekterne formuleret som overskrifter for at give plads til, at de relevante aktører kan påvirke indholdet af projekterne. Forslag til Affaldsplan 2022-2034 kan tilgås her:

Forslag til Affaldsplan 2022-2034
https://www.solrod.dk/media/5633211/sol_083_affaldsplan_2022_4k_godkendt-6april2022.pdf

Bilag 1 https://www.solrod.dk/media/5633212/sol_083_bilag1_2022_3k_godkendt-6april2022.pdf

Bilag 2 https://www.solrod.dk/media/5633213/sol_083_bilag2_2022_3k_godkendt-6april2022.pdf

RELATERET INDHOLDSend dit høringssvar til os
Har du kommentarer, indsigelser eller andet som du gerne vil gøre os opmærksom på, kan du sende et høringssvar til os. Høringssvar skal sendes til teknisk@solrod.dk eller til Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. I overskriften bedes ordet ”Affaldsplan” indgå.

Det sker efter høringsfristen
Høringssvar vil kunne føre til ændringer i udkastet til Affaldsplanen. Efter høringsfristen vil alle høringssvarene samt Affaldsplanen med eventuelle ændringer blive forelagt Byrådet med henblik på endelig godkendelse af planen. Efterfølgende skal Miljøstyrelsen, senest 1. januar 2023, modtage den godkendte Affaldsplan fra Solrød Kommune.

Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online