Vi fraråder fortsat al badning ved stranden

23. maj 2022
Embedslægen vurderer, at det ikke er en god idé at bade ved stranden, før badevandet er blevet analyseret.
Al badning på stranden frarådes fortsat, fordi der er blevet ledt spildevand ud i Køge Bugt.

Embedslægen har vurderet, at det ikke er en god idé at bade ved stranden, før vandet er blevet ananlyseret. 

Solrød Kommuner tager analyser af badevandet i dag, mandag den 23. maj, flere steder ved stranden. Der går som regel et par dage, før vi har resultatet af analyserne. Vi informerer, så snart vi har resultatet her på kommunens hjemmeside og på kommunens Facebookside. 

Frarådningen af badning skyldes, at Klar Forsyning har oplyst kommunen om, at der har været udledt urenset spildevand ud i Køge Bugt, fordi der har været et strømsvigt på Solrød Renseanlæg. 

Klar Forsyning har sat skilte op med badevarsling ved strandens badebroer.

Heldigvis er der fralandsvind, så spildevandet bliver ført væk fra stranden 

 ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online