Læserbrev vedrørende den nye aftale på børneområdet

Kære Venstre, Konservative, Socialdemokratiet og Havdruplisten

Onsdag d. 27.4.2022 på byrådsmødet stillede vi et spørgsmål vedr. børnene – ingen af jer havde lyst til at svare eller kommentere på daværende tidspunkt. Der kom dog senere i spørgetimen et lille pip om, at det var svært at svare på, når man ikke var forberedt. Nu er der gået nogle dage, så I har haft mulighed for at tænke over spørgsmålet, så derfor spørger vi igen:

Kære partier
Jer som har indgået den seneste aftale på børneområdet vedr. Tryllehytten. Her får I underskrifter fra over 200 forældre til børn i Tryllehytten, som ikke ønsker at Tryllehytten skal om- eller udbygges endnu en gang.

De ønsker ikke, at deres børns institution skal være større eller rumme flere børn på de eksisterende m2.

Den er løbende blevet udvidet både på m2, men også flere børn på eksisterende m2. Max kapaciteten er nået, hvis der også skal ses på trivsel.

Betyder borgernes og i dette tilfælde forældrenes bekymring og ønske noget for dig?
Vil det være med til at revurderer deres beslutning vedr. om- og udbygning af Tryllehytten?De fleste børneforskere mener, at en ideel institution har en størrelse på mellem 60-90 børn. Tryllehytten rummer i dag 170 børn. Det vil sige, at den er langt større end det børneforskerne anbefaler. Vuggestue og børnehave er opdelt, men i ydretimerne, ved ferie og sygdom er institutionen sammenlagt for at hverdagen kan lykkes.

Vi kan ikke kun have økonomi med i overvejelserne, når vi skal se på hverdagen for vores mindste børn. De
bruger i gennemsnit 37 timer om ugen i vores intuitioner, trivsel skal være en top-prioritet.
På forrige byrådsmøde i marts, spurgte vi ind til, hvor langt man var kommet med planerne om den nye institution, som skal være færdig i 2023. Der var placeringen endnu ikke fundet, og med det pres, der er i byggebranchen på især levering af materialer, og statens udmelding om besparelser på kommunernes anlægsbudgetter, vil vi høre, om der er noget nyt på dette projekt?

Vi ser frem til jeres svar og krydser finger for, at I lytter til eksperterne på børneområdet, forældre og personale.

Med venlig hilsen
Hvorerderenvoksen Solrød
Mille og Ina


Flere artikler

Flygtningecenter i Solrød

Vi kan mere, også for flygtninge!!

Ny idrætshal på vej ved Solrød Idrætscenter

Der har meget længe været et berettiget ønske fra Solrød Kommunes mange idrætsforeninger om at få bygget en ny og moderne idrætshal. Kapaciteten er voldsomt presset, og idrætsorganisationerne har været inddraget i en omfattende proces, der skulle kortlægge, hvordan en ny hal skulle se ud.

Konservativ glæde over ny konstituering: Solrød forbliver borgerlig

Søndag indgik Det Konservative Folkeparti, Venstre, HavdrupListen og Liberal Alliance en ny konstitueringsaftale, der gør Emil Blücher (LA) til borgmester og Niels Hörup (V) til viceborgmester. Morten Scheelsbeck (K) bliver formand for et nyoprettet kultur-, idræt- og fritidsudvalg, og Mads Silberg (K) bliver næstformand i Familie- og Uddannelsesudvalget.

Skal vi ikke snart digitalisere folkeskolen?

Jeg er 38 år, og jeg gik i skole i Taastrup i 90´erne. Dengang fungerede den typiske undervisning på den måde, at jeg og alle andre elever sad ved hvert vores lille bord og havde nøjagtigt de samme bøger i de samme fag, og vi arbejdede på samme tid med de samme ting.

Så er det nu!

Du har nu chancen for at ændre på tingenes tilstand i Solrød Kommune.

VoresSolrød - Seniorpolitik

Den biologiske alder bestemmer, hvornår vi kan gå på pension, men ikke, hvornår den enkelte får behov for hjælp. Når det sker, skal pleje og omsorg være tilgængelig og værdig - det skylder vi vore ældre medborgere.

1 + 1 = 2 biler = Mere støj

Trafik og støj skal nedbringes i Solrød. Støj og trafik er ifølge WHO en “stille dræber". Støj angriber velvære og helbred med risiko for stress og hjertekar-sygdomme. 3000 borgere i Solrød er støjplaget. Og antallet vil stige viser målinger. VoresSolrød vil arbejde for ansvarlig forandring.

Ældrepleje i topform

Omsorgen skal være drivende i vores ældrepleje. Antallet af ældre stiger i de kommende år og vi skal være forberedt på det større plejebehov i kommunen. Alle skal opleve at blive mødt med respekt og værdighed. For Socialdemokratiet er ældrepleje en mærkesag. Ingen skal efterlades med en følelse af at være til besvær.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online