Her er Solrøds Kommunes fem nye politiske udvalg

3. februar 2022

Solrød Byråd har konstitueret sig i fem nye udvalg. Det skal bl.a. give byrådsmedlemmerne mulighed for at fordybe sig mere i de enkelte områder.

Hvor de politiske sager i Solrød Byråd tidligere blev drøftet og besluttet i tre udvalg, kommer byrådsmedlemmerne fremover til at drøfte sagerne i fem helt nye politiske udvalg.

Det betyder fx, at byrådspolitikerne kommer til at skulle sætte sig ind i færre sager på de forskellige udvalgsmøder. På den måde kan byrådsmedlemmerne bruge mere tid på at drøfte sagerne på møderne.


”Det giver os byrådsmedlemmer mulighed for at fordybe os endnu mere i de enkelte områder og få endnu flere nuancer med. Vi vil gerne tidligere ind i sagerne og følge processen tættere,” siger borgmester Emil Blücher.

De nye politiske udvalg ser ud som nedenfor:

Økonomiudvalget

Emil Blücher

Niels Hörup

Jan Færch

Christian Vang

Jonas Ring Madsen

Christian Nyholm

Brian Mørch 

Familie- og uddannelsesudvalget

Regine Hovmøller

Mads Silberg

Henrik Boye

Ivar Haugaard-Hansen

Anette Fynbo Blem

Hanne Bache Vognbjerg

Ina Lindemark

Social-, ældre- og sundhedsudvalget

Lene Stevnhoved

Henrik Boye

Jan Færch

Jytte Willendrup

Christian Nyholm 

Natur-, klima- og planudvalget

Kim Sunesen

Christian Vang

Lene Stevnhoved

Jonas Ring Madsen

Ina Lindemark 

Kultur-, idræts- og fritidsudvalget

Morten Scheelsbeck

Ivar Haugaard-Hansen

Mads Silberg

Anette Fynbo Blem

Carsten Ring

Fakta
Konstitueringen fandt sted på byrådsmødet den 31. januar 2022, og et enigt byråd stod bag den nye fordeling af udvalgene og udvalgsposter.

Kilde: Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online