Sidste frist for at brevstemme er lørdag den 28. maj

26. maj 2022

Hvis du ikke kan stemme til folkeafstemningen på valgdagen, er lørdag den 28. maj 2022 sidste dag, du kan brevstemme.

Om en uge, onsdag den 1. juni 2022, er der folkeafstemning. Hvis du er forhindret i at stemme på valgdagen eller i øvrigt foretrækker at stemme på forhånd, skal du nå at brevstemme senest lørdag den 28. maj 2022.

Lørdag den 28. maj holder kommunerne åbent for brevstemmeafgivning på mindst ét sted i hver kommune i tidsrummet kl. 9.00-16.00. Du kan tjekke kommunens hjemmeside for information om at brevstemme i kommunen.

”I Danmark har vi en høj valgdeltagelse. Det håber jeg også, at vi får ved denne folkeafstemning. Det er vigtige spørgsmål om Danmarks stilling i Europa, der er på dagsordenen. Så hvis man er forhindret i at gå til stemmeurnerne den 1. juni, vil jeg opfordre til, at man får brevstemt senest på lørdag”, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madse

Indenrigs- og Boligministeriet


Solrød Kommune Borgerservice holder ekstraordinært åbent for brevstemmere 
Lørdag den 28. maj 2022, kl. 09–16

Husk at medbringe legitimation f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort.

Hjælpemidler
Der vil i Borgerservice være en ekstra bred afstemningsboks med god plads til kørestol og evt. hjælper. Afstemningsboksen vil være indrettet med et hæve-sænkebord. Der vil også være en særlig lup, som kan forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse, og som kan benyttes uden hænder. Der vil derudover være en ikke-håndholdt LED-lampe, som man kan regulere i lysstyrke og lysfarve, overlægsplade samt et forstørrelsesapparat med CCTV-skærm.ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online