Borgmester Niels Hörups nytårshilsen 2021

30. december 2021

Året går nu snart på hæld, og traditionen tro sender borgmester Niels Hörup en nytårshilsen til alle borgere.

Kære Solrødborger

Da vi gik ind i 2021, var det med forventning og håb om, at coronavirus ville spille en langt mindre og ubetydelig birolle for os alle end den hovedrolle, virus havde indtaget i 2020. Her på falderebet af 2021 har det vist sig, at håbet ikke helt blev indfriet, og vi er nu for alvor klar over, at vi kommer til at leve sammen med virus.

Når vi husker tilbage på 2021, vil vi derfor mindes en tid, hvor vores hverdag fortsat var præget af coronapandemiens snærende bånd, men vi vil heldigvis også huske 2021 for meget, meget mere end en pandemi.


Vi vil huske 2021 for at være endnu et år fyldt med fremgang og vækst i Solrød Kommune. For blot at nævne nogle få eksempler er byggeriet af fremtidens bæredygtige boligprojekt Green Hills inklusiv et attraktivt seniorboligfællesskab godt i gang. Vi har også fortsat udviklingen af levende bymidter i kommunen med den igangværende renovering af Solrød Center, Havdrup har fået et nyt, flot kunstgræsanlæg, og erhvervslivet er nu kommet så meget ovenpå igen efter coronanedlukningen, at vores ledighed igen er blandt landets laveste og tilbage på niveau med før, corona ramte landet – helt præcis på 2,1 procent.

Og endnu mere er på vej, fx det fleksible foreningshus Strandens Hus, en skaterbane ved Solrød Gl. Skole og endnu en stor udbygning af Plejecenter Christians Have.

Vi er mange, der er vilde med Solrød
Samtidig blev 2021 endnu et år, hvor vi er blevet flere solrødder. I skrivende stund tæller vi 23.711 indbyggere. Jeg forstår godt de mange nye borgere, for Solrød er en dejlig kommune – ja, i min optik faktisk den bedste. Den opfattelse tror jeg ikke, at jeg står alene med, for når vi spørger borgerne, så er der generelt meget stor tilfredshed med alt lige fra dagtilbud og skoler til ældreplejen.

Der følger også forpligtelser med, at mange – særligt børnefamilier – flytter til Solrød Kommune fx i forhold til, at vi hjælper vores børn og unge til at blive velfungerende, demokratiske samfundsborgere. Derfor vedtog byrådet sidste år ved denne tid en ambitiøs dannelsesstrategi på 0-18-års området, som skal sikre, at vi giver vores børn og unge mennesker de rette redskaber til at klare sig godt i livet. Det betyder bl.a., at vi har lavet en overgangsmodel, som sikrer en genkendelig og tryg overgang fra børnehave til skole/SFO, og at vi har etableret et rigtig godt samarbejde med erhvervslivet om autentiske læringsforløb for alle 6. klasser. Vi har også afholdt et stort og inspirerende børne- og ungetopmøde, hvor omdrejningspunktet var karaktertrækket mod.

Selvom det går godt, er der også udfordringer
Selvom det uden tvivl er dejligt, at så mange vælger at flytte til Solrød Kommune, så medfører det også nogle udfordringer. Lige nu betyder det fx, at der er ekstra pres på dagtilbudsområdet, og vi kan ikke altid garantere plads i ønske-dagtilbuddet.

Der er også andre ting, som er svære. Både på det private og offentlige arbejdsmarked kigger vi ind i en fremtid, hvor det bliver endnu sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og allerede nu er der områder, hvor vi i Solrød Kommune er udfordret. Det gælder fx SOSU-medhjælpere/assistenter, byggesagsbehandlere, ergoterapeuter og lærere.

Inden for sundheds- og plejeområdet ansætter vi alle dem, vi kan – alligevel er det svært at skaffe nok hænder. Det betød bl.a., at vi i sommer måtte gå i nødberedskab i hjemmeplejen og på Plejecenter Christians Have, og vi er desværre igen på nuværende tidspunkt i nødberedskab i hjemmeplejen.

Coronavirus og det høje smittetryk spiller også en rolle i forhold til denne specifikke udfordring bl.a. fordi mange unge mennesker vælger at blive podere frem for fx at tage vikariater inden for hjemmeplejen. Men det er en udfordring, vi arbejder på højtryk for at løse.   

Vi er godt på vej med vores ambitiøse klimamål
Når det er sagt, er der fortsat rigtig meget at glæde sig over her i Solrød Kommune. Vi er fx godt med i forhold til den grønne dagsorden, og byrådet har bl.a. både vedtaget en ambitiøs klimplan og en naturkvalitetsplan med en masse konkrete initiativer, der skal hjælpe os med at passe godt på naturen og realisere vores ambitiøse mål om at reducere drivhusgasudledningen med 70 procent inden 2030.

Det betyder fx, at vi har udarbejdet en strategi for ladestandere til el-biler, og i Havdrup, Naurbjerg og Kirke Skensved er der gang i et omfattende varmeprojekt, hvor Solrød Fjernvarme omdanner overskudsvarme fra Solrød Biogas til grøn og bæredygtig, lokal fjernvarme. 

Samtidig har vi uddannet lokale naturambassadører, og vi venter netop i disse dage på besked om, hvorvidt et meget stort og ambitiøst naturprojekt, som skal omdanne yderligere tre procent af kommunens samlede areal til vild natur, kommer til at blive en realitet. Projektet er et samarbejde mellem lokale landmænd og lodsejere, kommunen, forsyningsvirksomheder og Naturstyrelsen og bidrager med øget biodiversitet, beskyttelse af drikkevandet, klimatilpasning, reduktion af CO2-udledning, bedre muligheder for de lokale landmænd og en skøn, rekreativ natursti, der binder Havdrup og Solrød Strand sammen.

Jeg vil nu afslutte min nytårshilsen, men inden jeg ønsker jer alle et rigtig dejligt nytår, vil jeg gerne takke alle jer, der stemte ved kommunalvalget den 16. november 2021. I Danmark har vi en stolt, demokratisk tradition for, at borgerne hvert fjerde år vælger, hvem der skal repræsentere dem i byrådet. Det er en tradition, som jeg mener, vi skal være både glade for og stolte over, og det glæder mig, at alle – både aftrædende, blivende og nye byrådsmedlemmer - er optaget af byrådets pejlemærker og vision om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo.

Det nye byråd er valgt og kan tage fat på arbejdet stående på et fundament af et samarbejdende byråd og en budgetaftale for 2022 med en meget bred opbakning. For mit eget vedkommende afslutter jeg mit hverv som borgmester efter 16 spændende og arbejdssomme år på posten, og jeg ser nu frem til, at jeg får jeg mere tid sammen med min dejlige familie, hvilket jeg glæder mig meget til.

Sammen med resten af byrådet glæder jeg mig til at fortsætte med arbejdet for at gøre Solrød Kommune til det bedste sted at leve og bo i, og jeg vil gerne takke alle kommunens medarbejdere og ledere for deres store indsats i året, der er gået.

På byrådets vegne vil jeg ønske alle et godt nytår.

Niels Hörup
Borgmester

Kilde: Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online