SSB Tour 2022Så sætter Solrød Strand Badminton atter gang i et tilbagevendende arrangement i form af spinning & smash it hvor der både skal cykles og smashes penge ind til klubbens arbejde med udvikling af spillere og klubben.

Både private og virksomheder kan bidrage med store og små sponsorater til formålet. Både klubbens medlemmer, forældre, frivillige mm. deltager i at få sponsorater ind. Så tag gerne godt imod dem hvis du bliver spurgt om et sponsorat.

Du kan læse mere om hvordan du kan bidrage både med indhentning af sponsorater og som bidragsyder i smash it og spinning dokumenterne herunder.

Vi håber på stor opbakning, både i form af store og små sponsorater, men også med besøg og opbakning på dagen i SIC hvor vi glæder os til at se en masse mennesker.
Af Solrød Strand BadmintonANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online