Valg til Folkeoplysningsudvalget

20. januar 2022

Den 7. februar 2022 kl. 19 afholder Solrød Kommune valg til Folkeoplysningsudvalget. Valget finder sted på Solrød Bibliotek og kulturhus 1. sal.

Er du medlem af en folkeoplysende forening, en selvorganiseret forening eller medlem af en forening, der udøver folkeoplysende aktivitet, men normalt ikke modtager kommunale tilskud, har du mulighed for at blive valgt til udvalget.

Folkeoplysningsudvalget er aktivt fungerende i byrådsperioden fra 2022 til udgangen af 2025.

Sammensætning af udvalget

På valgmødet den 7. februar 2022 vælges 2 medlemmer af aftenskolerne, 2 medlemmer vælges af idrætsforeningerne, 1 medlem vælges af de kulturelle foreninger, 1 medlem vælges af de uniformerede korps og 2 medlemmer vælges blandt selvorganisede og fra andre foreninger, der ikke modtager kommunale tilskud, men som udøver folkeoplysende aktivitet. I alt 8 medlemmer.


For hvert medlem af udvalget vælges en suppleant. Valg af suppleant finder sted samme dag.

Solrød Byråd udpeger 1 medlem blandt dets medlemmer. Byrådet har udpeget Henrik Boye og suppleant er Ivar Haugaard-Hansen.

Valgmødets valgte medlemmer og suppleanter skal godkendes af Solrød Byråd som medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.

Ligestilling i udvalg

Efter Ligestillingslovens § 10a skal der som udgangspunkt indstilles både en mand og en kvinde, hvis der er tale om udpegning af ét medlem til et udvalg – og lige mange mænd og kvinder, hvis der er tale om udpegning af flere medlemmer til et udvalg.

Solrød Kommune skal derfor bede foreningerne om at indstille to personer – én af hvert køn – til pladser med 2 medlemmerne.

Skal du på valg?

Valg til Folkeoplysningsudvalget finder sted den 7. februar 2022 kl. 19.00 på Solrød Bibliotek og Kulturhus 1. sal.

Har du spørgsmål om valget til Folkeoplysningsudvalget, kan du henvende dig til Kultur og Fritidssekretariatet på kulturfritid@solrod.dk

Kilde: Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online